Akcia 365 na december 2020

Pozdrav Pán Boh Záver roka je vždy v znamení jeho hodnotenia. Tento rok budú na ukazovatele hodnotení vplývať aj mnohé obmedzenia, ktoré nám priniesla pandémia. Úvaha Akcie 365 si ich všíma a vyzdvihuje čnosť nádeje, ku ktorej nás cestou života vedie Ježiš, keď nám hovorí: "Dôverujte! Ja som premohol svet!"

Akcia 365 na december 20202021-01-05T20:19:18+01:00

Akcia 365 na november 2020

Pozdrav Pán Boh Pred 15 rokmi bola na Slovensku obnovená Akcia 365. Jej vznik siaha do povojnových rokov v Nemecku. K nám došla púťou cez Západný svet, čo čitateľom približuje aj novembrový leták. Aj keď každý odberateľ má svoju vlastnú skúsenosť s jej posolstvom, pridávame dnes všeobecnú históriu celého jedného

Akcia 365 na november 20202020-11-03T09:24:01+01:00

Akcia 365 na október 2020

Pozdrav Pán Boh Uplynulým mesiacom sa skončil Rok Božieho slova. Božie slovo však potrebujeme pre každodennú motiváciu našej kultúry aj naďalej. Na mesiac október 2020 pápež František predstavil svoj úmysel ohľadne angažovania sa v Cirkvi slovami: "Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach

Akcia 365 na október 20202020-10-08T15:36:56+02:00

Akcia 365 na Júl 2020

Pozdrav Pán Boh Udalosťou, ktorú si Cirkev na Slovensku v júli osobitne pripomína je 25 rokov od návštevy pápeža Jána Pavla II. v roku 1995. Štvordňová návšteva vtedy priniesla oživenie miestnej cirkvi. Občianská spoločnosť bola vo svojich diskusiách o smerovaní slovenského verejného života podnietená v pápežových príhovoroch k západnému kresťanstvu

Akcia 365 na Júl 20202020-07-04T22:22:13+02:00

Akcia 365 na Jún 2020

Milí priatelia! V máji pred piatimi rokmi vyšla pápežská encyklika o otázkach klimatických zmien Laudato si´. Jej uverejnenie prišlo práve v očakávaní konferencie o klimatických zmenách v Paríži. Mnoho veriacich sa modlilo, aby úsilie pápeža Františka pomohlo verejnosti prijať jeho výzvy s náležitým úsilím, ktoré by pomohlo vo svete dosiahnuť

Akcia 365 na Jún 20202020-06-01T10:31:03+02:00

Akcia 365 na Máj 2020

Milí priatelia! Mesiac máj je mariánsky mesiac. Mariánska úcta má v Cirkvi dávne korene. Medzi základné mariánske modlitby patrí chválospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý spievala podľa Lukášovho evanjelia Panna Mária. V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame... a v 6. – 7. storočí aj

Akcia 365 na Máj 20202020-05-03T15:17:45+02:00

Stredomorie – hranica pokoja. Akcia 365 na marec

Milí priatelia! Celkom päťdesiatosem katolíckych biskupov rôznych rítov zastupujúcich krajiny Stredomoria sa stretlo 19.-23. februára 2020 v talianskom meste Bari na spoločnej modlitbe, diskusii a reflexii. Hlavný zámer stretnutia bolo nájsť odpoveď na zložitý fenomén migrácie a reakcie Katolíckej cirkvi na ňu. Témou stretnutia bolo „Stredomorie – hranica pokoja“. Stretnutie

Stredomorie – hranica pokoja. Akcia 365 na marec2020-03-04T17:23:19+01:00

Hodnota zasväteného života

Sviatok Obetovania Pána – 2. február – je Dňom zasväteného života. Čo je to zasvätený život? „Je to živé stretnutie s Pánom v jeho ľude, je to vízia toho, čo je potrebné objať, aby sme mali radosť – Ježiša.“ Takto charakterizoval zasvätený život pápež František na sviatok Obetovania Pána cez

Hodnota zasväteného života2020-02-01T17:47:33+01:00

Akcia 365 na December 2019

Do rozbehnutého obdobia adventu Vám ponukáme leták s posolstvom Akcia 365 na December 2019. Myšlienku očakávania chceme vnímať aj u blížnych, ktorí očakávajú aj našu zmenu. Božia prozreteľnosť ľuďom pomáha cez celé stáročia a chce pomôcť slovom i skutkami druhých aj nám cez celé adventné obdobie. S pozdravom a s

Akcia 365 na December 20192019-12-04T17:26:44+01:00

40. výročie vzniku Slovenskej cirkevnej provincie

Biskupi zo Slovenska, zo zahraničia, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, vzácni hostia, ale aj veriaci z Trnavy a okolia sa stretli v sobotu 23. júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. V Trnave si spoločne pripomenuli 40. výročie vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie. Pred 40 rokmi Svätý Otec, pápež Pavol

40. výročie vzniku Slovenskej cirkevnej provincie2018-07-02T09:26:58+02:00
Go to Top