akcia 365

Akcia 365 na apríl 2021

Pozdrav Pán Boh S prebúdzajúcou sa prírodou chceme hľadať obnovu ducha a prehlbovať v sebe zmysel pre prírodu. Katolícka cirkev vidí v ochrane prírody nielen kultiváciu prirodzeného ducha veriacich, ale prostredníctvom stvorenstva vedie druhých k novému spôsobu v akom si môžeme poslúžiť ohľaduplnosťou. Nech vám posolstvo Akcie na nasledujúci mesiac

Akcia 365 na apríl 20212021-03-31T09:04:54+02:00

Akcia 365 na február 2021

Pozdrav Pán Boh Mnohé verejné podujatia sú kvôli pandémii preložené, alebo sa neuskutočnia. Takými sú ekumenické stretnutia, usilujúce o podporu pre jednotu kresťanov. Pre ne bol vyhradený najmä týždeň od 18. do 25. januára, kedy Katolícka cirkev každoročne podporuje unifikačné úsilia kresťanov modlitbami. Snahám o napomáhanie tejto jednoty je venovaná

Akcia 365 na február 20212021-01-29T15:00:02+01:00

Akcia 365 na január 2021

Pozdrav Pán Boh Silvestrovskou nocou sme vhupli do nového roku. Naša spoločnosť má mnohé ťažkosti s ochranou zdravia občanov a robí čo vie a môže. Ježiš nás uvádza aj do vnútorného života a pripomína, že netreba zabúdať ani na vnútorné motívy pre vylepšovanie osobného i spoločenského života. K tejto práci

Akcia 365 na január 20212021-01-05T20:16:25+01:00

Akcia 365 na december 2020

Pozdrav Pán Boh Záver roka je vždy v znamení jeho hodnotenia. Tento rok budú na ukazovatele hodnotení vplývať aj mnohé obmedzenia, ktoré nám priniesla pandémia. Úvaha Akcie 365 si ich všíma a vyzdvihuje čnosť nádeje, ku ktorej nás cestou života vedie Ježiš, keď nám hovorí: "Dôverujte! Ja som premohol svet!"

Akcia 365 na december 20202021-01-05T20:19:18+01:00

Akcia 365 na november 2020

Pozdrav Pán Boh Pred 15 rokmi bola na Slovensku obnovená Akcia 365. Jej vznik siaha do povojnových rokov v Nemecku. K nám došla púťou cez Západný svet, čo čitateľom približuje aj novembrový leták. Aj keď každý odberateľ má svoju vlastnú skúsenosť s jej posolstvom, pridávame dnes všeobecnú históriu celého jedného

Akcia 365 na november 20202020-11-03T09:24:01+01:00

Akcia 365 na október 2020

Pozdrav Pán Boh Uplynulým mesiacom sa skončil Rok Božieho slova. Božie slovo však potrebujeme pre každodennú motiváciu našej kultúry aj naďalej. Na mesiac október 2020 pápež František predstavil svoj úmysel ohľadne angažovania sa v Cirkvi slovami: "Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach

Akcia 365 na október 20202020-10-08T15:36:56+02:00

Akcia 365 na Júl 2020

Pozdrav Pán Boh Udalosťou, ktorú si Cirkev na Slovensku v júli osobitne pripomína je 25 rokov od návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Štvordňová návšteva vtedy priniesla oživenie miestnej cirkvi. Občianská spoločnosť bola vo svojich diskusiách o smerovaní slovenského verejného života podnietená v pápežových príhovoroch k západnému kresťanstvu

Akcia 365 na Júl 20202020-07-04T22:22:13+02:00

Akcia 365 na Jún 2020

Milí priatelia! V máji pred piatimi rokmi vyšla pápežská encyklika o otázkach klimatických zmien Laudato si´. Jej uverejnenie prišlo práve v očakávaní konferencie o klimatických zmenách v Paríži. Mnoho veriacich sa modlilo, aby úsilie pápeža Františka pomohlo verejnosti prijať jeho výzvy s náležitým úsilím, ktoré by pomohlo vo svete dosiahnuť

Akcia 365 na Jún 20202020-06-01T10:31:03+02:00

Akcia 365 na Máj 2020

Milí priatelia! Mesiac máj je mariánsky mesiac. Mariánska úcta má v Cirkvi dávne korene. Medzi základné mariánske modlitby patrí chválospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý spievala podľa Lukášovho evanjelia Panna Mária. V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame... a v 6. – 7. storočí aj

Akcia 365 na Máj 20202020-05-03T15:17:45+02:00

Stredomorie – hranica pokoja. Akcia 365 na marec

Milí priatelia! Celkom päťdesiatosem katolíckych biskupov rôznych rítov zastupujúcich krajiny Stredomoria sa stretlo 19.-23. februára 2020 v talianskom meste Bari na spoločnej modlitbe, diskusii a reflexii. Hlavný zámer stretnutia bolo nájsť odpoveď na zložitý fenomén migrácie a reakcie Katolíckej cirkvi na ňu. Témou stretnutia bolo „Stredomorie – hranica pokoja“. Stretnutie

Stredomorie – hranica pokoja. Akcia 365 na marec2020-03-04T17:23:19+01:00
Go to Top