Jezuitipon20022017

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej

Ivanka pri Dunaji

Ivanka

Rezidencia – Seniorát:
Námestie Padlých hrdinov 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel./fax: 02 / 40259 222

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita