Jezuitined18022018

Život v školastikáte

skolastik

Po skončení dvojročnej formácie v noviciáte, kedy si tí čo sa rozhodli zasvätiť Bohu overujú svoje povolanie a prídu k záveru v osobnej modlitbe a v rozhovore pred zodpovednými predstavenými, že chcú naďalej týmto spôsobom nasledovať Krista chudobného, čistého a poslušného, skladajú prvé rehoľné sľuby. Týmto úkonom, ktorý je vyjadrením osobného a vnútorného presvedčenia rehoľníka, prijíma na seba nový stupeň v Spoločnosti Ježišovej. Ide o tesnejšie včlenenie do organizmu rehole.

 

Školastik, rehoľník po prvých sľuboch, však začne študovať kurzy filozofie a teológie, aby splnil predpisy Cirkvi k sväteniu. Aj po vysviacke páter – školastik pokračuje vo svojej formácii až do zloženia večných sľubov, čím sa naplno včlení do Spoločnosti Ježišovej a môže sa plnoprávne zúčastňovať aj na jej riadení a vedení.Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba