Od septembra 2019 pôsobí náš spolubrat o. Ján Burda SJ na Ukrajine ako kňaz spoločenstva Archa vo Ľvove. Jeho dennodenným poslaním je slúžiť a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na neustálu pomoc iných. Zaslal nám opäť list, v ktorom opisuje svoju prácu v tomto diele.

Drahí naši priatelia – Sláva Isusu Christu!

Končí sa mesiac október, ktorý sa tu na Ukrajine sa volá žovteň. A naozaj, príroda sa odiala do teplých žltých odtieňov. Jeseň láka na prechádzky, hoci dni sú kratšie a chladnejšie. V našej komunite naďalej praktizujeme vychádzky a ostatné činnosti na zníženie epidemického rizika. Po spoločnom prehodnotení doterajších skúseností sme urobili aj niektoré zmeny smerom k „normálu“. Stacionáre s vlastnou plnohodnotnou kuchyňou (Usmiška a Bdžilky) opäť pripravujú obedy (len tepelne spracovaná strava). Druzji začali pomáhať s dennou dezinfekciou priestorov, ktorú doteraz robili len asistenti.

Vďaka financiám z mestskej rady (schváleným ešte minulý rok) sme sa odvážili na jednodňový výlet do mesta Drohobyč. A bol to pre nás krásny, požehnaný deň, kedy sme sa všetci mohli stretnúť. Spoločná cesta a modlitba v autobuse, teplý boršč (v jednorazových pohároch) prichystaný milou pani kuchárkou v baziliánskom monastieri, zaujímavá prehliadka historického centra mesta s profesionálnym sprievodcom… Po dlhom čase som sa opäť mohol cítiť ako skutočný duchovný otec týchto ľudí. V chráme sme mali Moleben do Isusa Čelovikoľubca s kázňou – pantomímou, ako to majú naši druzji radi. Kiež by takých dní bolo čím skôr čo najviac!

Slovensko teraz prežíva zákaz vychádzania a prípravy na veľké Covid testovanie. U nás sa nič podobné nechystá. Hoci nových infikovaných postupne pribúda aj tu. Zajtra bude posledný piatok v mesiaci a my chceme pokračovať v obnove našich stretnutí asistentov Archy. Stretnutie to bude formačné, o siedmych princípoch Archy nám bude prednášať Rick Hatem, dlhoročný člen Archy, pôvodom z USA. Máme veľkú nádej, že to dobre dopadne a bude to pre nás poučením aj povzbudením do ďalšej práce v tejto misii, v službe ľuďom s osobitnými.

Avšak to hlavné pre dnešný list sa udialo včera. Nestretli sme sa síce všetci spolu na jednom mieste. „Roztrúsených“ po Ľvove nás zjednotila vďačnosť. V Arche sme mali Deň modlitby a vďačnosti za všetkých našich Anjelov-pomocníkov, dobrodincov a prispievateľov akcie pôstne auto. Na každom stacionári sme vyrábali ďakovný plagát s časťou mien našich darcov. Spolu všetkých 59 (áno, tak požehnane 🙂 krstných mien zaznelo na stacionári Nazaret, kde sme za nich slávili Božskú liturgiu. Pán im všetkým požehnaj a odplať! Vďaka týmto darom a modlitbám teraz špekulujeme, ako to dotiahnuť do dokonalého konca. Lebo tých vyše sedem tisíc eur, ktoré prišli na náš účet, je serióznou výzvou „doložiť niečo z vlastných“ a pre naše potreby kúpiť nie používané ale nové auto. So zárukou a perspektívou dlhodobej služby. Hm. Aký dobrý je Boh, keď v týchto časoch takéto čosi dokázal? Ďakujeme všetkým z celého srdca! Nech vás hreje pocit, že ste nám urobili veľký skutok lásky. Teraz vás prosíme hlavne o modlitby za projekt pirohárne. Stále čakáme na to, ako dopadne naša žiadosť u distribútora elektriny. Myslite na nás…

Drahí priatelia, nech vám náš dobrý Boh dáva všetko potrebné pre život v láske, pre život v plnosti. Možno sme my v Ľvove chudobnejší na veci či možnosti rozvoja, jeho milosť nám však nechýba a preto sa môžeme tešiť zo života. Aj toho, navonok menej obdarovaného. Na našom postoji viery a vďačnosti Otcovi za to, že sme, okolnosti nič nemenia. Náš dnešný list zakončím trochu netradične, citátom dlhoročného člena Archy Curta Armstronga v origináli: In this life, we don´t have the choice to be anbody else, so we might as well be ourselves. Boh vám žehnaj!

Za spoločenstvo Archa Ľvov (Лярш-Ковчег Львів)
o. Ján Burda, SJ
Ľvov, 29. október 2020
a

A ešte údaje pre prípadných darcov. Poznámka, že ide o dar pre nás, je dôležitá.

Dar na misie Lvov A
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1648 7894;
BIC: CEKOSKBX

Ďakujeme!

PS: ďalšie foto a novinky od nás hľadajte na Facebooku: LArche.Ukraine.Lviv