Pápež v Iraku

Tieto slová povedal P. Joseph Cassar SJ, maltský jezuita, ktorý je od roku 2016 riaditeľom Jezuitskej služby utečencom (JRS) v Iraku, keď komentoval návštevu Pápeža Františka v tejto tak sužovanej, blízkovýchodnej krajiny. Táto návšteva bola ako kairos, hodnotný čas, ktorý presahuje bezprostredný chronologický čas, ktorý žijeme, a ktorý sa nachádza v rukách Božích, hodnotí

Pápež v Iraku2021-05-19T11:24:02+02:00

100. narodeniny P. Martinského SJ

Ježiš pri poslednej večeri povedal svojim učeníkom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Život a obeta pátra Benjamína Martinského SJ sú živým príkladom takejto lásky. Otec Benjamín bol kňaz a rehoľník, ktorý sa nebál svedčiť o Kristovi svojim životom a

100. narodeniny P. Martinského SJ2021-05-19T11:19:45+02:00

Akadémia v štrajkovej pohotovosti

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave. AS TU zásadne odmieta zverejnený

Akadémia v štrajkovej pohotovosti2021-05-19T11:26:54+02:00

História pobožnosti Krížovej cesty

Krížová cesta, po latinsky Via Crucis alebo Via Dolorosa, je kresťanským názvom pre pôvodnú cestu, ktorou kráčal Ježiš Kristus po tom, ako ho Poncius Pilát odsúdil na smrť. Na tejto ceste si musel Ježiš Kristus sám niesť kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne toto kráčanie začalo pri pevnosti Antónia, ktorú

História pobožnosti Krížovej cesty2021-02-25T19:10:10+01:00

90. narodeniny Vatikánskeho rozhlasu

V piatok 12. februára 2021 uplynulo 90 rokov od slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu. Toto dielo založené Gulielmom Marconim na žiadosť Pápeža Pia XI, bolo zverené jezuitom. Jeho úlohou je  informovať, prinášať hlas pápeža do celého sveta a šíriť evanjeliovú nádej. Od roku 2015, kedy bolo zriadené Dikastérium pre komunikáciu, bol

90. narodeniny Vatikánskeho rozhlasu2021-05-19T11:28:25+02:00

Štúdia a Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave otvára v akademickom roku 2021/2022 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky do 31. marca 2021. Viac informácií nájdete na stránke tftu.sk. Ak sa chcete

Štúdia a Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte2021-02-15T15:53:22+01:00

On-line duchovné cvičenia

SO SRDCOM OTCA ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA V PÔSTE SO SV. JOZEFOM (15. február – 4. apríl 2021) Srdečne vás pozývame zúčastniť sa online duchovných cvičení, ktoré na čas Veľkého pôstu pripravili rehoľné sestry z Congregatio Jesu. Začnú v pondelok pred Popolcovou stredou a skončia na Veľkonočnú nedeľu. Ich témou budú

On-line duchovné cvičenia2021-01-30T09:17:48+01:00

Musíme byť intelektuálne schopní zdôvodniť nádej, ktorá je v nás

V auguste 2019 zavítalo do Bratislavy viac ako 240 expertov z 25 krajín, ktorí zastupovali viac ako 50 univerzít po celom svete. V našom hlavnom meste sa vtedy uskutočnil najväčší teologický kongres nielen v dejinách Slovenska, ale aj strednej Európy, ktorého témou bola nádej. Práve v týchto dňoch vychádza nový

Musíme byť intelektuálne schopní zdôvodniť nádej, ktorá je v nás2021-01-29T21:55:32+01:00

Cirkev si pripomenie 500 rokov od narodenia sv. Petra Kanízia SJ

V tomto roku si Cirkev pripomenie 500. výročie narodenia sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi. Patrí k najväčším osobnostiam jezuitskej rehole a má zásluhu na katolíckej obnove v nemecky hovoriacej oblasti v dobe po Tridentskom koncile. Je známy ako autor katechizmu, ktorý zohral veľkú úlohu pri obrode cirkevného života.

Cirkev si pripomenie 500 rokov od narodenia sv. Petra Kanízia SJ2021-01-05T17:55:40+01:00

Najsvätejšie meno Ježiš – dar pre Spoločnosť Ježišovu

Dnes si pripomíname naše meno. Je to náš titulárny sviatok. Pripomíname si, odkiaľ pochádzame alebo aký je náš pôvod a k čomu sme volaní. Pochádzame od Ježiša a sme pozvaní ho napodobňovať. Ako hovorí sv. Ignác v Stanovách Spoločnosti Ježišovej: „Sme volaní k tomu, aby sme zo všetkých síl túžili

Najsvätejšie meno Ježiš – dar pre Spoločnosť Ježišovu2021-01-03T14:02:40+01:00
Go to Top