Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla publikácia 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 – 2020. Táto inšpiratívna kniha je nielen veľkolepým či kritickým zhodnotením minulosti, poukázaním na prítomnosť, ale ponúka aj víziu do budúcnosti. Na stránkach tejto knihy môže čitateľ vstúpiť do udalostí, ktoré s odohrali v rôznych časových obdobiach za uplynulé storočie na Slovensku.

Predstavenie rehoľného života za uplynulú storočnicu ponúka v tejto publikácií dokumentáciu, ktorej autori pomohli solídnou prácou. Dielo tak študujúceho, ako aj hodnotiaceho či oddychového čitateľa zoznámiť s jezuitskou históriou na Slovensku a priblížiť mu aj spôsoby súčasného nazerania na ignaciánsky život.

Jezuitské inštitúcie, ktoré inšpirujú a ohlasujú vieru, ponúkajú solídnu kresťanskú, ľudskú a teologickú formáciu. Charitatívne a kultúrne aktivity pomáhajú sprostredkovať kresťanské hodnoty.

Slovenská provincia sa dobre angažuje na poli ekumenického a medzináboženského dialógu, dialógu medzi vierou a kultúrou a jezuiti sa usilujú odovzdávať vieru skrze jazyk, ktorý je zrozumiteľný aj necirkevnému prostrediu. Ich rehoľa je moderná a dokáže sa prispôsobiť moderným potrebám ľudí. Tým, že sa neustále venujú duchovnému vedeniu skupín a jednotlivcov napĺňajú ideu sv. Ignáca.

Publikácia je zložená z vedeckých príspevkov, pokračujúc cez pútavé osobné svedectvá pátrov, až po denník pútničky Ivany, čo všetko rôznym spôsobom obohacuje čitateľa.

dobrakniha.sk