Milí priatelia!

Celkom päťdesiatosem katolíckych biskupov rôznych rítov zastupujúcich krajiny Stredomoria sa stretlo 19.-23. februára 2020 v talianskom meste Bari na spoločnej modlitbe, diskusii a reflexii. Hlavný zámer stretnutia bolo nájsť odpoveď na zložitý fenomén migrácie a reakcie Katolíckej cirkvi na ňu. Témou stretnutia bolo „Stredomorie – hranica pokoja“. Stretnutie organizovala Talianska biskupská konferencia. Z Vatikánu do Bari pricestoval aj pápež František. V bazilike sv. Mikuláša sa konalo zasadanie, ktoré Svätý Otec zakončil svojím vystúpením. V príspevku odsúdil pokrytectvo medzinárodných konferencií, kde sa okrem slov o mieri dohaduje aj predaj zbraní a k fenoménu migrácie povedal: „Tento fenomén a jeho epochálna dynamika poznačuje Európu. Štáty a náboženské komunity musia byť na to pripravené.“

Fenomén migrácie
Podľa hodnotení OSN dosahuje počet medzinárodných migrantov na celom svete 214 miliónov a ďalších 740 miliónov osôb migruje v rámci určitej krajiny. Odhaduje sa, že v zahraničí, na území cudzích štátov neoprávnene žije a pracuje približne 50 miliónov osôb. Z toho dôvodu rastie aj počet násilne vysídlených ľudí, ktorých počet dosahuje až 44 miliónov. EÚ čelí naliehavým problémom na trhu práce, najmä nerovnováhe v oblasti ponuky a dopytu pracovnej sily, čo ju robí otvorenou, ale v mnohých prípadoch aj uzavretou pre migrantov. Migračné vlny, ktoré zasiahli EÚ v posledných rokoch, sú najhoršie od čias Druhej svetovej vojny. V roku 2015 bolo v EÚ zaregistrovaných 1,25 milióna nových žiadostí o azyl. Počet nelegálnych prekročení hraníc síce v roku 2018 poklesol, ale prúdy migrantov a ťažkosti neskončili. Kríza ukázala aj nedostatky európskeho azylového systému. Vypracoval sa novší program migračnej politiky EÚ, ktorý prišiel s myšlienkou vytvoriť celoeurópsky systém premiestňovania a presídľovania osôb a zverejnil koncepciu tzv. horúcich lokalít. V súvislosti s ňou program navrhuje bezpečnostné zákroky v Stredozemnom mori s cieľom rozložiť siete prevádzačov a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, čo sa už aj začalo realizovať pod názvom EUNAVFOR MED Sophia. Na základe tohto programu Európska komisia v októbri 2019 uverejnila správu o pokroku vo vykonávaní migračnej agendy, ktorá sa zameriava na splnenie potrieb a podporu integrácie legálnych migrantov.

Cirkev a migrácia
Fenomén migrácie a jeho epochálna dynamika poznačila náš kontinent. Jednotlivé štáty a náboženské spoločenstvá nechcú zostať nepripravené. Týka sa to najmä zemí, cez ktoré vedú migračné prúdy, cieľových krajín, ale aj vlád a cirkví z oblastí, odkiaľ migranti pochádzajú. Rozvojové krajiny pozorujú ako odchod mnohých mladých ľudí ochudobňuje ich budúcnosť. Nedostatočnosť, či priamo slabosť politík týchto krajín sú spolu s fanatizmom príčinami radikalizmu a terorizmu vo svete. Pápež František spolu s ostatnými biskupmi nedávno vyzval vlády štátov, aby zabezpečili ochranu menšín a náboženskej slobody a povedal: „Nikdy nepripustime, aby tí, ktorí hľadajú nádej za morom, umierali bez pomoci, alebo aby sa tí, čo prichádzajú zďaleka, stávali obeťami sexuálneho vykorisťovania, boli zle platení, alebo najímaní mafiami. Prijatie a dôstojné začlenenie sú zaiste etapami neľahkého procesu. Avšak je neprípustné si myslieť, že mu možno čeliť stavbou múrov. Mám strach, keď počujem populistické príhovory niektorých politických lídrov. Pripomínajú mi príhovory, ktoré rozsievali strach a nenávisť v 30-tych rokoch minulého storočia. Stavanie plotov zabraňuje v prístupe k bohatstvu, ktorého je nositeľom prichádzajúci, ktorý vždy poskytuje príležitosť k rastu. Ak sa popiera túžba po zdieľaní, vpísaná do srdca človeka aj dejín národov, zamedzuje sa proces zjednotenia ľudskej rodiny, ktorý si cez tisíceré protivenstvá už razí cestu“, povedal vo svojej výzve vládam a štátom Svätý Otec.

Pápežský apel
Na stretnutí v Bari pred Bazilikou sv. Mikuláša pozdravil Petrovho nástupcu zhromaždený zástup veriacich. Prítomný bol aj prezident Talianskej republiky, Sergio Mattarello, a ďalší predstavitelia občianskej spoločnosti. Pápež sa potom odobral na triedu Viktora Emanuela II., kde slúžil svätú omšu. Svoju homíliu Svätý Otec zakončil slovami: „Ježiš svojou láskou bez hraníc dvíha latku nášho človečenstva. Môžeme sa sami spýtať: „A zvládneme to?“ Keby bol cieľ nedosiahnuteľný, Pán by od nás nechcel, aby sme ho dosiahli. Nedokážeme to však sami. Je to milosť, o ktorú treba prosiť. Prosme Pána, aby pohol srdcami všetkých, aby sme mohli prekonať logiku zrážky, nenávisti a pomsty a znovu v sebe objaviť to, že sme synmi jediného Otca, ktorý necháva vychádzať slnko nad dobrých i zlých. Prosme úpenlivo Ducha Svätého, aby každý z nás každodennými skutkami lásky prispieval k vytváraniu nových vzťahov, inšpirovaných porozumením, prijatím a trpezlivosťou a umožňoval tak zakúšať radosť evanjelia a šíriť ju do každej oblasti života.“

Leták akcie 365 na február v PDF

Foto: vaticannews.va