slovenskí jezuiti 2018-05-26T00:08:26+00:00

slovenskí jezuiti

 Rudolf UHER, SJ
Rudolf UHER, SJ
provinciálny predstavený

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
provincialsvk@jezuiti.sk

Jozef AMRICH, SJ
Jozef AMRICH, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
amrichj@stonline.sk

Ladislav ÁRVAI, SJ
Ladislav ÁRVAI, SJ
pastoračná služba

Rezidence TJ
Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad
Česká Republika
arvai.laci@gmail.com

Jozef BARTKOVJAK, SJ
Jozef BARTKOVJAK, SJ
riaditeľ slov. sekcie
Vatikánskeho rozhlasu

Residenza S. Pietro Canisio
Via dei Penitenzieri 20
00193 Roma, Italia
jozef.b@gmail.com

Branislav BENIAČ, SJ
Branislav BENIAČ, SJ
rektor kostola v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
beniac77@gmail.com

Martin BENKO, SJ
Martin BENKO, SJ
pastorácia v UPeCe

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
martinbenkosj@gmail.com

Ján BENKOVSKÝ, SJ
Ján BENKOVSKÝ, SJ
predstavený v PN
rektor kostola v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
jbenkovsky@gmail.com

Dušan BEZÁK, SJ
Dušan BEZÁK, SJ
provinčný ekonóm

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
dbezak@gmail.com

Ján BULECA, SJ
Ján BULECA, SJ
minister kolégia v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
janbuleca@gmail.com

Ivan BUNČEK, SJ
Ivan BUNČEK, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
ivanbuncek@gmail.com

Ján BURDA, SJ
Ján BURDA, SJ
kaplán grkat. mládeže
ekonóm kolégia v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173, 814 99 Bratislava
jburda@jesuits.net

Peter BUŠA, SJ
Peter BUŠA, SJ
vyššie štúdia teológie sviatostí

Collegio S. Roberto Bellarmino
Via del Seminario 120
00186 Roma, Italia
peterbusa0@gmail.com

Ladislav CSONTOS, SJ
Ladislav CSONTOS, SJ
profesor filozofie
redaktor čas. Viera a život

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
ladislav.csontos@truni.sk

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ
správca UPeCe

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
adkosj@gmail.com

Ján ĎAČOK, SJ
Ján ĎAČOK, SJ
profesor bioetiky a morálky
teológ Apoštol. penitenciárie

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia
dacok@jezuiti.sk

Branislav DADO, SJ
Branislav DADO, SJ
pastoračná služba

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
branislav.dado@gmail.com

Jozef DOJČÁK, SJ
Jozef DOJČÁK, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
jozefdojcak@gmail.com

Juraj DOLINSKÝ, SJ
Juraj DOLINSKÝ, SJ
predstavený v TT
profesor cirk. dejín

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
juraj.dolinsky@truni.sk

Peter DUBOVSKÝ, SJ
Peter DUBOVSKÝ, SJ
dekan Bibl. fakulty PIB
profesor Starého Zákona

Pontificio Istituto Biblico
Via della Pilotta 25
00187 Roma, Italia
pdubovsky@gmail.com

Juraj DUFKA, SJ
Juraj DUFKA, SJ
predstavený v KE
ateliér sakr. umenia

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice
jdufka@gmail.com

Peter DUFKA, SJ
Peter DUFKA, SJ
pro-rektor Russicum
profesor spirit. teológie

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia
Peterdufka77@gmail.com

Vlastimil DUFKA, SJ
Vlastimil DUFKA, SJ
profesor liturgiky
kaplán univ. mládeže

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173, 814 99 Bratislava
vlastodufka@gmail.com

Ján ĎURICA, SJ
Ján ĎURICA, SJ
redaktor čas. Posol
Apoštolát modlitby
profesor Svätého Písma

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
duricasj@gmail.com

Jozef FEKETE, SJ
Jozef FEKETE, SJ
profesor filozofie

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
feketejozef@hotmail.com

Andrej FILIPEK, SJ
Andrej FILIPEK, SJ
profesor dogm. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
andrej.filipek@truni.sk

František GÁBRIŠ, SJ
František GÁBRIŠ, SJ
Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
gabris.fsj@gmail.com
Ondrej GABRIŠ, SJ
Ondrej GABRIŠ, SJ
promótor povolaní
vice-postulátor
kauzy Munkovcov

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
ondrejgabrissj@gmail.com

Jakub GARČÁR, SJ
Jakub GARČÁR, SJ
moderátor CSL
provinčný webmaster
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
jakub.garcar@gmail.com

Peter GIRAŠEK, SJ
Peter GIRAŠEK, SJ
vyššie štúdiá fund. teológie

Collegio S. Roberto Bellarmino
Via del Seminario 120
00186 Roma, Italia
peter.girasek@gmail.com

Róbert GOČALA, SJ
Róbert GOČALA, SJ
moderátor ex. domu v PN
minister domu v PN
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
rgocala@gmail.com

