Dobrá kniha

Novinka z Dobrej knihy

Manfred Lütz Škandál škandálov Zamlčované dejiny kresťanstva Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosvetové náboženstvo, ako neskôr túto ríšu premenilo na kresťanskú a ako napokon došlo k tomu, že z dobyvačných Germánov sa stali kresťanskí Germáni. Dozvieme sa, aké naozaj

Novinka z Dobrej knihy2019-12-04T10:50:57+01:00

Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  decembrové  vydanie časopisu Posol? Obdobie adventu je časom prípravy na príchod Kniežaťa pokoja, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová.  Je to aj čas pripraviť pokoj v sebe. A vytvárať pokoj znamená napodobňovať Boha: stať sa maličkým, pokorným, služobníkom ostatných. Svätý Otec radí, aby sme vždy, keď okolo nás „zúria“

Decembrové číslo mesačníka Posol2019-11-29T14:39:48+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Jezuitský kalendár 2020 Týždenný stolový kalendár s farebnými fotografiami zo života Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Obsahuje cirkevný aj občiansky kalendár a citáty významných osobností. Viac o tomto kalendári si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy. a Tibor Verzál Katolícke kostoly na historických pohľadniciach Zapálený zberateľ a milovník umenia i histórie

Novinky z Dobrej knihy2019-11-25T10:35:43+01:00

Novinky z Dobrej Knihy

Sherry A. Weddellová Pane, čo mám robiť? Sme Ježišovými účeníkmi, alebo len chodíme do kostola? Ako možno živú a osobnú vieru odovzdávať ďalším generáciám? Bude ešte o pár rokov možné povedať o našej spoločnosti, že má kresťanské základy? Nebudú sa naše kostoly postupne vyprázdňovať? Aký bude život našich farností? Autorka

Novinky z Dobrej Knihy2019-11-06T10:18:09+01:00

Novembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša novembrové vydanie časopisu Posol? „V živote prináša veľa ovocia nie ten, kto má veľa bohatstva, ale ten, kto vytvára a udržiava mnohé vzťahy a priateľstvá pomocou darov, ktorými nás obohatil Boh,“ týmito slovami začína svoj príhovor pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Nabáda ku konaniu dobra v každom čase. Radí, aby

Novembrové číslo mesačníka Posol2019-10-31T14:22:13+01:00

Novinka z Dobrej Knihy

Fulton Sheen Uverme neuveriteľné Myšlienky na každý deň Arcibiskup Fulton John Sheen (* 1895 – † 1979) bol pomocným biskupom Newyorskej arcidiecézy a neskôr diecéznym biskupom v Rochesteri v USA. Pred menovaním za biskupa prednášal na Americkej katolíckej univerzite a po celý kňazský život bol mimoriadne populárnym rozhlasovým a neskôr

Novinka z Dobrej Knihy2019-10-23T09:27:58+02:00

Októbrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša októbrové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová tentoraz pápež František odpovedá na otázku, čo znamená byť dobrým kresťanom. Pripomína príklad apoštola maurícijskej jednoty, blahoslaveného Jacquesa Désiré Lavala, ktorého život poznamenala láska ku Kristovi a k chudobným. Jeho príklad povzbudzuje aj k vytváraniu malých kresťanských spoločenstiev a k obnoveniu misijného dynamizmu.

Októbrové číslo mesačníka Posol2019-10-08T09:40:42+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Jozef Šuppa SJ Ježišove otázky Meditácie pre život Keď som bol malý chlapec, tešili sme sa s kamarátom na to, že raz nebudeme musieť chodiť do školy. Prečo? Lebo nám už učitelia a profesori nebudú klásť otázky a skúšať nás. Keď sme vyrástli, zistili sme, že nám otázky začal klásť

Novinky z Dobrej knihy2019-09-19T09:31:57+02:00

Septembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša septembrové vydanie časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová upriamuje pozornosť na kríž. Pripomína nám: „Pozeraj naň, pretože ti dáva silu kráčať vpred... Kríž nás učí tomu, že v živote je neúspech i víťazstvo. Musíme byť schopní prijať prehry s trpezlivosťou... Ježišov kríž je naše víťazstvo.“ Úvodník s názvom Povolanie

Septembrové číslo mesačníka Posol2019-09-09T17:41:10+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Milan Hudaček SJ, Rajmund Ondruš SJ, Peter Zubko Košickí mučeníci Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli

Novinky z Dobrej knihy2019-08-22T22:13:06+02:00
Go to Top