Pápež pre jezuitské časopisy

Prinášame rozsiahle časti rozhovoru pápeža Františka s desiatkou šéfredaktorov jezuitských kultúrnych časopisov z európskych krajín vrátane Slovenska, ktorých prijal na audiencii 19. mája. Pri poldruhahodinovom stretnutí Svätý Otec odpovedal spontánnymi slovami na položené otázky. Vo veľkej miere sa venoval bolestnej realite vojny na Ukrajine a odpovedal aj na ďalšie otázky,

Pápež pre jezuitské časopisy2022-06-15T11:55:42+02:00

Púť za povolania

V Jánovom evanjeliu Ježiš pozýva učeníkov, aby prosili Otca v jeho mene, aby dostali to o čo prosia a aby mali radosť. S úmyslom prosiť o radosť a tiež o dar nových rehoľných povolaní pre Spoločnosť Ježišovu sa po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou stretli jezuiti slovenskej a českej provincie na tradičnej púti za povolania, ktorá sa uskutočnila v sobotu,

Púť za povolania2022-05-31T11:53:34+02:00

Celoeurópske stretnutie jezuitov

V dňoch 16.-21. mája sa v exercičnom dome v Piešťanoch uskutočnila medzinárodná jezuitská konferencia zameraná na pastoračnú prácu s mladými ľuďmi a pastoráciu povolaní. Zišlo sa na nej 23 jezuitov z celej Európy a Egypta. Zástupcovia z jednotlivých jezuitských provincií, ktorí sa venujú pastorácii mladých ľudí a pastorácií povolaní, sa zišli, aby sa spoločne modlili, reflektovali nad výzvami

Celoeurópske stretnutie jezuitov2022-05-25T14:30:43+02:00

Obnova trnavskej komunity

V sobotu 7. mája si trnavská komunita jezuitov urobila duchovnú obnovu, ktorú si jezuiti zvyknú robiť spoločne každý mesiac. Tento krát sa členovia trnavskej komunity vybrali do Nového mesta nad Váhom, odkiaľ pochádza jeden z jej členov - P. Pavol Trgo SJ. Duchovnú obnovu viedol P. Alexander Puss a jej

Obnova trnavskej komunity2022-05-09T08:26:49+02:00

Deň rodiny v Trnave

Už tento mesiac sa na Vás tešíme v tradičnom májovom dátume v Trnave na oslave Dňa rodiny 2022. Pre nás je Deň rodiny takmer ako štátnym sviatkom, preto sa môžete tešiť na skvelú zábavu. V prvom rade sa môžete tešiť na kapelu Hudba z Marsu, Divadlo Agape a na špeciálneho

Deň rodiny v Trnave2022-05-05T09:29:23+02:00

Pre záujemcov o jezuitov

Túžiš dať svojmu životu zmysel, nasledovať Krista a pomáhať kde je treba? Českí a slovenskí jezuiti pozývajú mladých slobodných mužov na víkendový program v dňoch od 27. do 29. mája do pražskej komunity na Ječnej 2. Cieľom stretnutia je bližšie sa zoznámiť so Spoločnosťou Ježišovou a zamyslieť sa nad vlastnou životnou cestou. Prihlásiť

Pre záujemcov o jezuitov2022-04-21T12:37:45+02:00

2% z dane pre jezuitské diela

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za

2% z dane pre jezuitské diela2022-04-26T14:43:47+02:00

Veľkonočné prianie

Ježiš povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20, 27) Zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý smrťou smrť premohol a tým čo sú v hroboch, život daroval, nech premieňa tragické zranenia našich dní na životodarné a nás,

Veľkonočné prianie2022-04-17T13:36:55+02:00

Poď na Magis do Chorvátska

Ak chceš niečo viac od svojej každodennosti, žiť plnšie, byť bližšie k Bohu a ľuďom, potom neváhaj a využi príležitosť zapojiť sa do medzinárodného programu Magis Europe 2022. Organizátorom tohoročného programu Magis, ktorý potrvá od 24. do 31. júla bude Chorvátsko. Program Magis je medzinárodné stretnutie mladých z rôznych krajín

Poď na Magis do Chorvátska2022-04-08T15:32:07+02:00

Rozlúčka s P. Viliamom Karľom SJ

V utorok, 5. apríla, sa spolubratia zo Spoločnosti Ježišovej, rodina, priatelia, kňazi, rehoľníci a široká verejnosť prišli rozlúčiť do Bratislavy a Ivanky pri Dunaji s P. Viliamom Karľom SJ, ktorý zomrel 31. marca 2022 v Bratislave. Zádušnej sv. omši v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorá bola spojená s pohrebnými obradmi, predsedal

Rozlúčka s P. Viliamom Karľom SJ2022-04-10T20:07:47+02:00
Go to Top