Richard GREISIGER, SJ
Richard GREISIGER, SJ
pastoračná služba

Rezidence TJ
Svatý Hostýn 107
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česká Republika
grichard.sj@gmail.com

Martin HALČÁK, SJ
Martin HALČÁK, SJ
kaplán Magis-u
minister domu v TT

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
mhalcak@gmail.com

Milan HROMNÍK, SJ
Milan HROMNÍK, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P. O. Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Milan HUDAČEK, SJ
Milan HUDAČEK, SJ
riaditeľ prov. archívu

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
m.hudacek@gmail.com

Samuel JACKANIČ, SJ
Samuel JACKANIČ, SJ
základné štúdiá teológie

Collegio del Gesù
Piazza del Gesù 45
00186 Roma, Italia
jackanic@gmail.com

Tomáš JELLÚŠ, SJ
Tomáš JELLÚŠ, SJ
rektor kostola v BA

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Františkánske nám. 4
P.O.Box 173
814 99 Bratislava
412tomasko@gmail.com

Viliam KARĽA, SJ
Viliam KARĽA, SJ
predstavený v PO

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
viliam.karla@gmail.com

Matej KASAN, SJ
Matej KASAN, SJ
rektor kostola v TT
moderátor CPPR

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
lamedko@gmail.com

Ján KLABNÍK, SJ
Ján KLABNÍK, SJ
výpomocná služba
v apoštoláte

Statio Děčín – Schola Nativity
Vítězství 7
407 11 Děčín – Křešice, ČR
klabnik.jan@gmail.com

Martin KOMÁR, SJ
Martin KOMÁR, SJ
základné štúdiá filozofie

Kolegium księży jezuitów
Ul. Kopernika 26
31 501 Kraków, Polska
komarmartin@gmail.com

František KOVAĽ, SJ
František KOVAĽ, SJ
rektor kostola v RK
kaplán univ. mládeže

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
frantisekoval@gmail.com

Patrik KOVAĽ, SJ
Patrik KOVAĽ, SJ
pastoračná činnosť
v Taliansku
František KRIŠTOFÓRY, SJ
František KRIŠTOFÓRY, SJ
výpomocná služba
v apoštoláte

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
fero_kristof@azet.sk

Milan KRIŽAN, SJ
Milan KRIŽAN, SJ
subminister domu v PO

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov

Oleksiy KURZAKOV, SJ
Oleksiy KURZAKOV, SJ
vice-rektor Russicum
vyššie štúdiá z cirk. práva

Pontificio Istituto Orientale
Piazza S. Maria Maggiore 7
00185 Roma, Italia
oleksijkurzakov@gmail.com

Jozef KYSELICA, SJ
Jozef KYSELICA, SJ
profesor pastor. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
jkyselica.kyselica@gmail.com

Daniel LEHOCKÝ, SJ
Daniel LEHOCKÝ, SJ
Kolégium Najsv. Spasiteľa,
Panská 11, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
Miloš LICHNER, SJ
Miloš LICHNER, SJ
dekan Teolog. fakulty TU
profesor dogm. teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa,
Panská 11, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
milos.lichner@gmail.com

Jozef LOPATA, SJ
Jozef LOPATA, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
lopatajozef123@gmail.com
Ján MAJERČÁK, SJ
Ján MAJERČÁK, SJ
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
majercak43@gmail.com

Stanislav MARKECH, SJ
Stanislav MARKECH, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Timotej MASÁR, SJ
Timotej MASÁR, SJ
pastoračná služba

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
timo.masar@yahoo.de

Marcel MECKO, SJ
Marcel MECKO, SJ
subminister domu
v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
jmj.marcelm@gmail.com

Bernard MIŠOVIČ, SJ
Bernard MIŠOVIČ, SJ
ekl. asistent CVX
exercitátor

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
bernard.msj@gmail.com

Marián MRÁZ, SJ
Marián MRÁZ, SJ
Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
mrazm3@gmail.com
Jaroslav MUDROŇ, SJ
Jaroslav MUDROŇ, SJ
vyššie štúdiá bibl. vied

Pontifical Biblical Institute
3 Paul Emile Botta Str.
Box 497
91004 Jerusalem, Israel
jaroslav.mudron@gmail.com

Jozef MYDLA, SJ
Jozef MYDLA, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice
jozmyd@gmail.com

Andrej OSVALD, SJ
Andrej OSVALD, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Ľubomír PILARČÍK, SJ
Ľubomír PILARČÍK, SJ
minister domu v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
lubomir.pilarcik@gmail.com

Ladislav POPOVYCH, SJ
Ladislav POPOVYCH, SJ
magisterská prax v CSVZ

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice
ladislavpopovich@gmail.com

Alexander PUSS, SJ
Alexander PUSS, SJ
pastoračná služba

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice
alexanderpuss@gmail.com

Ján REVÁK, SJ
Ján REVÁK, SJ
minister domu v RK

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok
jan.revak@gmail.com

Jaroslav RINDOŠ, SJ
Jaroslav RINDOŠ, SJ
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
jarorindos@hotmail.com

