V španielskej Málage blahorečili jezuitu Tiburcia Arnaiza – „Ježišovho blázna“

Španielsky jezuita Tiburcio Arnaiz Muñoz (1865-1926) bol v sobotu 20. októbra blahorečený pri slávnosti v Málage, ktorej predsedal kardinál Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.
Tiburcio Arnaiz Muñoz sa narodil v roku 1865 vo Valladolide v rodine tkáča. Otec mu zomrel, keď mal 5 rokov. Ako 13-ročný vstúpil do malého seminára v rodnom meste. Kvôli svojmu chudobnému pôvodu bol nútený si sám zaplatiť poplatky za štúdium. Ako 25-ročný bol vysvätený za kňaza a tri roky pôsobil ako farár v dedinke neďaleko Valladolidu. Absolvoval ďalšie teologické štúdiá a pôsobil vo svojej diecéze.

37-ročný Tiburcio prejavil túžbu vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej, kde ho prijali 30. marca 1902. Po skončení rehoľnej formácie si vzal za vzor svojho apoštolátu významného jezuitského misionára Františka Xaverského.

Od roku 1917 sa jeho domovom stala Málaga, pobrežné mesto na juhu Španielska, kde sa venoval apoštolátu hlavne medzi najchudobnejšími. Začal s katechizovaním obyvateľstva v chudobných usadlostiach v okolí mesta. Za týmto účelom založil spolu s laičkou menom María Isabel González del Valle Sarandeses združenie laických katechétok zameraných na apoštolát vo vidieckom prostredí (Obra de las Misioneras de las Doctrinas Rurales). Združenie má dnes formu spoločnosti apoštolského života. Páter Arnaiz sa venoval duchovnému sprevádzaniu jeho členiek až do svojej smrti.

Páter Arnaiz sa z domu jezuitov v Málage neustále venoval dávaniu exercícií, duchovnému sprevádzaniu, službe pre diecézny seminár, šíreniu Mariánskych kongregácií, Apoštolátu modlitby, tzv. „Nočnej adorácii“ a Konferenciám sv. Vincenta de Paul. Navštevoval väzňov a chorých, venoval sa deťom ulice, ako aj spovedaniu a ľudových misiám. Angažoval sa pri zakladaní škôl a katolíckej knižnice, systému donášky liekov a výstavbe charitných domovov pre chudobných.

Páter Tiburcio, jezuita s pastoračným poslaním zvaným „operarius“, žil spiritualitu Ježišovho Srdca. „Hľadel čisto na záujmy Ježiša Krista,“ hovorí motto beatifikačnej slávnosti. V Panne Márii mal stálu duchovnú spoločníčku a zdroj útechy. Po jeho smrti 18. júla 1926 v Málage sa na pohrebe zhromaždilo celé mesto, ktoré mu neskôr priznalo aj čestný titul „Apoštol mesta“. Vtedajší málagský biskup ho v pohrebnej homílii definoval ako „Ježišovho blázna“.

VN -ab-