Zúčastniť sa na vysviacke prvého tureckého biskupa latinského obradu. Tejto udalosti mohol byť svedkom v sobotu 25. novembra 2023 P. Victor Assouad SJ, asistent Pátra Generála Artura Sosu pre západnú Európu a Blízky východ. V ten deň bol Antuan Ilgit, 51 ročný turecký jezuita, vysvätený za pomocného biskupa diecézy Anatólia.

Bolo to uskutočnenie sna mnohých kresťanov, ktorí sa už roky usilujú o obnovu pôvodnej cirkvi: tureckej cirkvi pre Turkov, v krajine, kde boli Kristovi učeníci prvýkrát nazvaní kresťanmi o čom hovoria Skutkoch apoštolov: „V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi“. (Sk 11, 26). Táto udalosť významne prispieva k pravému procesu obnovy.

Katedrálu Anatolskej diecézy, ktorá sa nachádza v Iskenderune, 60 km od mesta Antiochia, úplne zničilo veľké zemetrasenie vo februári 2023. Slávnosť sa konala vo františkánskom kostole svätého Antona Paduánskeho v Istanbule. Štyri autobusy veriacich cestovali 16 hodín z Iskenderunu a okolia, aby boli prítomní vysviacky. Účasť ekumenického patriarchu Konštantínopolu, Jeho Blaženosti Bartolomeja I., dodala udalosti veľkú vážnosť.

Prítomní boli všetci jezuiti pôsobiaci v Turecku. Aj oni pricestovali autobusom z hlavného mesta Ankary spolu s veľkou skupinou farníkov. Medzi nimi bol aj Simon Cho Chang-mo, jezuita z juhokórejskej provincie, ktorý prišiel do Turecka len pred niekoľkými mesiacmi, aby sa pripojil ku komunite. Prítomní boli aj provinciál pre Blízky východ P. Michael Zammit SJ a predseda Konferencie európskych provinciálov P. Dalibor Renić SJ.

Ako asistent Pátra Generála pre Blízky východ si P. Assouad uvedomujem, ako ďaleko sme sa dostali. Spomína si, že pápež František trval na vymenovaní nového biskupa pre Anatóliu po tom, ako bol v roku 2010 zavraždený biskup Luigi Padovese vo svojej rezidencii v Iskenderune. V roku 2015 bol za biskupa Anatólie vysvätený taliansky jezuita Paolo Bizzeti. A teraz, o osem rokov neskôr, mu bol zverený turecký pomocný biskup Antuan Ilgit, ktorého prvou starosťou bude nepochybne obnova katedrály, ktorá sa zrútila pri zemetrasení. Zároveň sa bude musieť venovať budovaniu týchto „živých kameňov“, ktoré sú skutočným základom Cirkvi v Turecku.

Netreba pripomínať, že na pleciach nového biskupa, teraz leží veľká zodpovednosť. Radi by sme ho ubezpečili o aktívnej podpore Spoločnosti Ježišovej a predovšetkým o našich modlitbách.

Info: Victor Assouad SJ, Asistent generálneho otca pre západnú Európu a Blízky východ, jesuits.global
Foto: Nathalie Ritzmann