Novembrové číslo časopisu Posol

Čo prináša  novembrové  vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František vážne otázky: Žijeme pre Pána, alebo pre nás samých? Pre večné šťastie, alebo terajšie uspokojenie? Chceme naozaj svätosť? Otázky súvisia so sviatkom Všetkých svätých a jeho úvaha nesie nadpis Buď svätosť, alebo nič! Napomínajme s láskou – takto

Novembrové číslo časopisu Posol2020-10-31T10:13:32+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Carlo Rocchetta Mystika manželskej intimity Rast vo sviatostnej milosti Je veľa párov, ktoré prežívajú svoju manželskú intimitu ako samozrejmú, banálnu záležitosť, bez toho, aby v súvislosti s ňou pociťovali čo i len štipku údivu či úžasu. Na rozdiel od nich  pápež František zastáva presne opačné presvedčenie, ktoré sformuloval v posynodálnej exhortácii Amoris laetitia: manželská intimita,

Novinky z Dobrej knihy2020-09-24T13:59:34+02:00

Novinky z Dobrej Knihy

Jozef Búda Ohnisko lásky Meditácie o Litániách k Ježišovmu srdcu Kňaz svätého života, vynikajúci a mimoriadne obľúbený profesor Svätého písma Jozef Búda (1898 – 1994) vydal v roku 1977 pod pseudonymom Jozef Búda meditácie o jednotlivých invokáciách Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V novom vydaní prinášame tieto texty, ktoré umožňujú

Novinky z Dobrej Knihy2020-06-18T15:34:21+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Sväté písmo Jeruzalemská Biblia (darčekové vydanie) s ilustráciami Stanislava Dusíka Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy. V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto. Autor na ňom pracoval s cieľom priblížiť biblické texty moderným jazykom.

Novinky z Dobrej knihy2020-05-26T10:33:35+02:00

Májové vydanie časopisu Posol

Čo prináša májové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Naša Matka. Pápež pripomína, že pod krížom Ježiš nedal Panne Márii nijaké funkcie, ale odovzdal nám ju ako Matku. „V materstve Panny Márie vidíme materstvo Cirkvi, ktorá prijíma všetkých: dobrých aj zlých,“ dáva pápež František podnet na

Májové vydanie časopisu Posol2020-06-01T10:33:34+02:00

Aprílové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  aprílové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom – výzvou Svätého Otca Majme odvahu. Pápež pripomína čas, keď mal byť Ježiš vzatý zo zeme, pričom ostal sám, v najťažšej chvíli ho apoštoli opustili. „Kráčal osamotený ku krížu, nepochopený svojimi,“ píše Svätý Otec. Nabáda nás, aby sme

Aprílové číslo mesačníka Posol2020-04-03T20:45:03+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Miroslav Varšo a kolektív autorov Komentáre k Starému zákonu 7 Žalm 119 Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v

Novinky z Dobrej knihy2020-03-03T14:58:33+01:00

Marcové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  marcové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že si máme chrániť nielen telesné, ale aj duchovné zdravie – zdravie srdca. Dobrému duchovnému zdraviu prospieva "liek odpustenia", ktoré chce Ježiš darovať každému človeku.  V úvodníku s názvom Naša rodina sa jezuita páter Ladislav Csontos venuje

Marcové číslo mesačníka Posol2020-03-03T14:12:38+01:00

Februárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  februárové vydanie časopisu Posol? Boj medzi dobrom a zlom sa týka všetkých, je to vždy boj medzi milosťou a hriechom, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Svätý Otec nám radí, aby sme si vždy našli čas na večerné spytovanie svedomia a odpovedali si na otázku: Čo dôležité sa

Februárové číslo mesačníka Posol2020-02-07T14:09:46+01:00

Januarové číslo mesačníka Posol

Čo prináša januárové vydanie časopisu Posol? Kristus sa stal jedným z nás a obetoval svoj život za nás nie preto, aby sa náš život stal príjemnejším, ale „aby sme mali život hojnejšie“, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Venuje sa téme krstu ako sviatosti, ktorá prináša človeku „nový život“. Objasňuje, čo

Januarové číslo mesačníka Posol2020-01-07T12:15:02+01:00
Go to Top