V Popudinských Močidľanoch si 16. marca Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Popudinské Močidľany pripomenuli 95. výročie narodenia P. Rajmunda Ondruša SJ miestneho rodáka, jezuitského kňaza, politického väzňa, príslušníka PTP, redaktora Vatikánskeho rozhlasu a vydavateľstva Dobrá kniha v Cambridge.

Program začal sv. omšou v Kostole sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Spoločnosti Ježišovej P. Jozef Šofranko SJ. Na úvod všetkých privítal administrátor farnosti P. Milan Kováč OPraem. Po sv. omši sa prítomní v sprievode presunuli k rodnému domu pátra Ondruša, na ktorom provinciál jezuitov P. Šofranko a starostka obce Popudinské Močidľany Dana Žúrková odhalili pamätnú tabuľu.

Príhovory predniesli pani starostka, predsedníčka Oblastnej organizácie KPVS Skalica Bernardína Sprušanská, spolupracovník pátra Ondruša z Vatikánskeho rozhlasu P. Timotej Masár SJ, zástupkyňa Kongregácie milosrdných sestier sv. Kríža sr. Jozefína Jedličková SCSC a zástupkyňa rodiny Ondrušovej Katarína Ondrušová. Napokon pamätnú tabuľu požehnal P. Martin Halčák SJ. Na záver prítomní zaspievali hymnus „Teba, Bože, chválime“, ktorý zaspieval pri návrate domov po prepustení z väzenia P. Rajmund Ondruš.

Životopis P. Rajmunda Ondruša SJ

Info a foto: Peter Sandtner