Jezuitské povolanie: pozvanie k niečomu „viac“

Od nedele 14. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý a vyvrcholí Svetovým dňom modlitieb za povolania na štvrtú Veľkonočnú nedeľu (21. apríla). Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj – je názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 61. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. „Svetový deň modlitieb za povolania

Jezuitské povolanie: pozvanie k niečomu „viac“2024-04-15T19:00:38+02:00

Slovenská provincia sa teší z nového diakona

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa teší z nového diakona Mateja Sandtnera SJ, ktorý prijal diakonskú vysviacku na veľkonočný utorok 2. apríla v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) spolu s ďalšími dvanástimi jezuitmi z medzinárodného kolégia Mena Ježišovho v Ríme. Svätiteľom bol kardinál José Tolentino de Mendonca,

Slovenská provincia sa teší z nového diakona2024-04-06T21:51:57+02:00

Martin Viskupič, trnavský kostolník

Pri 30. výročí smrti rehoľného brata Martina Viskupiča SJ si spomíname na tohto jednoduchého a rýdzeho človeka, ktorý veľkodušne odpovedal Bohu celoživotným „áno“. Prinášame ukážky z článku, ktorý pripravila Irena Kostolanská pre časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. Marcinko, ako ho všetci volali, takto hovoril o svojom živote a rehoľnom povolaní: „Narodil

Martin Viskupič, trnavský kostolník2024-01-14T19:58:38+01:00

Najsvätejšie meno Ježiš

Dnes (3.1.) si pripomíname to najkrajšie a najhodnotnejšie meno na celom svete a v celej histórii. Meno Ježiš zdobí našu rehoľnú spoločnosť už od samých začiatkov. Je to náš najcennejší poklad ku ktorému sa vzťahujeme, ktorému vďačíme za svoj pôvod a cestu na ktorú sme volaní. Pochádzame od Ježiša a

Najsvätejšie meno Ježiš2024-01-03T15:59:56+01:00

Jezuiti v Trenčíne

Prinášame informáciu o knihe Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1645 – 1773, I. - II. (Bratislava: Tlač Varínska tlačiareň, 2022, 1105 s.) od autora Libora Bernáta. Táto dvojdielna kniha završuje snahu autora o komplexné spracovanie osobností Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773. V nadväznosti na predchádzajúce diela doplňuje

Jezuiti v Trenčíne2023-05-16T10:00:45+02:00

Zo stretnutia jezuitských bratov

V čase od 3. do 10. júla sa takmer štyridsať bratov jezuitov z celého sveta stretlo na generálnej kúrii Spoločnosti Ježišovej v Ríme, aby sa podelili o svoje skúsenosti s rehoľným životom ako bratia. Čo znamená byť dnes jezuitom bez toho, aby ste boli kňazom? Čo znamená byť jezuitom zo skúsenosti tých,

Zo stretnutia jezuitských bratov2022-07-12T10:21:20+02:00

Letný list z Archy

Drahí priatelia Archy, bratia a sestry v Kristovi! Keď začínam písať tieto riadky, predstavujem si, ako ich na Slovensku čítate. A pri tej predstave ma napĺňa radosť, lebo si uvedomujem, že ich čítate potešení a povzbudení účasťou na púti v Levoči alebo Velehrade, na kňazských vysviackach či primíciách, na začiatku

Letný list z Archy2022-07-06T21:17:09+02:00

Júnový list zo spoločenstva Archa

Od septembra 2019 pôsobí náš spolubrat o. Ján Burda SJ na Ukrajine ako kňaz spoločenstva Archa v Ľvove. Jeho dennodenným poslaním je slúžiť a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na neustálu pomoc iných. Zaslal nám opäť list, v ktorom opisuje svoju prácu v tomto diele. Христос воскресе! - Kristus vstal

Júnový list zo spoločenstva Archa2022-05-30T22:18:44+02:00

Kongres v Loyole

V uplynulých dňoch 28. marca až 1. apríla 2022 sa uskutočnil Kongres spravodlivosti a ekológie v španielskej Loyole, ktorý organizovalo Jezuitské Európske sociálne centrum v Bruseli a jeho poslaním je reflektovať život, politiku a prax Európskej únie. Celý kongres sa niesol v duchu spolupráce, odovzdávaní praktických skúseností a modlitby. Vyše

Kongres v Loyole2022-04-10T20:07:21+02:00
Go to Top