Novokňaz Peter Buša SJ

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a dobrému Bohu ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu 30. júna 2018 prijal vkladaním rúk biskupa Mareka Forgáča kňazskú vysviacku Peter Buša SJ.

V košickom Dóme sv. Alžbety sprevádzali svätenca svojou účasťou a modlitbami slovenskí jezuiti spolu s provinciálom Rudolfom Uherom SJ a vladykom Cyrilom Vasiľom SJ. Nechýbali ani spolubratia z jezuitských medzinárodných domov v Ríme, kde Peter študuje. V homílii biskup Marek vyzval svätenca stavať jeho kňazskú službu na ľudskosti a obetavosti.

V nasledujúcu nedeľu 1. júla slávil novokňaz primičnú svätú omšu v kruhu svojej rodiny a rodákov v Kuzmiciach. Na slávnosti boli prítomní aj viacerí jezuiti z Chorvátska, kde Peter strávil časť svojej formácie, na čele s provinciálom Daliborom Renićom SJ. Slávnostný kazateľ Peter Girašek SJ v homílii porovnal jezuitské kňazstvo s udalosťou navštívenia Panny Márie u Alžbety. Ako sa Mária s Kristom pod srdcom s radosťou ponáhľala pozdraviť Alžbetu, tak je aj kňaz dnes poslaný vstúpiť s radostnou zvesťou do života druhých.

Peter Buša SJ sa po strávení letných mesiacov na Slovensku vráti do Ríma, aby zavŕšil licenciátne štúdiá na Pápežskom liturgickom inštitúte Sant’Anselmo.

Jaroslav Mudroň SJ

2018-07-03T13:06:31+00:00