Generál Spoločnosti Ježišovej, páter Arturo Sosa SJ, hovorí ako je možné prekonať súčasnú krízovú situáciu.

Prepis celého video-príspevku Pátra Generála Artura Sosu SJ:

Aký rozmer cesty k Bohu nám ukazuje epidémia COVID-19?

Aktuálna skúsenosť z ochorenia COVID-19 nám vyjasňuje veľa vecí o nás samých a svete.
Predovšetkým sa chcem zamerať na to ako nám táto situácia pomáha lepšie pochopiť rôzne aspekty našej cesty k Bohu, a zároveň ako je možné nájsť potechu aj v takýchto ťažkých chvíľach.

Ukazuje nám, že sme jedno ľudstvo. Každá jedna z ľudských bytostí, všetky národy, každá jedna z kultúr obohacujúcich ľudskú rozmanitosť … je súčasťou jedinečného, rôznorodého, bohatého a vzájomne previazaného ľudstva…

Ukazuje nám, že je možné prekonať krízovú situáciu uvedomením si dôležitosti postarať sa o spoločné dobro a serióznym prevzatím vlastnej individuálnej zodpovednosti. Žiť môžeme jedine ak ako jedno telo. Žiť oddelení, každá osoba alebo každý národ na vlastnú päsť, nie je možné.

Ukazuje nám, že niet rozdielu medzi vekom, rasou, náboženstvom alebo sociálnym statusom v tomto jednom tele, ktoré tvorí ľudstvo samo. Všetci a každý jeden sme jeho súčasťou, nik nie je nazvyš, nik sa nezaobíde bez ostatných.

Ukazuje nám, že chceme kráčať spolu. Všetci sme znepokojení, navzájom si pomáhame prekonať strach a úzkosť,… každý kto hľadá spôsob ako podať pomocnú ruku, začínajúc od kontrolovania svojich vlastných prianí a akceptujúc podriadenie sa opatreniam a obetám, ktoré umožnia prispieť k dobru všetkých.

Ukazuje nám spôsobilosť a šľachetnosť tých, čo stoja v prvej línii, starajú sa o zasiahnutých, hľadajú prostriedky alebo musia robiť ťažké rozhodnutia pre dobro všetkých. Ukazuje nám citlivosť toľkých osôb a organizácií a enormnú mieru solidarity u mladých, dospelých i starších vo všetkých kútoch ľudskej spoločnosti.

Dostávam informácie o mnohých a kreatívnych iniciatívach v našich provinciách, regiónoch, komunitách a apoštolských dielach Spoločnosti Ježišovej, ako aj o pripravenosti spolupracovať s inými. Ďakujem za to Pánovi a vás povzbudzujem, aby ste pokračovali v hľadaní najlepších spôsobov ako sa priblížiť k tým, čo to potrebujú,… aby sme ďalej spolu kráčali spoločnou cestou.

Ukazuje nám silu viery, mocné lasá, ktoré spájajú veriacich, lásku Ježiša Krista, ktorá nás pohýna, ktorá nás zmieruje a ktorá nás zjednocuje. Toľko osôb sa spoločne modlí prostredníctvom sociálnych médií. Chcú vyznať svoju vieru. Tú vieru, ktorú prežívajú v hĺbke svojich sŕdc a ktorú si nemôžu nechať len pre seba samých.

Zjednocujem sa s modlitbou celého tela Spoločnosti Ježišovej, s modlitbou katolíckej Cirkvi, všetkých kresťanských cirkví, iných náboženstiev alebo vierovyznaní a všetkých tých, ktorí svojím solidárnym postojom neustávajú v hľadaní a nachádzaní primeraných spôsobov, aby podali pomocnú ruku.

Nevieme, aký dlhý bude tento úsek cesty, ani čo príde po ňom. Prosme si svetlo, aby osvetlilo tento úsek a potrebnú milosť, aby sme ho prešli ako bratia a sestry solidárni so životom celého tela ľudstva aj planéty, na ktorej žijeme.

Nech nás Boh žehná a zachová na tejto ceste spolu.
AMEN

Preklad: Jakub Garčár SJ
Zdroj: Generálna kúria Spoločnosti Ježišovej