aktuality

História pobožnosti Krížovej cesty

Krížová cesta, po latinsky Via Crucis alebo Via Dolorosa, je kresťanským názvom pre pôvodnú cestu, ktorou kráčal Ježiš Kristus po tom, ako ho Poncius Pilát odsúdil na smrť. Na tejto ceste si musel Ježiš Kristus sám niesť kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne toto kráčanie začalo pri pevnosti Antónia, ktorú

História pobožnosti Krížovej cesty2021-02-25T19:10:10+01:00

Rádio, ktoré vyživuje ľudské srdcia už 90 rokov

V piatok 12. februára 2021 uplynulo 90 rokov od slávnostného spustenia Vatikánskeho rozhlasu. Toto dielo založené Gulielmom Marconim na žiadosť Pápeža Pia XI, bolo zverené jezuitom. Jeho úlohou je  informovať, prinášať hlas pápeža do celého sveta a šíriť evanjeliovú nádej. Od roku 2015, kedy bolo zriadené Dikastérium pre komunikáciu, bol

Rádio, ktoré vyživuje ľudské srdcia už 90 rokov2021-02-16T09:44:48+01:00

Štúdia a Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave otvára v akademickom roku 2021/2022 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky do 31. marca 2021. Viac informácií nájdete na stránke tftu.sk. Ak sa chcete

Štúdia a Deň otvorených dverí na Teologickej fakulte2021-02-15T15:53:22+01:00

On-line duchovné cvičenia

SO SRDCOM OTCA ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA V PÔSTE SO SV. JOZEFOM (15. február – 4. apríl 2021) Srdečne vás pozývame zúčastniť sa online duchovných cvičení, ktoré na čas Veľkého pôstu pripravili rehoľné sestry z Congregatio Jesu. Začnú v pondelok pred Popolcovou stredou a skončia na Veľkonočnú nedeľu. Ich témou budú

On-line duchovné cvičenia2021-01-30T09:17:48+01:00

Musíme byť intelektuálne schopní zdôvodniť nádej, ktorá je v nás

V auguste 2019 zavítalo do Bratislavy viac ako 240 expertov z 25 krajín, ktorí zastupovali viac ako 50 univerzít po celom svete. V našom hlavnom meste sa vtedy uskutočnil najväčší teologický kongres nielen v dejinách Slovenska, ale aj strednej Európy, ktorého témou bola nádej. Práve v týchto dňoch vychádza nový

Musíme byť intelektuálne schopní zdôvodniť nádej, ktorá je v nás2021-01-29T21:55:32+01:00

Cirkev si pripomenie 500 rokov od narodenia sv. Petra Kanízia SJ

V tomto roku si Cirkev pripomenie 500. výročie narodenia sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi. Patrí k najväčším osobnostiam jezuitskej rehole a má zásluhu na katolíckej obnove v nemecky hovoriacej oblasti v dobe po Tridentskom koncile. Je známy ako autor katechizmu, ktorý zohral veľkú úlohu pri obrode cirkevného života.

Cirkev si pripomenie 500 rokov od narodenia sv. Petra Kanízia SJ2021-01-05T17:55:40+01:00

Najsvätejšie meno Ježiš – dar pre Spoločnosť Ježišovu

Dnes si pripomíname naše meno. Je to náš titulárny sviatok. Pripomíname si, odkiaľ pochádzame alebo aký je náš pôvod a k čomu sme volaní. Pochádzame od Ježiša a sme pozvaní ho napodobňovať. Ako hovorí sv. Ignác v Stanovách Spoločnosti Ježišovej: „Sme volaní k tomu, aby sme zo všetkých síl túžili

Najsvätejšie meno Ježiš – dar pre Spoločnosť Ježišovu2021-01-03T14:02:40+01:00

Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia P. Adolfa Kajpra SJ

V pondelok, 4. januára bude v kostole sv. Ignáca v Prahe pri omši o 17.30 slávnostne ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia českého jezuitu P. Adolfa Kajpra SJ. Tejto slávnosti bude predsedať  pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP. Diecézna fáza beatifikačného procesu bola začatá 22. septembra 2019 v Prahe. Ukončenie diecéznej

Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia P. Adolfa Kajpra SJ2021-01-04T09:13:43+01:00

Pripomíname si 100 rokov od narodenia P. Štefana Smržíka SJ

Pred sto rokmi sa narodil P. Štefan Smržík SJ, rehoľný kňaz zo Spoločnosti Ježišovej a dlhoročný misionár v Zambii. Štefan Smržík SJ sa narodil 2 januára 1921 v severooravskej dedinke Vavrečka neďaleko Námestova rodičom Johane rod. Hoľma a Ignácovi Smržíkovým. Bol najstarším zo šiestich súrodencov: Agnešky, Johanky, Terezky, Agnesy II Matejkovej,

Pripomíname si 100 rokov od narodenia P. Štefana Smržíka SJ2021-01-02T14:14:24+01:00
Go to Top