Čo prináša aprílové vydanie časopisu Posol?

Kristovo vzkriesenie ako skutočná nádej sveta – to je téma úvahy pápeža Františka v rubrike Stále aktuálne slová. Pripomína, že aj nám, podobne ako ženám, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu, sú adresované slová: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕtvych!“ Sú to podnety na zamyslenie sa nad hĺbkou a živosťou viery každého z nás.

Úvodník prináša pokračovanie témy Povolanie ku svätosti. Vo voľnom prerozprávaní aktuálneho dokumentu pápeža Františka sa okrem iného píše: Najlepším spôsobom na spoznanie pravosti našej modlitby je pozorovanie toho, do akej miery sa náš život premieňa vo svetle milosrdenstva. Svätý Otec nás presviedča, že ten, kto naozaj túži osláviť Boha svojím životom, je povolaný slúžiť, ba až vyčepať sa v skutkoch milosrdenstva.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Približuje, akým horlivým spôsobom šíril úctu k Ježišovmu Srdcu francúzsky jezuita Klaudius La Colombiére (1641 – 1682) a ako táto živá láska prehĺbila jeho čnosti. Čitateľ sa dozvedá, s akými problémami musel svätec zápasiť: okrem zdravotných ťažkostí to boli rozličné nástrahy nepriateľov Cirkvi.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje u nás neznámej žene – Lucii Pisapii Apicella, ktorej taliansky prezident posmrtne udelil zlatú medailu. Prezývali ju „Mama Lucia“ a uvažuje sa o jej blahorečení. Pre svoje okolie bola totiž nevšedným, hoci skromným apoštolom milosrdenstva: v kraji, kde žila, po vojne dôstojne pochovávala telá zabitých vojakov rozličných národností a modlila sa za ich duše.

Katolíci sa neraz sťažujú na „nudné omše“, zlý spev pri liturgii, nezaujímavých kazateľov. Práve to si tentoraz všíma autor knihy Dynamickí katolíci Mathew Kelly a venuje sa tejto téme pod názvom Znovuobjavenie omše. Prináša stručného sprievodcu svätou omšou – návod, ako ju môžeme prežívať plnšie a hlbšie. Aprílové číslo Posla ponúka úryvok zo spomínanej hodnotnej knihy, ktorú napísal aktívny katolík, otec rodiny.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka tentoraz objasňuje tému Hlásanie Božieho kráľovstva a jeho mravné dôsledky. Približuje Ježiša ako vodcu. Pripomína jeho blahoslavenstvá ako „celý rad základných čností a postojov“ inšpirujúcich dodnes a tiež ako jedno z najvýraznejších zjavení Boha.

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ silné svedectvo poľského kňaza, saleziána Tadeusza Žurawského, ktoré vyrozprávala jeho dlhoročná spolupracovníčka, výtvarníčka zo Slovenska pani Remigia Litwinowiczová. Čitateľ sa dozvie o tom, že za vitrážami v nemocnici a kostole milosrdných bratov v Bratislave sa ukrýva príbeh pohnutého osudu i ťažkej choroby spolutvorcu vitráží, ako aj jeho zázračného uzdravenia. Je to svedectvo o sile modlitby a o tom, že „aby umelecké dielo mohlo byť svedectvom, musí byť spojené s obetou.“

Príbeh Zoltána Meszlényiho u nás takmer nepoznáme. Autor Ivo Sivoň ho prináša pod názvom Blahoslavený biskup a mučeník z Rimavskej Soboty. Tento muž sa v roku 1951 stal obeťou tvrdého prenasledovania Cirkvi, pretože zostal verný Bohu i svojmu svedomiu a nedal sa zlákať na spoluprácu s vtedajšími mocipánmi. Jeho blahorečenie sa uskutočnilo iba v roku 2009 v ostrihomskej bazilike. Aj v Kostole svätého Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote si možno uctiť relikviu tohoto mučeníka.

Autor Ladislav sa vo svojom svedectve delí o to, ako účasť na kurze Manželské stretnutia zmenila všednosť jeho manželstva a úplne premenila ich spoločný život. Práve po tomto kurze premenili s manželkou svoj rodinný život na sviatostný a priznáva, že im to pripomínalo objavenie sviežeho prameňa. Inšpiráciu nájdu čitatelia v jeho článku nazvanom Manželské stretnutia.

Poznáte meno najstaršieho slovenského jezuitu? V rubrike Z našich dejín o ňom píše páter Milan Hromník. Jezuitský brat Andrej Škorňa má úctyhodných 96 rokov. Prežil bohatý život, v ktorom boli aj ťažšie kapitoly súvisiace so zásahmi komunistického režimu, ale aj služba v tlačovom apoštoláte slovenských jezuitov v Kanade, služba kostolníka v Trnave a súčasný modlitbový apoštolát v Ivanke pri Dunaji.

Redakcia k článku pripája príspevok o tom, ako sa slovenskí jezuiti vôbec dostali do Kanady, kde dlhé roky obetavo pôsobili medzi našimi krajanmi.

Mami, nerieš… Herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz svoje úvahy vypointovala do záverečnej myšlienky, ktorá je Ježišovým citátom: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom, ako sa niekto môže stať kňazom, ako sa dá pomáhať kňazom aj novým duchovným povolaniam. Nechýbajú ani tradičné motivačné otázky.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia napríklad dozvedia, že najviac katolíkov žije v Južnej Amerike, že najvyššia mariánska socha na Slovensku stojí na vrchu Butkov v Ladcoch a má 6 metrov. Rubrika informuje aj o tom, že v Poľsku začala svoju činnosť Modlitbová armáda za pápeža. Možno sa tu dočítať ešte ďalšie zaujímavosti z Cirkvi a kresťanského sveta.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.