Srdečne vás pozývame na Bibliu očami detí, ktorá sa uskutoční:

22. novembra 2018, teda vo štvrtok o 10:00 hod. v priestoroch Centra pomoci pre rodinu.

Viac na stránke CPPR.