aktuality

Dokument Narodení pre nebo

Zľava: sv. Štefan Pongrác SJ, sv. Marek Križin, sv. Melichar Grodecký SJ Tento dokument si je možné pozrieť v archíve RTVS. Tento rok uplynulo 400 rokov od smrti troch košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckeho, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 1995 za

Dokument Narodení pre nebo2019-11-25T11:18:40+01:00

80. výročie krstu rodiny Munkovcov

Pri príležitosti 80. výročia krstu rodiny Munkovcov Vás srdečne pozývame na slávenie sv. omše v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku, dňa 24.11.2019 o 14.15 hod. Po sv. omši je pripravené hudobno – slovné pásmo zostavené z básni Tomáša Munka, jezuitského novica, a orgánovej improvizácie. Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho

80. výročie krstu rodiny Munkovcov2019-11-20T16:43:28+01:00

Nový dekan Teologickej fakulty TU – Páter Dolinský SJ a nový prorektor TU – Páter Lichner SJ

V historickej sále Marianum sa 13. novembra 2019 uskutočnila slávnostná inaugurácia nového rektora Trnavskej univerzity v Trnave profesora Reného Bílika. Súčasne boli inaugurovaní aj dekani troch z piatich trnavských fakúlt, ktorí sa ujali svojich funkcií od 1. novembra. Ako dekanka právnickej fakulty pokračuje profesorka Andrea Olšovská; novou dekankou pedagogickej fakulty

Nový dekan Teologickej fakulty TU – Páter Dolinský SJ a nový prorektor TU – Páter Lichner SJ2019-11-18T08:58:18+01:00

Svetlo vo tmách svieti 20. NOVEMBER

Svetlo vo tmách svieti je názov prednášky, na ktorú vás pozýva naše UPeCe. O vesmíre, slnečnej sústave a súvislostiach s naším životom, bude hovoriť náš hosť doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm, astrofyzik a vysokoškolský pedagóg. 20. novembra (streda) po vysokoškolskej sv. omši 19.30. Prednáška bude v Rytierskej sále.

Svetlo vo tmách svieti 20. NOVEMBER2019-11-14T22:10:04+01:00

P. Ján Burda SJ – Pomoc chudobným zo spoločenstva Archa vo Ľvove

Od septembra tohto roku pôsobí náš spolubrat o. Ján Burda SJ na Ukrajine ako kňaz spoločenstva Archa vo Ľvove. Jeho dennodenným poslaním je slúžiť a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na neustálu pomoc iných. Život a misiu opisuje on sám: „Sláva Isusu Christu! - Pochválený buď Ježiš Kristus!  Drahí priatelia, ako viete/neviete,

P. Ján Burda SJ – Pomoc chudobným zo spoločenstva Archa vo Ľvove2019-11-08T18:41:16+01:00

Centrum pomoci pre rodinu s projektom SÁRA a TEREZA

Tento projekt je zameraný najmä na podporu a pomoc rodinách. V súčasnosti je väčšina rodín vo veľkej miere vyťažená a dostávajú sa tak do rôznych problémov a záťažových situácii. Dobrovoľník však nerieši ich problémy, ale zameriava sa najmä na konkrétnu pomoc v rodine s deťmi. Dobrovoľník sa po dohode s

Centrum pomoci pre rodinu s projektom SÁRA a TEREZA2019-10-25T11:23:13+02:00

Púť rozvedených

V našom Centre pomoci pre rodinu v Trnave sa venujeme aj pastorácii rozvedených, či manželom žijúcim v manželskom odlúčení. Po 10 rokoch úsilia P. Mateja Kasana SJ vzniklo z toho spoločenstvo Nová nádej, kde sa jednotlivci pravidelne stretajú na modlitbách, katechézach, delia sa o osobné skúsenosti a navzájom sa povzbudzujú. Tento rok

Púť rozvedených2019-10-24T21:43:41+02:00

Svetový deň misií s témou: Pokrstení a poslaní

V nedeľu 20. októbra 2019 Cirkev slávila 93. svetový deň misií. Celý mesiac október je tento rok navyše aj Mimoriadnym misijným mesiacom. Pápež František dopoludnia predsedal slávnostnej svätej omši za evanjelizáciu národov v Bazilike sv. Petra a napoludnie sa stretol s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána. Pokrstených pozval k nadšenému

Svetový deň misií s témou: Pokrstení a poslaní2019-10-22T10:02:23+02:00

Mimoriadny misijný mesiac so Svätým otcom Františkom

Rozdiel medzi evanjelizáciou a prozelytizmom je v slobode svedomia V rámci Mimoriadneho misijného mesiaca a pred blížiacim sa Svetovým dňom misií prinášame slová pápeža Františka o správnom prístupe pri šírení evanjelia a o rozdiele medzi evanjelizáciou a tzv. „prozelytizmom“. Evanjelium vedie k slobode synovského vzťahu, naopak prozelytizmus oberá o slobodu

Mimoriadny misijný mesiac so Svätým otcom Františkom2019-10-18T14:50:44+02:00

Zámer a metóda Synody o Amazónii

Už v nedeľu 6. októbra Svätý Otec František v Ríme slávnostne otvorí svätou omšou v Bazilike sv. Petra Špeciálne zhromaždenie Synody biskupov venované Amazónii. Zámery a metodológiu synody dnes, vo štvrtok 3. októbra, predstavili vo vatikánskom Tlačovom stredisku novinárom generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri a generálny relátor synody,

Zámer a metóda Synody o Amazónii2019-10-04T09:55:22+02:00