Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás.

Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Veľmi by ste nám tým pomohli a týmto spôsobom tak podporili jestvovanie našich apoštolských aktivít v službe Vám.
Darovať 2% dane môžete podaním Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Potrebné údaje o Spoločnosti Ježišovej:

Obchodné meno:  Spoločnosť Ježišova
Právna forma: Účelové dar Cirkvi a NS
Sídlo: Panská 246/11, 814 99 Bratislava
IČO: 00599051

Tieto údaje o Spoločnosti Ježišovej nájdete aj na stránke dvepercenta.sk

Informácie ako postupovať sú na stránke rozhodni.sk

Ďakujeme za Vašu podporu,
Vaši jezuiti