Akcia 365 na september 2021

Jezuitská rehoľa slávi Ignaciánsky rok ako ovocie 500 ročného jubilea od obrátenia sv. Ignáca. Akcia 365 v septembrovej úvahe sa dotýka témy spirituality - najprv všeobecne a potom priblíži genézu Ignaciánskej (jezuitskej) spirituality. Jej ovocím je Ignácové spoločenstvo - dar priateľstva v Pánovi. S pozdravom v duchu priateľstva Milan Hudaček

Akcia 365 na september 20212021-09-01T09:20:28+02:00

Akcia 365 na júl 2021

Vstupujeme do prázdnin, ktorých slobodné možnosti limituje pandémia. Akcia 365 nás svojou úvahou prenesie do vatikánskych múzeí, odkiaľ je veľa diel aj na internete a môže poslúžiť do budúcna aj dobrou inšpiráciou ako využiť voľný čas v Ríme. Milí priatelia! Jednou z dobrých príležitostí ako sa v čase dovoleniek vo

Akcia 365 na júl 20212021-06-29T10:49:12+02:00

Akcia 365 na jún

Uplynulý mesiac sme si pripomenuli 500 rokov od obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toto jubileum je príležitosťou všimnúť si spirituálny odkaz zakladateľa jezuitskej rehole, čo je aj témou júnovej úvahy Akcie 365. Pri návšteve jezuitských kostolov je možnosť v tomto roku získať aj plnomocné odpustky za obvyklých podmienok a v

Akcia 365 na jún2021-06-22T10:26:21+02:00

Akcia 365 na máj

Pozdrav Pán Boh V uplynulých mesiacoch téma Covidu a lockdownu prekryla problém migrácie, ktorá (žiaľ) neprestala a je naďalej aktuálna. Sv. Otec František ju pripomína a vníma ju s ním aj katolícky svet. Aj keď sa masívne netýka našej krajiny, dotýka sa našich blížnych a nášho svedomia, formuje ich a

Akcia 365 na máj2021-05-19T11:10:10+02:00

Akcia 365 na apríl 2021

Pozdrav Pán Boh S prebúdzajúcou sa prírodou chceme hľadať obnovu ducha a prehlbovať v sebe zmysel pre prírodu. Katolícka cirkev vidí v ochrane prírody nielen kultiváciu prirodzeného ducha veriacich, ale prostredníctvom stvorenstva vedie druhých k novému spôsobu v akom si môžeme poslúžiť ohľaduplnosťou. Nech vám posolstvo Akcie na nasledujúci mesiac

Akcia 365 na apríl 20212021-03-31T09:04:54+02:00

Akcia 365 na február 2021

Pozdrav Pán Boh Mnohé verejné podujatia sú kvôli pandémii preložené, alebo sa neuskutočnia. Takými sú ekumenické stretnutia, usilujúce o podporu pre jednotu kresťanov. Pre ne bol vyhradený najmä týždeň od 18. do 25. januára, kedy Katolícka cirkev každoročne podporuje unifikačné úsilia kresťanov modlitbami. Snahám o napomáhanie tejto jednoty je venovaná

Akcia 365 na február 20212021-01-29T15:00:02+01:00

Akcia 365 na január 2021

Pozdrav Pán Boh Silvestrovskou nocou sme vhupli do nového roku. Naša spoločnosť má mnohé ťažkosti s ochranou zdravia občanov a robí čo vie a môže. Ježiš nás uvádza aj do vnútorného života a pripomína, že netreba zabúdať ani na vnútorné motívy pre vylepšovanie osobného i spoločenského života. K tejto práci

Akcia 365 na január 20212021-01-05T20:16:25+01:00

Akcia 365 na december 2020

Pozdrav Pán Boh Záver roka je vždy v znamení jeho hodnotenia. Tento rok budú na ukazovatele hodnotení vplývať aj mnohé obmedzenia, ktoré nám priniesla pandémia. Úvaha Akcie 365 si ich všíma a vyzdvihuje čnosť nádeje, ku ktorej nás cestou života vedie Ježiš, keď nám hovorí: "Dôverujte! Ja som premohol svet!"

Akcia 365 na december 20202021-01-05T20:19:18+01:00

Akcia 365 na november 2020

Pozdrav Pán Boh Pred 15 rokmi bola na Slovensku obnovená Akcia 365. Jej vznik siaha do povojnových rokov v Nemecku. K nám došla púťou cez Západný svet, čo čitateľom približuje aj novembrový leták. Aj keď každý odberateľ má svoju vlastnú skúsenosť s jej posolstvom, pridávame dnes všeobecnú históriu celého jedného

Akcia 365 na november 20202020-11-03T09:24:01+01:00

Akcia 365 na október 2020

Pozdrav Pán Boh Uplynulým mesiacom sa skončil Rok Božieho slova. Božie slovo však potrebujeme pre každodennú motiváciu našej kultúry aj naďalej. Na mesiac október 2020 pápež František predstavil svoj úmysel ohľadne angažovania sa v Cirkvi slovami: "Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach

Akcia 365 na október 20202020-10-08T15:36:56+02:00
Go to Top