Adventné obdobie v našej spoločnosti začína lockdownom, kedy nie sme aktívne prítomní na bohoslužbách. Božie slovo je pre človeka vypovedané už vyše dvetisíc rokov. Bolo mu adresované ešte skôr než veriaci poznali liturgické obrady. Úvaha Akcie 365 si všíma teologický význam slova v Biblii a chce našu pozornosť dať do súvisu s príchodom Ježiša Krista, ktorý je zrodeným Slovom.

Prajem Vám hlboké prežitie tejto pravdy aj počas tohoročných Vianoc.
S pozdravom Milan Hudaček SJ

Milí priatelia!

Dnešnému človeku nie je ľahké sprostredkovať poznanie, ktoré je v náboženstvách viazané na slovo. Vyslovíme tisíce slov, hodíme ich do vetra, pripisujeme im väčšiu či menšiu dôležitosť, porušíme dané slovo a zabudneme na to, čo sa dostalo do našich uší. Nejakým veľmi mechanickým spôsobom oddeľujeme slovo od toho, čo opisuje, a kladieme väčšiu váhu na samotný jav ako na spôsob, akým sa o ňom komunikuje. Problematika okolo „slova“ však stojí za zváženie, najmä z biblického hľadiska. Biblia je totiž utkaná zo slov a žiada nás, aby sme objavili ich bohatstvo, videli ich silu a zažili ich hĺbku. Zdá sa, že práve Písmo nám môže vrátiť túto správnu perspektívu pri pohľade na slovo. Nemožno ho podceňovať, uberať nabok, dávať prednosť tomu, čo vidia oči alebo čoho sa dotýkajú ruky.

Význam slova

Keď vstúpime do židovskej školy, alebo otvoríme dvere synagógy, nezažijeme ticho, na aké sme zvyknutí v kresťanských priestoroch. Budeme tam počuť vravu a neraz aj takú silnú ako v úli. Prečo? Pretože slovo je u židov na to, aby sa hovorilo! Musíte ho vokalizovať, aby sa stalo slovom, ktoré sa dá pokladať za skutočné a hodnoverné. Až potom sa na ňom dá stavať. Hebrejský výraz dawar – slovo je jedným z prvých cudzích výrazov, ktoré sa učia študenti teológie. Tento výraz, je mimoriadne bohatý na teologickú hĺbku. Bez neho sotva možno tlmočiť pravdu o Bohu Stvoriteľovi, všemohúcom vládcovi sveta, alebo o Ježišovi – vtelenom Slove. Pri úvahách nad slovom dawar možno otvoriť tému o inšpirácii Biblie, jej svätosti a o sile jej textu. Určite by tento termín nemal byť vyhradený len pre skupinu, ktorá sa akademickým spôsobom ponára do tajomstva Boha. Špecifickosť výrazu by mala byť známa každému kresťanovi. Keď sme aspoň trochu okúsili hĺbku hebrejského pojmu, možno budeme menej prekvapení, že Ježiš je stotožňovaný so slovom v Jánovom evanjeliu. Máme tu do činenia s ponížením Boha, s určitým obmedzením, podriadením sa ľudskému poznaniu. Judaizmus sa niekedy nazýva náboženstvom knihy. To má naznačovať súvislosť jeho učenia s knihou napísaného Písma. Božie slová, ktoré človek najprv počul a potom aj napísal sú darom, na ktorom je postavená biblická viera.

Slovo ako dar

Slovo sa nielen hovorí, ale aj počúva. Nemožno ho podceňovať či odsunúť nabok, aby sa uprednostnilo to, čo vidia oči alebo čoho sa dotýkajú ruky. Ľudia v Biblii berú toto slovo mimoriadne vážne. Ide o vypovedané slovo, ktoré zaznelo a bolo ho počuť. Nie náhodou Boh pri uzatváraní zmluvy s Izraelom prikazuje počúvať ho: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, jediný Pán“ (Dt 6, 4). V prvom rade tu nejde o záznam, potvrdený svedkami, ale o artikulované slovo. Zachovanie tohto slova vo forme záznamu je druhoradé, vynútené poznaním nespoľahlivej ľudskej pamäte. Zápis v čitateľnej podobe poslúži na zopakovanie autentického slova. Naše zmluvy, naše záväzky by mali byť spísané, aby sa stali dôveryhodnými. Dnešní ľudia majú k tomuto slovu odlišný prístup. Boja sa spoliehať na to, čo bolo povedané. Radšej to zálohujú záznamom. Slovo začína mať význam, keď je zapísané, potvrdené svedkami, skontrolované a konfrontované s faktami. Veľa sa rozprávame, avšak menej robíme, dokonca aj meníme názor a používame slová ako nástroj manipulácie alebo hovorené slová popierame. Biblické chápanie slova dawar je o tom, že hovorené slovo sa považuje za vierohodné. Aj keď slovo je „niečo“, je to takisto proces. Robí to, čo znamená. Má aktívnu moc. „Slovo, ktoré vychádza z mojich úst, sa ku mne nevráti, kým neurobí, čo som chcel, a nesplní svoje poslanie úspešne“ (Iz 55, 11), povie Boh prorokovi Izaiášovi.

Slovo ako realita

Charakteristickým znakom hebrejského jazyka je to, že ťažko možno preložiť niektoré z jeho slov jedným výrazom. Pre „dawar“ nájdeme v hebrejskom slovníku aj ďalší význam, ako „vec – predmet“, teda „niečo konkrétne“. Našej západnej mysli bude toto slovo možno prchavou a snáď aj vágnou realitou. U biblického človeka je to iné. Dawar je niečo silné a isté ako betón. Podľa Biblie Boh tvorí prvým slovom v akte kreácie. Nedá sa mu uprieť, že malo konkrétne a viditeľné účinky. Kniha Genezis to tlmočí výrazom: „stalo sa tak“. Dôsledok slova je naplnený významom konkrétneho. Keď Gréci mohli byť pobúrení tým, že v Jánovom evanjeliu Logos (Slovo) sa stalo telom, Židia boli už istým spôsobom pripravení na túto pravdu. Ich problémom nebolo, či sa dar môže stať telom, ale či darcom môže byť Boh. V tejto hĺbke biblického daru je nepochybne aj úloha pre človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu. Urobte zo svojich slov konkrétnu, skutočnú realitu, keď o Slove budeme znovu počúvať na Vianoce. Možno sa tak opýtať, či táto moc patrí iba Slovu Božiemu? A čo slovo muža? Človek bol stvorený na Boží obraz. A hoci sú slová, ktoré vyslovuje, niekedy podceňované, svoju silu má aj ľudské slovo. Myslím, že sme na to zabudli… Vráťme sa preto na začiatok a uvážme, že v Biblii nie sú „len slová“.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na december 2021 v PDF