Dobrá kniha

Májové vydanie časopisu Posol

Čo prináša májové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Naša Matka. Pápež pripomína, že pod krížom Ježiš nedal Panne Márii nijaké funkcie, ale odovzdal nám ju ako Matku. „V materstve Panny Márie vidíme materstvo Cirkvi, ktorá prijíma všetkých: dobrých aj zlých,“ dáva pápež František podnet na

Májové vydanie časopisu Posol2020-06-01T10:33:34+02:00

Aprílové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  aprílové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom – výzvou Svätého Otca Majme odvahu. Pápež pripomína čas, keď mal byť Ježiš vzatý zo zeme, pričom ostal sám, v najťažšej chvíli ho apoštoli opustili. „Kráčal osamotený ku krížu, nepochopený svojimi,“ píše Svätý Otec. Nabáda nás, aby sme

Aprílové číslo mesačníka Posol2020-04-03T20:45:03+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Miroslav Varšo a kolektív autorov Komentáre k Starému zákonu 7 Žalm 119 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v

Novinky z Dobrej knihy2020-03-03T14:58:33+01:00

Marcové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  marcové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že si máme chrániť nielen telesné, ale aj duchovné zdravie – zdravie srdca. Dobrému duchovnému zdraviu prospieva "liek odpustenia", ktoré chce Ježiš darovať každému človeku.  V úvodníku s názvom Naša rodina sa jezuita páter Ladislav Csontos venuje

Marcové číslo mesačníka Posol2020-03-03T14:12:38+01:00

Februárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  februárové vydanie časopisu Posol? Boj medzi dobrom a zlom sa týka všetkých, je to vždy boj medzi milosťou a hriechom, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Svätý Otec nám radí, aby sme si vždy našli čas na večerné spytovanie svedomia a odpovedali si na otázku: Čo dôležité sa

Februárové číslo mesačníka Posol2020-02-07T14:09:46+01:00

Januarové číslo mesačníka Posol

Čo prináša januárové vydanie časopisu Posol? Kristus sa stal jedným z nás a obetoval svoj život za nás nie preto, aby sa náš život stal príjemnejším, ale „aby sme mali život hojnejšie“, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Venuje sa téme krstu ako sviatosti, ktorá prináša človeku „nový život“. Objasňuje, čo

Januarové číslo mesačníka Posol2020-01-07T12:15:02+01:00

Novinka z Dobrej knihy

Barbara Szczepanowiczová Atlas biblických rastlín pôvod, miesto v Biblii a symbolika Biblia, Bohom inšpirovaná kniha, ktorú napísali ľudia, ukazuje človeka v jeho prirodzenom prostredí. Preto sa v nej často objavujú zmienky o všelijakých rastlinách, rozprávania o nich, dokonca aj podobenstvá a anekdoty. Aby sme mohli úplne pochopiť perspektívu biblického sveta,

Novinka z Dobrej knihy2019-12-12T10:24:21+01:00

Novinka z Dobrej knihy

Manfred Lütz Škandál škandálov Zamlčované dejiny kresťanstva Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosvetové náboženstvo, ako neskôr túto ríšu premenilo na kresťanskú a ako napokon došlo k tomu, že z dobyvačných Germánov sa stali kresťanskí Germáni. Dozvieme sa, aké naozaj

Novinka z Dobrej knihy2019-12-04T10:50:57+01:00

Decembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  decembrové  vydanie časopisu Posol? Obdobie adventu je časom prípravy na príchod Kniežaťa pokoja, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová.  Je to aj čas pripraviť pokoj v sebe. A vytvárať pokoj znamená napodobňovať Boha: stať sa maličkým, pokorným, služobníkom ostatných. Svätý Otec radí, aby sme vždy, keď okolo nás „zúria“

Decembrové číslo mesačníka Posol2019-11-29T14:39:48+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Jezuitský kalendár 2020 Týždenný stolový kalendár s farebnými fotografiami zo života Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Obsahuje cirkevný aj občiansky kalendár a citáty významných osobností. Viac o tomto kalendári si môžete pozrieť na stránkach Dobrej knihy. a Tibor Verzál Katolícke kostoly na historických pohľadniciach Zapálený zberateľ a milovník umenia i histórie

Novinky z Dobrej knihy2019-11-25T10:35:43+01:00
Go to Top