V tomto roku si pripomíname 100. ročnicu narodenia dvoch jezuitských osobností pôsobiacich na Pápežskej univerzite Gregoriána v Ríme.

11. mája 1919 sa narodil slovenský jezuita P. Félix Litva SJ a 17. decembra 1919 český jezuita kardinál Tomáš Špidlík SJ.

P. Félix Litva SJ

P. Félix Litva SJ bol profesorom dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, viceprovinciálom slovenských jezuitov v zahraničí a zakladateľom vydavateľstva Dobrá kniha v Kanade. Jeho meno je úzko späté aj so slovenským vysielaním Vatikánskeho rozhlasu.

Félix Jozef Litva, rodák z Mikšovej pri Bytči, kde sa narodil 11. mája 1919, ako 15-ročný vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a v r. 1945 prijal kňazskú vysviacku. Na Slovenskej univerzite Bratislave študoval dejiny a francúzsku literatúru, keď ho v roku 1950 zasiahli represie komunistickému režimu proti rehoľníkom. V lete 1951 sa mu podarilo utiecť do zahraničia a v Ríme začal spolupracovať so slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu, ktorú vtedy viedol P. Štefan Smržík, neskôr to boli pátri Stanislav Polčin, Štefan Senčík a ďalší jezuiti. Pre rozhlas prispieval aj počas štúdií na Gregoriáne (1953-57) i v ďalších rokoch, keď pôsobil ako profesor cirkevných dejín (1957-65, 1983-90).

Od roku 1968 bol viceprovinciálom slovenských jezuitov v zahraničí (1968-75, 1989-90). Centrom jeho pôsobenia sa stal Galt a neskôr Cambridge v Kanade. Angažoval sa aj vo Svetovom kongrese Slovákov. Koncom 70-tych rokov sa opäť presunul do Ríma, spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom za vedenia P. Timoteja Masára a v rokoch 1983-84 osobne viedol redakciu.

P. Félix Litva bol mužom bohatých priateľstiev, duchovného, kultúrneho a spoločenského rozhľadu. Na Gregoriáne mu bol blízky Francis Sullivan SJ, ktorý druhých obohacoval obrazom Cirkvi, ktorá je vedená a v ťažkostiach potešovaná Duchom Svätým. V Kanade v komunite zahraničných Slovákov pomáhal v spolupráci s podnikateľom Štefanom Romanom, ktorý bol aj sponzorom jezuitských diel, tiež s Agnesou Jergovou Gundovou, ktorá pod redaktorským menom Marína Havranová podobne ako on pracovala pre Hlas Ameriky a Dobrá kniha jej vydala viaceré knihy. Do okruhu jeho priateľov patril aj výtvarník Koloman Sokol, v Európe si dopisoval s Imrichom Kružliakom a s mnohými ďalšími osobnosťami.

V roku 1992 sa Félix Litva vrátil na Slovensko a bol riaditeľom vydavateľstva Dobrá kniha, ktoré sa z Kanady presťahovalo do Trnavy. Pôsobil aj ako prorektor Trnavskej univerzity. Od roku 2000 až do svojej smrti 1. februára 2006 žil v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji, udržiaval kontakty s intelektuálmi a bol publikačne činný. Pre Vatikánsky rozhlas naposledy v roku 2002 priblížil históriu pôsobenia slovenských jezuitov v Kanade.

Zdroj: Stránka slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu.

 

P. Tomáš Špidlík SJ

Na Velehrade 27. apríla P. Michal Altrichter SJ zahájil prednáškou pripomienku 100. výročia narodenia kardinála Tomáša Špidlíka SJ. Potom nasledovala adorácia v Bazilike. Homíliu predniesol P. Pavel Ambros SJ.
Svätú omšu celebroval s prítomnými kňazmi biskup Mons. Josef Nuzík. Spevom sprevádzal bohoslužbu gréckokatolícky zbor z Vranova nad Topľou. Na záver sa otec biskup s prítomnými kňazmi pomodlil pri hrobe kardinála.

Viac o tejto udalosti si môźete pozrieť TU a životopis kardinála Tomáša Špidlíka SJ si môžete prečítať TU.