Jezuitipon18122017

Jezuiti na Slovensku

Jezuiti na Slovensku

Jezuiti priamo pôsobia v Bratislave, Ivanke pri Dunaji, Trnave, Piešťanoch, Ružomberku, Prešove a v Košiciach. Pracujú na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, v univerzitnom pastoračnom centre v Trnave, v exercičných domoch v Piešťanoch a Prešove, vo Vydavateľstve Dobrá kniha a početných kostoloch a kaplnkách.

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Príbeh