Túto jeseň do noviciátov Spoločnosti Ježišovej v rámci Európy a Blízkeho východu vstúpilo 22 mladých mužov. Medzi nimi sú dvaja novici zo Slovenska Samuel Gerčák a kňaz Ján Mahút a dvaja z Česka Zdeněk Drštka a Václav Hladík, ktorí vstúpili do medzinárodného noviciátu v Birminghame.

Každý z týchto novicov predstavuje vyvrcholenie rozsiahleho a starostlivého procesu rozlišovania, počas ktorého ich sprevádzali jezuiti zodpovední za pastoráciu povolaní.

V Európe je 6 noviciátov v Bilbau, Gdyni, Birminghame, Insbrucku, Janove a Coimbre.

Jezuitský noviciát je dvojročný program, ktorého cieľom je položiť základy pre dobrý rehoľný a apoštolský život. Medzi jeho hlavné ciele patrí prehĺbenie osobného vzťahu s Ježišom Kristom, lepšie pochopenie seba samého a Spoločnosti Ježišovej a prežívanie radostí a výziev komunitného života. Počas týchto počiatočných fáz formácie sa vyskytujú typické experimenty, ktoré sú charakteristické pre Spoločnosť Ježišovu od jej počiatkov. Patria k nim 30-dňové duchovné cvičenia, služba chorým a chudobným a tiež putovanie.

Týchto 22 nových novicov sa pripojí k 29 spolubratom, ktorí začínajú druhý rok noviciátu. Celkovo je teraz v rámci Európy a Blízkeho východu 51 novicov.

Srdečne vás pozývame, k modlitbe za jezuitských novicov a za tých ktorí uvažujú o tejto ceste povolania.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o povolaní v Spoločnosti Ježišovej, navštívte našu stránku jezuitoudnes.cz/sk

Zdroj: jesuits.eu