V dňoch 28. – 29. júna sa budú v Ríme konať medzinárodné oslavy 175. výročia založenia „Apoštolátu modlitby“. Prítomný bude aj Svätý Otec František, ktorý v roku 2014 schválil obnovu Apoštolátu modlitby v podobe „Svetovej modlitbovej siete pápeža“.

Spolu asi 6000 ľudí z Európy, Afriky, Ázie i Oceánie sa zúčastní v piatok 28. júna na dopoludňajšom programe vo vatikánskej aule Pavla VI. Okolo poludnia medzi nich príde Svätý Otec František. Večer o 19. hodine bude slávenie pokračovať svätou omšou zo Slávnosti Najsvätejsšieho Srdca Ježišovho, ktorej bude v Lateránskej bazilike predsedať generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa.

V nasledujúci deň sa stretnú riaditelia a koordinátori národných pobočiek, ku ktorým sa pridajú aj vedúci Eucharistického hnutia mládeže, ktoré je s Apoštolátom modlitby úzko prepojené pod vedením jezuitov.

Apoštolát modlitby vznikol 3. decembra 1844 vo Francúzsku vďaka jezuitskému pátrovi François-Xavierovi Gautreletovi. Medzinárodný riaditeľ pápežskej svetovej modlitbovej siete, páter Frédéric Fornos SJ pre Vatican News vysvetlil:

Skupina seminaristov vtedy vyjadrila túžbu ísť apoštolovať do Indie a ohlasovať evanjelium ako misionári. Na to by však museli prerušiť štúdiá. Ich duchovný vodca im vtedy navrhol, že môžu byť apoštolmi aj bez toho, že by zanechali svoje štúdiá. Konkrétne modlitbou a obetovaním Pánovi toho, čo denne konajú, aby takto podporili tých, ktorí na všetkých kontinentoch už Krista ohlasujú.“

Apoštolát modlitby pred 10 rokmi začal proces svojej inštitucionálnej obnovy v duchu pôvodnej charizmy. Výsledok tohto procesu aj s obnovenými stanovami schválil v roku 2014 Svätý Otec František. Páter Fornos objasnil, že obnova spočíva predovšetkým v návrate k duchovným prameňom:

Musíme znovu objaviť to, čo nám od začiatku pomáhalo držať sa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a byť k dispozícii pre poslanie Cirkvi. A nejde len o opakovanie toho, čo sme robili predtým, pretože časy sa zmenili. V tom nám pápež každý mesiac pomáha voľbou svojho úmyslu modlitby, ktorý nás orientuje na našej ceste.“

 

Text: Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán