Prezentácia publikácie o P. Paňákovi

Ústav pamäti národa v spolupráci s Múzeom obetí komunizmu vás pozývajú na prezentáciu publikácie JEZUITA JUDr. FRANTIŠEK PAŇÁK SJ APOŠTOL KOŠÍC. Knihu predstaví jej zostavovateľ Mgr. František Neupauer, PhD. a cirkevný historik ThDr. Cyril Hišem, PhD. Sprievodné slovo bude mať P. František Sočufka SJ. Podujatie sa uskutoční 5. marca 2024

Prezentácia publikácie o P. Paňákovi2024-03-01T08:52:24+01:00

Ukrajina po dvoch rokoch

Tieto dni si pripomíname dva roky od začiatku vojny na Ukrajine. Pri tejto príležitosti vám prinášame správu od P. Alberta Aresa SJ, regionálneho riaditeľa JRS v Európe (Jezuitská služba utečencom). „Píšeme vám pri príležitosti druhého výročia začiatku vojny na Ukrajine. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za podporu

Ukrajina po dvoch rokoch2024-02-23T10:10:05+01:00

Posolstvo Pátra Generála

Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti (20. február) sa generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa prihovára krátkou video správu. Pozrite si tieto zábery, ktoré upozorňujú na nespravodlivosť v našom svete. Tieto nespravodlivé situácie vyvolávajú rôzne druhy utrpenia: násilie, útoky na demokraciu, vyľudňovanie, podvýživu. Spoločnosť Ježišova, inšpirovaná evanjeliom a zjednotená

Posolstvo Pátra Generála2024-02-21T11:32:05+01:00

Cestuj kilometre so sv. Ignácom

„S čím vchádzam do pôstneho obdobia?“ To je otázka, ktorú si kladú mnohí z nás. Často končíme tým, čo sme robili minulý rok alebo dokonca tým, čo sme robili ako deti! Tu je návrh, ako urobiť tohtoročný pôst inak. „V tomto pôstnom období vám ponúkame príležitosť spojiť sa s ignaciánskou

Cestuj kilometre so sv. Ignácom2024-02-14T15:29:16+01:00

2% z dane pre jezuitské diela

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj vďaka Vašej ochote poskytnúť nám 2% z Vašich daní sme

2% z dane pre jezuitské diela2024-02-14T12:11:17+01:00

Otvorili sme Rok Tomáša Munka

V nedeľu 28. januára 2024 sme svätou omšou o 10.30 v ružomberskom kostole Povýšenia Svätého kríža odštartovali jubilejný Rok Tomáša Munka (1924-1945) s mottom „Svedectvo viery hojí rany“. Venovaný je nášmu spolubratovi a novicovi, ktorý sa narodil pred 100 rokmi, 29. januára 1924, a je kandidátom blahorečenia spolu so svojím otcom Františkom. Slávnosti predsedal spišský pomocný

Otvorili sme Rok Tomáša Munka2024-01-30T09:49:20+01:00

Začne sa Rok Tomáša Munka

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Božieho služobníka Tomáša Munka vyhlásila Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej Rok Tomáša Munka s mottom „Svedectvo viery hojí rany“. Slávnostné otvorenie Roka Tomáša Munka bude v nedeľu 28. januára 2024 v Ružomberku. Svätej omši o 10.30 v jezuitskom kostole bude v mene spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského predsedať pomocný

Začne sa Rok Tomáša Munka2024-01-27T17:21:45+01:00

Odhalenie tabule kardinálovi Korcovi

Dnes, 22. januára 2024 si pripomíname 100. výročia narodenia kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ.  Pri tejto príležitosti bola v nedeľu 21. januára 2024 odhalená pamätná tabuľa na byte v Bratislavskej Petržalke kde býval počas komunizmu. Jedným z tých, ktorí sa prihovorili prítomným bol Páter František Sočufka SJ. Vo svojom príhovore si na

Odhalenie tabule kardinálovi Korcovi2024-01-22T11:20:34+01:00

Vianočné prianie

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie.“ Lk 2, 14 S narastajúcim napätím, nepokojmi a množiacimi sa vojnami rastie aj naša túžba po pravom Pokoji. Ten prichádza v maličkom spiacom Dieťati. Nech je narodenie Spasiteľa skutočnou radosťou pre celý svet, a nech sme si, zhromaždení okolo neho, navzájom priateľmi Milostiplné

Vianočné prianie2023-12-23T21:15:24+01:00

Mesto Ježišovho Srdca jubiluje

Pri príležitosti 350. výročia zjavení Najsvätejšieho Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque otvoria vo francúzskom Paray le Monial jubilejný „rok“. Začne sa 27. decembra 2023, na okrúhle výročie prvého zo zjavení, a uzavrie sa slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 27. júna 2025. Francúzske mesto Paray le Monial (výslovnosť: paralemonyal) sa nazýva

Mesto Ježišovho Srdca jubiluje2023-12-29T20:02:00+01:00
Go to Top