Jezuitipon20022017

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej

Košice

Košice

Rezidencia:
Komenského 14
040 01 Košice
Tel.: 055 / 72667 11 (vrátnica), 
fax: 055 / 72667 26

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Spiritualita