Hľadať Boha vo všetkom

Charakteristickým znakom Ignácovho duchovného života sa stáva úsilie o „hľadanie Boha vo všetkých veciach“. Ignác sám nazval tento spôsob napredovania svojou vlastnou duchovnou cestou. Na sklonku svojho života vyjadril, že vždy rástol v schopnosti nachádzať Boha vo všetkých veciach a teraz ešte viac ako v celom svojom živote. Ignác vždy

Hľadať Boha vo všetkom2024-03-24T21:14:16+01:00

Tešiteľský úrad Krista

Ježiš neustále poslušný Otcovej vôli, poslušný svojmu poslaniu, prijal cestu kríža, ktorá ho priviedla k sláve vzkriesenia. Sv. Ignác nás povzbudzuje k tomu, aby sme hľadeli na tešiteľský úrad, ktorý Kristus, náš Pán, zastáva, a porovnávali ho s tým, ako priatelia zvyknú tešiť priateľov. Ako keď priateľ potešuje priateľa, tak

Tešiteľský úrad Krista2024-03-12T17:03:50+01:00

S kríž nesúcim Kristom

Sv. Ignác dlho hľadal svoju životnú cestu. Neprestajne rozlišoval, akým spôsobom má slúžiť Bohu a dušiam. Dlho prosil Pannu Máriu, aby mu vyprosila milosť byť pričleneným ako spoločník k jej Synovi. V malej kaplnke neďaleko Ríma na mieste, ktoré sa nazývalo La Storta, sa naplnila jeho prosba. Na tomto mieste,

S kríž nesúcim Kristom2024-03-02T22:11:17+01:00

Dôvernosť s Ježišom

Byť kresťanom znamená okrem iného predovšetkým objavovať Boha cez osobu Ježiša Krista. Mať s ním živý, osobný, dôverný vzťah. V Druhom týždni duchovných cvičení kladie sv. Ignác na začiatok každej evanjeliovej kontemplácie prosbu o dôverné, intímne poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac miloval a

Dôvernosť s Ježišom2024-02-18T21:30:09+01:00

Upriamený na Ježiša

Sv. Ignác chcel po svojom obrátení pôvodne zostať v Manréze, ktorá sa nachádza neďaleko Barcelony iba na niekoľko dní, aby doplnil svoje poznámky reflexiou posledných skúseností. Nakoniec sa z tejto krátkej zastávky stal niekoľkomesačný pobyt, v ktorom ho Boh vychovával ako učiteľ svojho žiaka. Ignác v Manréze prechádzal procesom uzdravovania

Upriamený na Ježiša2024-02-11T19:26:09+01:00

Pripraviť a naladiť si dušu

Aj keď človek túži po Bohu, niekedy hľadá viac seba ako Boha. V každom z nás drieme pokušenie sebapresadzovania, presadzovania vlastnej vôle, sebahľadania, a práve tieto skutočnosti nám často bránia nachádzať Boha. Potrebujeme neustále posilňovať a očisťovať svoju túžbu po Bohu. Konať s čistým úmyslom a neustále hľadať Božiu vôľu

Pripraviť a naladiť si dušu2024-02-04T18:28:27+01:00

Pred ukrižovaným Kristom

Nie je ľahké vidieť pravdivo svoj stav. Je v nás veľa sebaobranných mechanizmov a nie je samozrejmé, že sme k sebe úprimní a pravdiví, naopak je v nás veľa sebaklamu. Hriech postupne vytvára v nás náklonnosť ku kompromisom a tak existuje v nás nebezpečenstvo skrytých kompromisov. Kompromisy sú vždy (alebo

Pred ukrižovaným Kristom2024-01-29T11:26:37+01:00

Odolávať znechuteniam

Počas pobytu v Manréze zápasil Ignác so svojimi škrupuľami a pokušeniami vracať sa ustavične k svojim minulým zlyhaniam, hriechom a slabostiam. Neustále zaoberanie sa negatívami svojho života ho niekedy dohnalo do ťažkých stavov znechutenia s pokušením vziať si život. Znechutenie, frustrácia a rezignácia je jedno z najnebezpečnejších pokušení duchovného života,

Odolávať znechuteniam2024-01-21T17:52:59+01:00

Ako hovoriť o iných

Sv. Ignác bol od mladosti, keď ako chlapec slúžil na kráľovskom dvore, vovádzaný do spôsobov taktnej, diplomatickej a zdvorilej komunikácie. Cez vlastné skúsenosti a poznanie tajomstiev hlbín ľudského srdca z rozhovorov a sprevádzania rástol v umení komunikácie, a tak v schopnosti pomáhať ľudským dušiam. V usmerneniach pre všeobecné spytovanie svedomia

Ako hovoriť o iných2024-01-17T17:09:43+01:00

Čo je viac?

Čo je viac? Čo je moje magis? V Duchovných cvičeniach svätého Ignáca sú slová „chvála a služba Bohu, nášmu Pánovi“ skoro vždy navzájom spojené a vzťahujú sa ako na modlitbu, tak aj na činnosť. Preto sa o svätom Ignácovi správne povedalo, že bol kontemplatívny v činnosti. Ignácova spiritualita je mystika

Čo je viac?2024-01-07T09:47:30+01:00
Go to Top