Ignaciánske spytovanie svedomia

Modlitba spytovania svedomia, nazývaná aj exámen, je popri Duchovných cvičeniach a ignaciánskom rozlišovaní ďalším dôležitým prvkom, ktorým svätý́ Ignác z Loyoly prispel do pokladu spirituality v Cirkvi. Táto krátka modlitba s pevnou štruktúrou nám pomáha dať nášmu rozhovoru s Bohom aktuálny obsah a vytvára priestor na počúvanie toho, čo nám

Ignaciánske spytovanie svedomia2023-03-01T13:31:35+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Ako ma Boh viedol. Komentár k Autobiografii svätého Ignáca z Loyoly Svätý Ignác, zakladateľ jezuitov, sa nám vo svojej Autobiografii predstavuje ako pútnik, ktorého Boh viedol od zranenia v boji v severošpanielskej Pamplone cez mnoho krajín, až kým nezakotvil v Ríme. Nachádzame v nej viacero rovín. Na prvom mieste je

Novinky z Dobrej knihy2022-10-29T10:22:57+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Ladislav Csontos SJ 50 zamyslení pre rodiny Atmosféra každodenne prežívanej a žitej viery v rodine je základným prostriedkom jej odovzdávania, podobne ako vzájomná komunikácia rodičov medzi sebou je modelom pre komunikáciu medzi deťmi. Deti vychováva predovšetkým príklad, svedectvo, rodičov, to čo na nich vidia a môžu napodobňovať. Mnohé rodiny sú dnes bezradné, ako

Novinky z Dobrej knihy2021-12-10T18:26:14+01:00

Jezuitský kalendár 2021

Vo vydavateľstve Dobrá kniha je už v predaji týždenný stolový kalendár na rok 2021 s farebnými fotografiami zo života Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Obsahuje cirkevný aj občiansky kalendár. Zakúpiť si ho môžete v predajniach vydavateľstva Dobrá kniha, alebo prostredníctvom internetového obchodu.    

Jezuitský kalendár 20212021-11-10T09:41:10+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Jozef Šuppa SJ V službe života V našej krajine pred vyše sedemdesiatimi rokmi komunistický režim zrušil kláštory a rehoľné domy. Nech nám štyridsaťjeden svedectiev rehoľných sestier, ktoré pochádzajú z farnosti Chynorany, nielen pripomína tú udalosť, ale nech nás povzbudzuje k našej vernosti Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi v každej dobe. Viac

Novinky z Dobrej knihy2021-09-28T11:46:23+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Kolektív autorov vedený Petrom Dubovským Komentáre k Starému zákonu 9 Žalmy 120 - 150 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 9. zväzok dlhodobého projektu Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či

Novinky z Dobrej knihy2021-05-24T10:47:16+02:00

Májový Posol

Čo prináša májové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Modlitba a obeta. Pripomína otázku, ktorú Panna Mária položila pastierikom pri zjavení vo Fatime: „Chcete sa obetovať Bohu?“ V tejto súvislosti sa Svätý Otec osobitne obracia k chorým so slovami: „Drahí chorí, žite svoj život ako

Májový Posol2021-05-19T11:09:41+02:00

Aprílový Posol

Čo prináša aprílové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme čnosti trpezlivosti. Uvažuje o ľudskej a Božej trpezlivosti, ktoré sú úplne odlišné. Hovorí o tom, že trpezlivý človek je Božím svedkom: nie je pasívny, nepoddáva sa osudu, ale je vždy plný nádeje. Svätý Otec pripomína, že

Aprílový Posol2021-05-19T11:16:54+02:00

Novinky z Dobrej knihy

David Lonsdale SJ Pozeraj sa a počúvaj Ku koreňom ignaciánskej spirituality Záujem o spiritualitu, ktorú daroval Cirkvi svätý Ignác Loyolský, neutícha ani po päťsto rokoch, ktoré uplynuli od jeho obrátenia. Je to zásluha nielen vnútornej dynamiky tejto spirituality, ale aj tých, ktorí touto spiritualitou žijú, venujú sa jej, sprevádzajú ľudí

Novinky z Dobrej knihy2021-02-19T19:01:12+01:00

Novinky z Dobrej knihy

James Martin SJ Jezuitský návod (takmer) na všetko Spiritualita pre každodenný život Dobre a radostne prežiť život je umením, ktorému sa učíme po celý život. A sme vďační za každú radu, za každý návod. Americký jezuita James Martin SJ v tejto knihe ponúka jezuitský návod. Jezuiti ho zdedili od svätého

Novinky z Dobrej knihy2020-12-03T11:33:00+01:00
Go to Top