Akcia 365 na január 2022

Na začiatku nového roka si blahoželáme, ale aj uvažujeme ako zlepšiť veci, ktoré si to žiadajú na rôznych úrovniach spoločenského i osobného života. Medzi nové úlohy, ktoré Sv. Otec zadal Božiemu ľudu do nasledujúceho obdobia sú otázky súvisiace so synodou, ktorá má jednať o nových formách internej komunikácie. Viac o

Akcia 365 na január 20222021-12-31T09:16:21+01:00

Akcia 365 na december 2021

Adventné obdobie v našej spoločnosti začína lockdownom, kedy nie sme aktívne prítomní na bohoslužbách. Božie slovo je pre človeka vypovedané už vyše dvetisíc rokov. Bolo mu adresované ešte skôr než veriaci poznali liturgické obrady. Úvaha Akcie 365 si všíma teologický význam slova v Biblii a chce našu pozornosť dať do

Akcia 365 na december 20212021-11-30T11:13:35+01:00

Akcia 365 na november 2021

Vstúpili sme do Ignaciánskeho roku a jednou z podnetných myšlienok tohoto učiteľa duchovného života je tá, že „nie hojnosť poznania, ale vnútorné cítenie a ochutnávanie vecí nasýti dušu“. S touto myšlienkou Vám zasielam úvahu o potrebe ticha v živote a prajem požehnaný nový mesiac. S pozdravom a prianím Božieho požehnania

Akcia 365 na november 20212021-11-03T15:58:03+01:00

Akcia 365 na október 2021

Pozdrav Pán Boh Silné podnety k obnove viery nám pri nedávnej návšteve predstavil Svätý Otec František. Jeho príhovor v Šaštíne ukázal na Božiu Matku ako na vzor viery. Úvaha Akcie 365 si všíma tento biblický obraz a do nadchádzajúceho mesiaca úcty k Božej Matke ružencovej ho uvádza ako impulz pre

Akcia 365 na október 20212021-09-30T14:18:00+02:00

Akcia 365 na september 2021

Jezuitská rehoľa slávi Ignaciánsky rok ako ovocie 500 ročného jubilea od obrátenia sv. Ignáca. Akcia 365 v septembrovej úvahe sa dotýka témy spirituality - najprv všeobecne a potom priblíži genézu Ignaciánskej (jezuitskej) spirituality. Jej ovocím je Ignácové spoločenstvo - dar priateľstva v Pánovi. S pozdravom v duchu priateľstva Milan Hudaček

Akcia 365 na september 20212021-09-01T09:20:28+02:00

Akcia 365 na júl 2021

Vstupujeme do prázdnin, ktorých slobodné možnosti limituje pandémia. Akcia 365 nás svojou úvahou prenesie do vatikánskych múzeí, odkiaľ je veľa diel aj na internete a môže poslúžiť do budúcna aj dobrou inšpiráciou ako využiť voľný čas v Ríme. Milí priatelia! Jednou z dobrých príležitostí ako sa v čase dovoleniek vo

Akcia 365 na júl 20212021-06-29T10:49:12+02:00

Akcia 365 na jún

Uplynulý mesiac sme si pripomenuli 500 rokov od obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toto jubileum je príležitosťou všimnúť si spirituálny odkaz zakladateľa jezuitskej rehole, čo je aj témou júnovej úvahy Akcie 365. Pri návšteve jezuitských kostolov je možnosť v tomto roku získať aj plnomocné odpustky za obvyklých podmienok a v

Akcia 365 na jún2021-06-22T10:26:21+02:00

Akcia 365 na máj

Pozdrav Pán Boh V uplynulých mesiacoch téma Covidu a lockdownu prekryla problém migrácie, ktorá (žiaľ) neprestala a je naďalej aktuálna. Sv. Otec František ju pripomína a vníma ju s ním aj katolícky svet. Aj keď sa masívne netýka našej krajiny, dotýka sa našich blížnych a nášho svedomia, formuje ich a

Akcia 365 na máj2021-05-19T11:10:10+02:00

Akcia 365 na apríl 2021

Pozdrav Pán Boh S prebúdzajúcou sa prírodou chceme hľadať obnovu ducha a prehlbovať v sebe zmysel pre prírodu. Katolícka cirkev vidí v ochrane prírody nielen kultiváciu prirodzeného ducha veriacich, ale prostredníctvom stvorenstva vedie druhých k novému spôsobu v akom si môžeme poslúžiť ohľaduplnosťou. Nech vám posolstvo Akcie na nasledujúci mesiac

Akcia 365 na apríl 20212021-03-31T09:04:54+02:00

Akcia 365 na február 2021

Pozdrav Pán Boh Mnohé verejné podujatia sú kvôli pandémii preložené, alebo sa neuskutočnia. Takými sú ekumenické stretnutia, usilujúce o podporu pre jednotu kresťanov. Pre ne bol vyhradený najmä týždeň od 18. do 25. januára, kedy Katolícka cirkev každoročne podporuje unifikačné úsilia kresťanov modlitbami. Snahám o napomáhanie tejto jednoty je venovaná

Akcia 365 na február 20212021-01-29T15:00:02+01:00
Go to Top