Poďte a klaňajme sa mu

S postupujúcim adventom sa tešíme sa na sviatky Narodenia Pána. Sviatočné dni sú známe aj piesňami – koledami, ktorými si veriaci oživujú vianočnú udalosť. Každý národ ich má iné a nech je aj dnešok obohatením vianočnými piesňami, ktoré sú známe kresťanom v iných krajinách. Viac o tom povie úvaha v

Poďte a klaňajme sa mu2023-12-08T15:34:25+01:00

Májová Akcia 365

V katolíckych médiách sa už druhý rok pravidelne opakuje slovo synoda. Vďaka udalosti synody a výzve biskupov sa u nás začali vlani utvárať vo farnostiach skupiny, aby sa v nich diskutovali o aktuálnych otázkach života a riadenia v Cirkvi. Hlasy malých skupiniek vo farnostiach boli potom vyhodnotené na úrovni diecéz

Májová Akcia 3652023-05-02T21:20:21+02:00

Aprílová Akcia 365

Posledné dni pôstneho obdobia inšpirujú mnohých k duchovnej obnove. Úvaha Akcie 365 si podobne želá pomôcť záujmu o obnovu aj mnohým jej odberateľom. Pobáda preto k vnútornému stíšeniu, k pasivite voči nárokom vonkajšieho života a ku koncentrovaniu sa na tréning mysle. V hĺbke viery poznávame, prijímame a žijeme to, čo tradícia Cirkvi pozná, aj

Aprílová Akcia 3652023-04-04T20:13:31+02:00

Marcová Akcia 365

Denne je naša spoločnosť konfrontovaná správami z vojny na Ukrajine. Do týchto ťažkých situácii časopis amerických jezuitov priniesol správu o tom ako jeden z ukrajinských umelcov sa tvárou v tvár vojnovým hrôzam dokázal umelecky inšpirovať a výtvarne tvoriť. Tak sa zrodilo dielo, ktoré dnes obohacuje miesta modlitieb i príbytky mnohých

Marcová Akcia 3652023-03-02T20:40:53+01:00

Februárová Akcia 365

Februárové dni pred Popolcovou stredou sú známe ako dni radosti v jej rôznych spoločenských formách. Popolcovou stredou končia tieto tradície a všetko sa ponára do ticha v hľadaní kajúcnosti. Úvaha Akcie 365 na február predstavuje duchovnú prax v obrátenom poradí. Podľa nej najprv v tichu premýšľame a hľadáme, aby sme

Februárová Akcia 3652023-02-14T11:12:30+01:00

Januárová Akcia 365

Na prelome starého a nového roku sa v Európe konajú modlitbové stretnutia za jednotu kresťanov. Tohoročné 45. ekumenické stretnutie na tému Vnútorný život a solidarita sa konalo od 28. decembra 2022 do 1. januára 2023 v nemeckom meste Rostock. Väčšinu účastníkov tvorili mladí vo veku od 18 do 35 rokov.

Januárová Akcia 3652023-02-14T11:13:04+01:00

Akcia 365 november 2022

V mesiaci november navštevujeme cintoríny, kde v tieni krížov odpočívajú naši príbuzní. Kríže nad hrobmi sú symbolom víťazstva ku ktorému vedie kresťanská viera ukazujúc na druhý breh života, na večnosť. O kríži, ktorý prijala západná civilizácia do verejného života, za cisára Konštantína je aj úvaha novembrovej Akcie 365. V kríži chceme nachádzať

Akcia 365 november 20222022-11-11T11:45:30+01:00

Akcia 365 október 2022

Jednou z charakteristických tém v duchovných cvičeniach sv. Ignáca je téma o rozlišovaní. K pravidlám, ktoré sú súčasťou Duchovných cvičení sa v príhovoroch vracia aj Svätý Otec František. Táto téma je aj predmetom úvahy pre Akciu 365 na október. Nech Vám pozorné rozlišovanie v praktických situáciách pomáha k prehĺbeniu duchovného 

Akcia 365 október 20222022-10-01T15:53:20+02:00

Akcia 365 jún 2022

Občas sa o Európe hovorí ako o starom svete. Niekedy sa tým poukazuje na starobylosť kultúr, ktoré sa viažu na Európu. V súčasnosti by mohlo tomuto názvu zodpovedať starnutie európskej populácie, ktoré charakterizuje Európu a znepokojuje aj odborníkov. Jedným so sprievodných fenoménov je aj meniaca sa mentalita, ktorej sprievodnými znakmi

Akcia 365 jún 20222022-06-01T09:37:17+02:00

Akcia 365 na máj 2022

V závere apríla 2022 sa v Ríme uskutočnila ďakovná púť slovenských veriacich za návštevu Svätého Otca na Slovensku v septembri 2021. Táto udalosť ponúka aj prostredníctvom Akcie 365 bohatstvo myšlienok adresovaných pútnikom vo večnom meste pre veriacich na Slovensku. S prianím obohatenia posolstvom našich duchovných pastierov vám želám aj požehnaný

Akcia 365 na máj 20222022-05-03T14:31:12+02:00
Go to Top