jezuitika

Cesta svätého Ignáca z Loyoly

Slávenie sviatku svätého Ignáca z Loyoly, 31. júla, je príležitosťou k bližšiemu poznávaniu života tohto výnimočného muža, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Ignác seba charakterizoval ako pútnik a svoj život vnímal ako cestu k Bohu a s Bohom. Ignácova cesta za začala narodením v roku 1491 na zámku Loyola a jeho mladosť bola cesta hore: kariéra na

Cesta svätého Ignáca z Loyoly2020-07-31T10:15:05+02:00

P. Eusebio Francesco Chini, misionár na koni

Na severe Mexika a v juhozápadnej časti Spojených štátov amerických je známa osobnosť jezuitu, misionára a vedca P. Eusebia Francesca Chiniho SJ, nazývaného aj Páter Kino. Jeho kvality a heroické čnosti sú odteraz viditeľné aj na úrovni univerzálnej Cirkvi ako to vyjadril Pápež František, keď 10. júla 2020 schválil dekrét,

P. Eusebio Francesco Chini, misionár na koni2020-07-28T19:10:00+02:00

Slovenská provincia má nového diakona

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa teší z nového diakona Samuela Jackaniča SJ, ktorý prijal diakonskú vysviacku v sobotu 27. júna v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) v Ríme z rúk Kardinála Michaela Czerného SJ, podsekretára Sekcie pre migrantov a utečencov. Spolu so Samuelom diakonát prijali ďalší

Slovenská provincia má nového diakona2020-06-28T19:59:40+02:00

Božské Srdce plní svoje prisľúbenia

Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite  po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní: nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života. Bol deň ako mnohé iné. Ľudia sa náhlili z práce domov. Dobiehali na vlaky, či autobusy.

Božské Srdce plní svoje prisľúbenia2020-06-18T15:36:57+02:00

Mystika Ježišovho Srdca u sv. Margity M. Alacoque

Milí priatelia, mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. Ako je známe, osobnosťou, ktorú použila Božia prozreteľnosť na rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, bola svätá Margita Mária Alacoque (+ 1690). Táto panna z rehole Navštívenia mala v rokoch 1673 – 1675 osobitné zjavenia. Medzi rôznymi mystickými zážitkami

Mystika Ježišovho Srdca u sv. Margity M. Alacoque2020-06-08T13:20:01+02:00

Jezuitská púť za povolania v Trlenskej 2020

Myslím, že nám bolo spolu celkom dobre. Tradícia sa zachovala. A s ňou aj dobré zvyky jezuitov. Dnes 30. mája 2020 dopoludnia sa zo siedmych komunít na Slovensku zišlo 25 mužov, ktorí prosia už nielen za nové povolania, ktoré sú čoraz vzácnejšie. Začínajú putovať a prosiť, aby sa zachovali aj

Jezuitská púť za povolania v Trlenskej 20202020-05-30T21:16:56+02:00

Ignaciánska vigília k Zoslania Ducha Svätého

Drahí priatelia v Pánovi, Srdečne Vás pozývame na vigíliu k slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Túto vigíliu organizujú jezuiti a ignaciánska rodina. Vigília sa uskutoční online túto sobotu, 30. mája  2020 o 20:00 hod., na tejto stránke: http://pentecost.jesuits.global Na tejto vigílii bude participovať viac ako 100 krajín. Medzinárodná skupina jezuitov a

Ignaciánska vigília k Zoslania Ducha Svätého2020-05-29T14:11:36+02:00

Naživo ale trochu inak

Dňa 19. - 21. mája 2020 sa uskutočnilo zoom stretnutie jezuitských promotorov povolaní, ktoré sa malo tento rok lokálne konať v Slovinskej metropole Ljubljana. Každý deň sme si vyhradili čas od 16:00 do 17:30. Zúčastnilo sa 18 členov Spoločnosti Ježišovej: jeden Američan a všetci ostatní z Európy. Do spoločného podelenia

Naživo ale trochu inak2020-05-26T10:07:48+02:00

Zomrel bývalý generálny predstavený jezuitov

V stredu 20. mája zomrel v Tokiu vo veku 84 rokov páter Adolfo Nicolás Pachón, niekdajší generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej v období 2008 - 2016. P. Adolfo Nicolás Pachón pochádzal zo Španielska, narodil sa 29. apríla 1936 v Palencii. Hlavnú časť svojho života prežil v misii v Japonsku. Pracoval aj v ďalších krajinách Východnej

Zomrel bývalý generálny predstavený jezuitov2020-05-20T22:27:30+02:00

Rozhovor s novým provinciálom jezuitov

Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša rozhovor s novým provinciálom jezuitov, P. Jozefom Šofrankom SJ, s názvom: Úlohou jezuitov je pomôcť ľuďom a cirkvi naučiť sa rozlišovať Páter Jozef Šofranko SJ sa stal novým provinciálom jezuitov na Slovensku. Do funkcie ho vymenoval generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa SJ

Rozhovor s novým provinciálom jezuitov2020-05-14T10:07:39+02:00