Pozdrav Pán Boh

Silné podnety k obnove viery nám pri nedávnej návšteve predstavil Svätý Otec František. Jeho príhovor v Šaštíne ukázal na Božiu Matku ako na vzor viery. Úvaha Akcie 365 si všíma tento biblický obraz a do nadchádzajúceho mesiaca úcty k Božej Matke ružencovej ho uvádza ako impulz pre naše kresťanské svedectvo.

S pozdravom a prianím Božieho požehnania
Milan Hudaček SJ

Milí priatelia!
Kresťanské spoločenstvá sa v nasledujúcom mesiaci stretávajú pri spoločnej modlitbe sv. ruženca. K Božej Matke sa pred dvomi týždňami obrátil aj Sv. Otec František počas návštevy Slovenska. Tu si naplánoval zastavenie sa v národnej bazilike v Šaštíne, aby si pri úcte Božej Matky uctil aj slovenských katolíkov. Na stretnutie prišlo 50-tisíc veriacich. Šaštínske stretnutie bolo vyvrcholením viacdňovej púte pápeža po Slovensku. Počas nej sa stretol v Bratislave s osobami, ktoré pracujú pre jednotu kresťanov. Ďalej cestoval do Košíc, kde sa stretol s Rómami a s mladými ľuďmi. S gréckokatolíkmi slúžil sv. liturgiu v Prešove a osobitné stretnutie mal v prezidentskej záhrade s ľuďmi zo sveta politiky a riadenia spoločnosti. Pamätal aj na spoločenstvo Betlehem, ktoré sa pod vedením rehoľných sestier Matky Terezy stará o chudobných v Petržalke.

Máriina viera sa vydáva na cestu

V „logu“ tejto apoštolskej cesty je vyobrazená cesta vo vnútri srdca, nad ktorým sa týči kríž. Mária je tou cestou, ktorá nás vovádza do srdca Krista. On z lásky k nám obetoval svoj život. Na Máriu môžeme hľadieť ako na vzor viery. Rozpoznávame tak tri vlastnosti viery: cestu, proroctvo, súcit. Máriina viera je vierou, ktorá sa vydáva na cestu. Ihneď po anjelovom zvestovaní sa vydala na cestu a „ponáhľala sa do judejského mesta v hornatom kraji“. Mária išla navštíviť svoju sesternicu Alžbetu. Cítila potrebu otvoriť dvere a vyjsť z domu; s túžbou, s akou Boh túži prísť ku všetkým ľuďom a spasiť ich svojou láskou. Evanjelium nám ukazuje Máriu na ceste: smerom k Jeruzalemu, kde spolu s Jozefom, svojím ženíchom, obetuje Ježiša v Chráme. Celý jej život bude cestou za jej Synom až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho kríž. Mária neustále kráča a je vzorom viery pre slovenský národ, vždy na púti, v hľadaní Pána. „Kráčaním premáhate pokušenie statickej viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo starou tradíciou. Vychádzate zo svojho vnútra. Nesiete v batohu svoje radosti a bolesti a robte zo svojho života púť lásky k Bohu i k bratom a sestrám. Ďakujem vám za toto svedectvo! A prosím vás, zostaňte na ceste, stále! Nezastavte sa! Lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie; keď sa biskupi zastavia, ochorie Cirkev; keď sa kňazi zastavia, ochorie Boží ľud“, prihovoril sa Slovákom pápež František

Prorocká viera Márie

Máriina viera je zároveň prorockou vierou. Svojím životom reprezentuje všetkých „chudobných Jahveho“, ktorí volajú k Bohu a očakávajú príchod Mesiáša. Mária ako Nepoškvrnená Panna je ikonou nášho povolania: ako ona, aj my sme povolaní byť svätými a nepoškvrnenými v láske (porov. Ef 1, 4), stávajúc sa obrazom Krista. Svojim učeníkom Ježiš vysvetlil, že nepriniesol pokoj na svet, ale meč (porov. Mt 10, 34): totiž jeho slovo je ako dvojsečný meč; vniká do našich životov, oddeľuje svetlo od temnoty a vyzýva nás vybrať si. Hovorí: „Vyber si!“ Pred Ježišom nik nemôže zostať vlažný alebo „sedieť naraz na dvoch stoličkách“. Nie, to sa nedá. Takýchto prorokov potrebuje aj dnešné Slovensko, biskupov, prorokov, ktorí majú ísť touto cestou. Nezabudnime na to, že nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život. To nesmieme. Nejde o to, aby sme boli k svetu nepriateľskí, ale aby sme boli vo svete znamením, „ktorému budú odporovať“, kresťanmi, ktorí vedia svojím životom ukázať krásu evanjelia a boli ľuďmi, ktorí nastoľujú dialóg, kde sú odlišné postoje, ktoré zjavujú bratský život, tam kde inak panuje rozdelenie a nesvornosť, aby ste boli ľuďmi, ktorí šíria príjemnú vôňu prijatia a solidárnosti tam, kde často prevládajú osobné a kolektívne formy sebectva, aby ste boli ľuďmi, ktorí chránia a zachovávajú život tam, kde sa uplatňuje logika smrti.

Mária je Matkou súcitu

Máriina viera je súcitná. Seba nazývala „služobnicou Pána“, ktorá sa s materinskou starostlivosťou postarala o to, aby nechýbalo víno na svadbe v Káne, a spolu so Synom sa podieľala na spásonosnom poslaní a išla s ním až pod kríž. V tej chvíli, v mučivej bolesti, ktorú zažila na Kalvárii, pochopila Simeonovo proroctvo: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“. Utrpenie umierajúceho Syna, ktorý na seba vzal hriechy a bôle celého ľudstva, preniklo aj ju. Mária s rozdrásanou dušou je súcitná Matka, ktorá zbiera naše slzy a zároveň nás utešuje a pripomína nám, že v Kristovi je konečné víťazstvo. Mária je Matkou, ktorá nám daruje Syna Ježiša. Preto ju milujeme a uctievame si ju. V tejto Šaštínskej národnej svätyni sa s vierou a úctou schádza slovenský národ, pretože vie, že práve ona nám daruje Ježiša. Otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Viera nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín. Nech vám Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby vaša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych proroctva a bola vierou bohatou na súcit“, povedal na záver homílie v Šaštíne Svätý Otec František.

Leták pripravili:
Margita Stančíková
Letícia Dirbáková CJ
Milan Hudaček SJ

Leták akcie 365 na október 2021 v PDF