Ľuboš ROJKA, SJ
Ľuboš ROJKA, SJ
profesor filozofie

Pontif. Università Gregoriana
Piazza della Pilotta 4
00187 Roma, Italia
lubosrojka@gmail.com

Peter SABOL, SJ
Peter SABOL, SJ
rektor kostola v KE
misionár

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice
pesabol@yahoo.com

Matej SANDTNER, SJ
Matej SANDTNER, SJ
základné štúdiá filozofie

Kolegium księży jezuitów
Ul. Kopernika 26
31 501 Kraków, Polska
sandtnermatej@gmail.com

Leopold SLANINKA, SJ
Leopold SLANINKA, SJ
riaditeľ past. centra v PN

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
lslaninka@gmail.com

František SOČUFKA, SJ
František SOČUFKA, SJ
riaditeľ vydav. Dobrá kniha

Rezidencia SJ
Františkánska 34
917 01 Trnava
frantiseks@gmail.com

Pavol SOLČÁNY, SJ
Pavol SOLČÁNY, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Martin ŠEBO, SJ
Martin ŠEBO, SJ
predstavený kolégia v BA
profesor dogmatickej
a fundamentálnej teológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
msebo@post.sk

Cyril ŠESTÁK, SJ
Cyril ŠESTÁK, SJ
profesor patrológie

Kolégium Najsv. Spasiteľa
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
cyril.sestak66@gmail.com

Andrej ŠKVORŇA, SJ
Andrej ŠKVORŇA, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
Jaroslav ŠOFRANKO, SJ
Jaroslav ŠOFRANKO, SJ
základné štúdiá filozofie

Kolegium księży jezuitów
Ul. Kopernika 26
31 501 Kraków, Polska
jaroslav.sofranko@gmail.com

Jozef ŠOFRANKO, SJ
Jozef ŠOFRANKO, SJ
sócius provinciála

Provincialát SJ
Panská 11, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
sociussvk@jezuiti.sk

Ladislav ŠOFRANKO, SJ
Ladislav ŠOFRANKO, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
ladislav.sofranko@gmail.com
Milan ŠOMSKÝ, SJ
Milan ŠOMSKÝ, SJ
Franziskusheim
Franziskus Str. 15
9463 Oberriet/SG
Schweiz
Anton ŠTYRÁK, SJ
Anton ŠTYRÁK, SJ
Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Ladislav ŠULÍK, SJ
Ladislav ŠULÍK, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
lacosulik@jesuits.net

Jozef ŠUPPA, SJ
Jozef ŠUPPA, SJ
moderátor ex. domu v PO
exercitátor

Exercičný dom sv. Ignáca
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
jozef.suppa@gmail.com

Peter TIBENSKÝ, SJ
Peter TIBENSKÝ, SJ
minister domu
v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
tibensky@rcc.sk

Richard TOMAŠÍK, SJ
Richard TOMAŠÍK, SJ
minister domu v KE

Rezidencia SJ
Komenského 14
040 01 Košice
rtomaris@gmail.com

Pavol TRGO, SJ
Pavol TRGO, SJ
tretia probácia
(do 21. 5. 2018)

Cardoner House
426 Clontarf Rd, Dollymount
Dublin 3, Ireland
pavoltrgo@gmail.com

Marián VALAŠÍK, SJ
Marián VALAŠÍK, SJ
pastoračná služba

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
ivankasj@ivankanet.sk

Emil VÁNI, SJ
Emil VÁNI, SJ
predstavený v Ivanke

Rezidencia SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji
emilvani@gmail.com

Klement VESELOVSKÝ, SJ
Klement VESELOVSKÝ, SJ
výpomocná služba
v apoštoláte

Rezidencia SJ
Nám. A. Hlinku 56/A
034 01 Ružomberok

Peter ZAHORÁNSKY, SJ
Peter ZAHORÁNSKY, SJ
exercitátor

Exercičný dom SJ
Poštová 1
921 01 Piešťany
pzahoransky@gmail.com

slovenskí jezuiti – biskupi

Ján BABJAK, SJ
Ján BABJAK, SJ
prešovský arcibiskup
a metropolita

Gréckokat. arcibiskupstvo
Hlavná 1, P.O.Box 135
081 35 Prešov
www.grkatpo.sk

Dominik KAĽATA, SJ
Dominik KAĽATA, SJ
emeritný biskup

Seniorát SJ
Nám. padlých hrdinov 7
P.O.Box 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Milan LACH, SJ
Milan LACH, SJ
parmský
apoštolský administrátor

Byzantine Catholic Eparchy
1900 Carlton Rd, Parma
44134 Ohio, USA
www.parma.org

Cyril VASIĽ, SJ
Cyril VASIĽ, SJ
arcibiskup
sekretár Kongregácie
pre Východné Cirkvi

Palazzo del Bramente
Via della Conciliazione 34
00193 Roma, Italia