Do rozbehnutého obdobia adventu Vám ponukáme leták s posolstvom Akcia 365 na December 2019. Myšlienku očakávania chceme vnímať aj u blížnych, ktorí očakávajú aj našu zmenu. Božia prozreteľnosť ľuďom pomáha cez celé stáročia a chce pomôcť slovom i skutkami druhých aj nám cez celé adventné obdobie.
S pozdravom a s prianím požehnaného záveru (v čase sviatkov Božieho narodenia) i potrebnú pomoc od Pána Vám želá