Jezuitipon20022017

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej

Trnava

Trnava

Rezidencia:
Františkánska 34
917 10 Trnava
Tel. vrátnice: 033 / 5934 110

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita