Akcia 365 jún 2022

Občas sa o Európe hovorí ako o starom svete. Niekedy sa tým poukazuje na starobylosť kultúr, ktoré sa viažu na Európu. V súčasnosti by mohlo tomuto názvu zodpovedať starnutie európskej populácie, ktoré charakterizuje Európu a znepokojuje aj odborníkov. Jedným so sprievodných fenoménov je aj meniaca sa mentalita, ktorej sprievodnými znakmi

Akcia 365 jún 20222022-06-01T09:37:17+02:00

Akcia 365 na máj 2022

V závere apríla 2022 sa v Ríme uskutočnila ďakovná púť slovenských veriacich za návštevu Svätého Otca na Slovensku v septembri 2021. Táto udalosť ponúka aj prostredníctvom Akcie 365 bohatstvo myšlienok adresovaných pútnikom vo večnom meste pre veriacich na Slovensku. S prianím obohatenia posolstvom našich duchovných pastierov vám želám aj požehnaný

Akcia 365 na máj 20222022-05-03T14:31:12+02:00

Akcia 365 na apríl 2022

. Darom veľkej noci s ktorým sa denne môžeme potešiť je eucharistia. Eucharistii je venovaná aj úvaha Akcie 365 na nasledujúci mesiac. S prianím požehnaných sviatkov a dotyku s ich nadprirodzeným tajomstvom všetko dobré želá Milan Hudaček SJ . Milí priatelia! Na záver Pôstneho obdobia si na Zelený štvrtok pripomenieme Ježišov

Akcia 365 na apríl 20222022-03-31T15:43:40+02:00

Akcia 365 na marec 2022

Začíname pôstne obdobie a chceli by sme ho využiť pre náboženské prehlbenie čo najlepšie. Jednou z možností ako to urobiť je bdieť nad reguláciou konzumu potravín, aby sme potravinami neplnili koše. K tejto téme sa nám prihovára aj úvaha Akcie 365 na marec 2022 a chce nás nadchnúť k šetreniu

Akcia 365 na marec 20222022-03-02T10:47:45+01:00

Akcia 365 na február 2022

Cirkev na Slovensku vykročila synodálnou cestou na pozvanie pápeža Františka. Tejto téme sa venuje aj úvaha Akcie 365. Radi by sme čitateľov pozvali k reflexii i k modlitbe za  obnovu Cirkvi ako ju v synodálnom procese vida zodpovední za toto dielo. Začne sa na úrovni diecéz. Bude ďalej pokračovať v

Akcia 365 na február 20222022-02-02T08:48:40+01:00

Akcia 365 na január 2022

Na začiatku nového roka si blahoželáme, ale aj uvažujeme ako zlepšiť veci, ktoré si to žiadajú na rôznych úrovniach spoločenského i osobného života. Medzi nové úlohy, ktoré Sv. Otec zadal Božiemu ľudu do nasledujúceho obdobia sú otázky súvisiace so synodou, ktorá má jednať o nových formách internej komunikácie. Viac o

Akcia 365 na január 20222021-12-31T09:16:21+01:00

Akcia 365 na december 2021

Adventné obdobie v našej spoločnosti začína lockdownom, kedy nie sme aktívne prítomní na bohoslužbách. Božie slovo je pre človeka vypovedané už vyše dvetisíc rokov. Bolo mu adresované ešte skôr než veriaci poznali liturgické obrady. Úvaha Akcie 365 si všíma teologický význam slova v Biblii a chce našu pozornosť dať do

Akcia 365 na december 20212021-11-30T11:13:35+01:00

Akcia 365 na november 2021

Vstúpili sme do Ignaciánskeho roku a jednou z podnetných myšlienok tohoto učiteľa duchovného života je tá, že „nie hojnosť poznania, ale vnútorné cítenie a ochutnávanie vecí nasýti dušu“. S touto myšlienkou Vám zasielam úvahu o potrebe ticha v živote a prajem požehnaný nový mesiac. S pozdravom a prianím Božieho požehnania

Akcia 365 na november 20212021-11-03T15:58:03+01:00

Akcia 365 na október 2021

Pozdrav Pán Boh Silné podnety k obnove viery nám pri nedávnej návšteve predstavil Svätý Otec František. Jeho príhovor v Šaštíne ukázal na Božiu Matku ako na vzor viery. Úvaha Akcie 365 si všíma tento biblický obraz a do nadchádzajúceho mesiaca úcty k Božej Matke ružencovej ho uvádza ako impulz pre

Akcia 365 na október 20212021-09-30T14:18:00+02:00

Akcia 365 na september 2021

Jezuitská rehoľa slávi Ignaciánsky rok ako ovocie 500 ročného jubilea od obrátenia sv. Ignáca. Akcia 365 v septembrovej úvahe sa dotýka témy spirituality - najprv všeobecne a potom priblíži genézu Ignaciánskej (jezuitskej) spirituality. Jej ovocím je Ignácové spoločenstvo - dar priateľstva v Pánovi. S pozdravom v duchu priateľstva Milan Hudaček

Akcia 365 na september 20212021-09-01T09:20:28+02:00
Go to Top