Túžba sa po roku opäť stretnúť, stráviť spoločný čas a vzájomne sa podeliť tým, čo Pán Boh pre nás v uplynulom roku urobil, priviedla jezuitov, sestry Congregatio Jesu a desiatku ignaciánskych spoločenstiev z celého Slovenska do Trlenskej doliny pri Ružomberku kde sa v sobotu 19. augusta uskutočnil v poradí už tretí Deň ignaciánskej rodiny.

Stretnutie začalo spoločným slávením sv. omše pri kaplnke Panny Márie Snežnej, ktorej predsedal P. Provinciál Jozef Šofranko SJ. Vo svojej kázni upozornil na postavu Jozueho v prvom čítaní a na jeho výzvu, aby sa ľud rozhodol, ktorému z bohov chce slúžiť. Ľud si v odpovedi na výzvu Jozueho pripomína všetky veľké dobrodenia a znamenia, ktoré Pán pre nich urobil a na základe tejto reflexie si rozhodne volí slúžiť Pánovi, pravému Bohu. Rozlišovanie, zdôraznil P. Provinciál, patrí k podstate ignaciánskej spirituality. Vedieť rozlíšiť, avšak nielen dobré od zlého, ale aj lepšie od dobrého a správnejšie od správneho. „Toto rozlišovanie, pokračoval P. Šofranko, sa týka aj spoločenstiev, kde sa odohráva spoločné, tzv. komunitné rozlišovanie. V spoločenstve býva neľahké rozprávať sa s človekom, ktorý má iný názor, ale k tomu sme pozvaní: spoločne hľadať to, k čomu nás Boh povoláva. Kde dospejeme k spoločnému rozhodnutiu a nasledujeme ho, tam je cítiť Božiu prítomnosť a otvárajú sa dvere pre to, k čomu nás Boh povoláva.“

Pozvaním k rozlišovaniu boli aj slová evanjelia, v ktorom k Ježišovi prichádzajú deti. Učeníci ich však s dobrým úmyslom a aby si Ježiš trochu oddýchol odháňajú. Ježiš im však povie: toto je moja cesta, nechajte ich prichádzať. Iba dobrý úmysel teda nestačí. „Je potrebné rozlišovanie, v ktorom nám Ježiš ukazuje správny smer. Aby sme sa neuzavreli do našich dobrých úmyslov, ale s pohľadom na Krista rozlišovali, čo je Božia vôľa a k čomu nás Boh vedie. Aby sme nikomu nevnucovali náš pohľad, ale spoločne hľadali cestu, ku ktorej nás Boh povoláva.“

Po sv. omši nasledovala spoločná fotka a predstavenie jednotlivých spoločenstiev. O svoje novinky sa s prítomnými podelili sestry Congregatio Jesu (CJ), zástupcovia Centra pomoci pre rodinu (CPPR), zboru Chorus Salvatoris, spoločenstva Dvanástich apoštolov a apoštoliek, spoločenstva Magis, spoločenstva Rodinných sv. omší (RSO), Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti (SKA), Spoločenstva kresťanského života (CVX), miestni Ružomberčania a napokon aj samotní jezuiti.

Súčasťou programu bolo aj stretnutie v miešaných skupinkách, v ktorých sme sa vzájomne obohatili zdieľaním toho, čo pre nás a pre naše spoločenstvá Boh v uplynulom roku urobil, čím nás obdaroval a za čo sme mu najviac vďační. Priateľské rozhovory pokračovali aj pri dobrom jedle a v horúcom počasí osviežujúcich nápojoch, objavujúc veľa pekného i vzácneho, čo nás navzájom spája.

Napokon sme formálny program nášho stretnutia ukončili adoráciou a s eucharistickým požehnaním sme sa rozišli na naše ignaciánske cesty smerom k novému školskému roku.

Info: Peter Buša
Foto: Jozef Sagan, Peter Buša