Spoločnosť Ježišova, v spolupráci s rodičmi z rodinných svätých omší pri bratislavskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa a uršulínskom Kostole Loretánskej Panny Márie, usporadúva v poradí už 14. ročník Salvatorfestu.

Príjmite naše pozvanie na tohtoročný Salvatorfest, ktorý sa uskutoční v sobotu 28. 9. 2019 v záhrade kaštieľa v Ivanke pri Dunaji.

Program sa začne svätou omšou vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji o 12:15 hod. Hlavným celebrantom bude provinciál Rudolf Uher SJ a slávnostným kazateľom páter Tomáš Jellúš SJ. Po svätej omši bude nasledovať pohostenie v areáli kaštieľa.

Na toto sobotné podujatie s rodičmi a deťmi z nášho bratislavského kostola pozývame jezuitov, našich priateľov a spolupracovníkov a tiež dobrodincov našej rehole aj z iných našich komunít.