Jezuitipon18122017

Diela Spoločnosti Ježišovej na Slovensku

Jezuitské apoštoláty
Jezuiti, ako Ježišovi spoločníci žijeme svoji identitu vo svete mnohorakých obrazov a tvárí rôznych kultúr. Vieme kto sme keď hľadíme na Krista. Naším poslaním je objaviť Krista tam, kde sme ho predtým nezbadali a zjaviť ho tam kde nebol videný. Smerujeme k "nájdeniu Boha vo všetkých veciach" čo nám svätý Ignác predkladá v Duchovných cvičeniach. 

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Príbeh