Akcia 365 na Jún 2020

Milí priatelia! V máji pred piatimi rokmi vyšla pápežská encyklika o otázkach klimatických zmien Laudato si´. Jej uverejnenie prišlo práve v očakávaní konferencie o klimatických zmenách v Paríži. Mnoho veriacich sa modlilo, aby úsilie pápeža Františka pomohlo verejnosti prijať jeho výzvy s náležitým úsilím, ktoré by pomohlo vo svete dosiahnuť

Akcia 365 na Jún 20202020-06-01T10:31:03+02:00

Akcia 365 na Máj 2020

Milí priatelia! Mesiac máj je mariánsky mesiac. Mariánska úcta má v Cirkvi dávne korene. Medzi základné mariánske modlitby patrí chválospev Magnificat – Velebí moja duša Pána, ktorý spievala podľa Lukášovho evanjelia Panna Mária. V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame... a v 6. – 7. storočí aj

Akcia 365 na Máj 20202020-05-03T15:17:45+02:00

Stredomorie – hranica pokoja. Akcia 365 na marec

Milí priatelia! Celkom päťdesiatosem katolíckych biskupov rôznych rítov zastupujúcich krajiny Stredomoria sa stretlo 19.-23. februára 2020 v talianskom meste Bari na spoločnej modlitbe, diskusii a reflexii. Hlavný zámer stretnutia bolo nájsť odpoveď na zložitý fenomén migrácie a reakcie Katolíckej cirkvi na ňu. Témou stretnutia bolo „Stredomorie – hranica pokoja“. Stretnutie

Stredomorie – hranica pokoja. Akcia 365 na marec2020-03-04T17:23:19+01:00

Hodnota zasväteného života

Sviatok Obetovania Pána – 2. február – je Dňom zasväteného života. Čo je to zasvätený život? „Je to živé stretnutie s Pánom v jeho ľude, je to vízia toho, čo je potrebné objať, aby sme mali radosť – Ježiša.“ Takto charakterizoval zasvätený život pápež František na sviatok Obetovania Pána cez

Hodnota zasväteného života2020-02-01T17:47:33+01:00

Akcia 365 na December 2019

Do rozbehnutého obdobia adventu Vám ponukáme leták s posolstvom Akcia 365 na December 2019. Myšlienku očakávania chceme vnímať aj u blížnych, ktorí očakávajú aj našu zmenu. Božia prozreteľnosť ľuďom pomáha cez celé stáročia a chce pomôcť slovom i skutkami druhých aj nám cez celé adventné obdobie. S pozdravom a s

Akcia 365 na December 20192019-12-04T17:26:44+01:00

40. výročie vzniku Slovenskej cirkevnej provincie

Biskupi zo Slovenska, zo zahraničia, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, vzácni hostia, ale aj veriaci z Trnavy a okolia sa stretli v sobotu 23. júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa. V Trnave si spoločne pripomenuli 40. výročie vzniku samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie. Pred 40 rokmi Svätý Otec, pápež Pavol

40. výročie vzniku Slovenskej cirkevnej provincie2018-07-02T09:26:58+02:00

Otázka milosrdenstva

Nemecký teológ Walter Kasper hovorí, že dnes je ťažké hovoriť o Bohu aj tým, ktorí v neho veria. Utrpenie vo svete je zrejme najzávažnejším argumentom moderného človeka, odmietajúceho Boha. Pre mnohých ľudí dnes už Boh nejestvuje a žijú tak akoby Boha nebolo. Veľa premýšľajúcich ľudí cíti vážnosť situácie a opätovne

Otázka milosrdenstva2018-06-02T19:01:03+02:00

Salus Populi Romani

V závere apríla navštívil dominikánsku komunitu v Košiciach sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme Mons. Cyril Vasiľ. Pri svojej návšteve odovzdal komunite dar Svätého Otca Františka, ktorý venoval Košickému dominikánskemu kostolu. Pápežov votívny dar potom za spevu akatistu vložil arcibiskup Vasiľ do kópie Ikony Salus Populi Romani, ktorej originál

Salus Populi Romani2018-07-02T09:28:39+02:00
Go to Top