About Jakub Garčár

This author has not yet filled in any details.
So far Jakub Garčár has created 42 blog entries.

Rozhodovanie podľa evanjelia

Prinášame zamyslenie P. Jaroslava Rindoša, SJ, k parlamentným voľbám 2023. ROZHODOVANIE SA PRI VOĽBÁCH VO SVETLE EVANJELIA Arcibiskup Bober pre Postoj povedal, že sa kňazi nemajú zapájať do volebnej kampane. Na to, že sa kňazi nemajú pracovne angažovať pre niektorú politickú stranu, myslí aj Kódex kanonického práva. Na druhej strane

Rozhodovanie podľa evanjelia2023-09-29T17:06:00+02:00

Jezuiti v Trenčíne

Prinášame informáciu o knihe Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1645 – 1773, I. - II. (Bratislava: Tlač Varínska tlačiareň, 2022, 1105 s.) od autora Libora Bernáta. Táto dvojdielna kniha završuje snahu autora o komplexné spracovanie osobností Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773. V nadväznosti na predchádzajúce diela doplňuje

Jezuiti v Trenčíne2023-05-16T10:00:45+02:00

Ignácov dar pre druhých

Pri príležitosti osláv 500. výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré sa v Barcelone osobitne slávi 14. novembra, zaslal pápež František list tamojšiemu arcibiskupovi kardinálovi Omellovi a jeho prostredníctvom sa prihovoril všetkým, ktorí slávia jubileum zakladateľa jezuitov. Pápež v liste konštatuje, že Ignácovo obrátenie malo svoj spúšťač v krízovom momente vojnového

Ignácov dar pre druhých2022-11-16T16:23:07+01:00

Obnova trnavskej komunity

V sobotu 7. mája si trnavská komunita jezuitov urobila duchovnú obnovu, ktorú si jezuiti zvyknú robiť spoločne každý mesiac. Tento krát sa členovia trnavskej komunity vybrali do Nového mesta nad Váhom, odkiaľ pochádza jeden z jej členov - P. Pavol Trgo SJ. Duchovnú obnovu viedol P. Alexander Puss a jej

Obnova trnavskej komunity2022-05-09T08:26:49+02:00

Rozhovor Františka s jezuitmi

MÁME STRACH ZO SLOBODY Rozhovor pápeža Františka so slovenskými jezuitmi Antonio Spadaro SJ (© La Civiltà Cattolica a Viera a život, 2021) Bratislava, nedeľa 12. septembra, 17:30 hod. Práve sa skončilo stretnutie pápeža Františka s predstaviteľmi Ekumenickej rady cirkví. V tejto chvíli treba nanovo usporiadať stoličky a svoje miesta v sále už zaujíma

Rozhovor Františka s jezuitmi2021-09-21T12:24:55+02:00

Jubilejné plnomocné odpustky

Pri príležitosti päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly a štyristého výročia jeho svätorečenia môžu veriaci počas Ignaciánskeho jubilejného roka, od 20. mája 2021 do 31. júla 2022, získať plnomocné odpustky. Túto možnosť udelila Svätá stolica na prosbu generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej. Odpustky je možné získať návštevou kostola alebo kaplnky,

Jubilejné plnomocné odpustky2021-05-26T21:34:26+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vychádzajú v týchto dňoch nasledujúce novinky. Tomáš kard. Špidlík SJ Vieme sa modliť, pán kardinál? Modlitba je rozhovor duše s Bohom. Ale je to tiež účasť na „rozhovore“, ktorý od večnosti vedú medzi sebou osoby Najsvätejšej Trojice. Aj naša modlitba sa teda obracia k Bohu Otcovi skrze Syna

Novinky z Dobrej knihy2018-09-24T17:18:56+02:00

Zomrel páter Markech SJ

P. Stanislav Markech SJ (1927 – 2018) Narodil sa 17. júla 1927 v Hornej Strede nad Váhom rodičom Stanislavovi a Petronele, rodenej Macovej. Po ukončení reformného-reálneho gymnázia v Novom Meste nad Váhom začal v roku 1947 študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1950 po tom, čo teologickú

Zomrel páter Markech SJ2019-01-21T17:20:28+01:00
Go to Top