Jezuitistr22112017

Zasvätený život

Jezuiti
Ako Ježišovi spoločníci žijeme svoju identitu vo svete mnohorakých obrazov a tvárí rôznych kultúr. Napriek rozdielnostiam to, čo nás zjednocuje ako jezuitov, je Kristus a rozhodnutie slúžiť mu: nebyť hluchý na volanie Pána, ale ochotný plniť jeho vôľu. Naše poslanie je: objaviť Krista tam, kde ho predtým nezbadali, a zjaviť ho tam kde nebol videný. Smerujeme k nájdeniu Boha vo všetkých veciach, čo nám svätý Ignác predkladá v Duchovných cvičeniach.

Prednášky

Príhovory

Zamyslenia

Biblia

Príbeh