Srdečne Vás pozývame na adventné pondelkové sv. omše pre mladých („osmička“) u jezuitov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Každý pondelok sa vám pozvaný hosť prihovorí v tematickej kázni. Pozývame vás aj takýmto spôsobom duchovne sa naladiť na príchod očakávaného Spasiteľa.