V sobotu 12. marca si jezuiti v Exercičnom dome svätého Ignáca v Prešove pripomenuli 400. výročie svätorečenia svojho zakladateľa svätého Ignáca z Loyoly, ako aj patróna misií svätého Františka Xaverského.

S týmto výročím spojili aj odhalenie pamätnej tabule vďaky pápežovi Františkovi, ktorý nečakane navštívil exercičný dom v Prešove počas návštevy Slovenska.

Slávnostnú svätú omšu o 17,00 hodine slávil prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak so svojimi spolubratmi jezuitmi z exercičného domu.

Homíliu predniesol predstavený komunity páter Ján Benkovský SJ, v ktorej predstavil Ignácovu cestu k svätosti – viac poznať, viac milovať a viac nasledovať Ježiša Krista. To je cesta  k svätosti pre každého.

Čo treba robiť, aby sme sa stali dobrými kresťanmi a nepremárnili si život? Odpoveď je jednoduchá. Každý svojím spôsobom má robiť to, čomu nás Ježiš učí v blahoslavenstvách. Pretože človek, ktorý je verný Bohu a žije jeho slovom, dosahuje v darovaní seba pravé šťastie. V Ignácových duchovných cvičeniach nás Kristus vyzýva, aby sme ho nasledovali v jeho pokornej a tichej láske.

Na výročie 400. výročia svätorečenia a odhalenie pamätnej tabule sme sa pripravovali aj modlitbou deviatnika k svätému Ignácovi, ktorú sme vždy končili slovami:

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu.

Informoval: P. Jozef Šuppa SJ