Arturo Marcelino SOSA ABASCAL, SJ

Páter Arturo sa narodil 12. novembra 1948 vo Venezuele.

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 14. septembra 1966. Po dvojročnom noviciáte študoval v rokoch 1968 až 1972 filozofiu na katolíckej univerzite Andrés Bello v Caracase. V rokoch 1974 až 1977 pokračoval štúdiom teológie na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Posledné sľuby zložil 12. decembra 1982.

V roku 1990 dokončil doktorandské štúdium politických vied na venezuelskej univerzite v Caracase. V rokoch 1978 až 1996 pôsobil v rodnej Venezuele, kde zastával funkciu šéfredaktora SIC, periodika zameraného na sociálnu spravodlivosť, vydávaného jezuitským sociálnym Centrom Gumilla.

V roku 1996 sa stal predstaveným Venezuelskej provincie Spoločnosti Ježišovej a túto funkciu vykonával až do roku 2004.

V rokoch 2004 až 2014 bol rektorom katolíckej univerzity Táchira vo venezuelskom San Cristóbale. Od roku 2014 pôsobil ako jeden z konzultorov pátra generála a súčasne zastával funkciu delegáta pre jezuitské medzinárodné domy v Ríme, medzi ktoré patrí napríklad Pápežská univerzita Gregoriana, Pápežský biblický inštitút a Pápežský východný inštitút, ale aj Centrum Aletti, či Vatikánske observatórium.

V piatok, 14. októbra 2016, dvestodvanásť delegátov 36. Generálnej kongregácie zvolilo pátra Sosu za v poradí už tridsiateho prvého generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej. Vo vedení najpočetnejšieho mužského rehoľného spoločenstva nahradil pátra Adolfa Nicolása, ktorý bol zvolený v roku 2008 na 35. Generálnej kongregácii rehole a vo svojich osemdesiatich rokoch sa rozhodol odstúpiť z úradu z dôvodu vysokého veku.