jezuitika

List rodičom a príbuzným od otca Janka Burdu SJ

Vážení rodičia a príbuzní našich drahých druhov, dovoľte mi, aby som sa vám na prahu Paschy prihovoril týmto listom. Je to už mesiac, čo sme všetci neplánovane izolovaní v našich domovoch. Snaha vlády zabrániť šíreniu nového vírusu zatvorila nielen naše stacionáre, ale aj kiná, trhoviská, obchody, dokonca aj chrámy. Tohtoročnú

List rodičom a príbuzným od otca Janka Burdu SJ2020-04-17T21:29:53+02:00

Veľkonočné posolstvo Pátra Generála

Veľkonočné posolstvo Pátra Generála Artura Sosu SJ Premena v čase COVID https://www.youtube.com/watch?v=jrw13Vl--Bk Prepis celého video-príspevku Pátra Generála Artura Sosu SJ Veľká noc ponúka nové svetlo na ceste k Bohu, ktorú nám naznačuje aj pandémia COVID-19, dotykajúca sa v posledných mesiacoch celého ľudstva. Veľká noc je Božia Pascha, tzn.

Veľkonočné posolstvo Pátra Generála2020-04-14T08:38:38+02:00

Čo hľadáš?

Je ticho. Na uliciach nastalo ticho. Kráčam po uliciach Trnavy a na miestach, kde sa ešte pred pár týždňami v tom istom čase premávalo množstvo ľudí, je teraz prázdno. Len kde-tu nejaká mamička s kočíkom, pán idúci z práce, teta so psom... a ináč ticho...rozmýšľam nad tým, čo sa nám teraz cez ticho núka. Cítiš

Čo hľadáš?2020-04-07T21:14:12+02:00

Vstúpme do Jeruzalema vlastného srdca

Už tradične je Kvetná nedeľa spojená so spomienkou na Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Pripomína nám to palmový sprievod na začiatku nedeľnej liturgie. V dnešných dňoch má však tento vstup celkom inú podobu. Už niekoľko týždňov sme uzavretí v domácnostiach, čo nás obmedzuje v rôznych externých aktivitách. A predsa nám

Vstúpme do Jeruzalema vlastného srdca2020-04-07T20:21:45+02:00

P. Generál hovoril k jezuitom a spolupracovníkom

https://www.youtube.com/watch?v=V8xI3rLwstI 2. apríla P. Generál Spoločnosti Ježišovej hovoril k jezuitom a spolupracovníkom Spoločnosti Ježišovej o kríze koronavírusu. Nasleduje jeho úvodný príhovor. Žiť Univerzálne apoštolské preferencie vo svetle výziev, ktoré prináša COVID-19 Som rád, že som sa mohol dnes s vami spojiť v tomto čase zmeny a výzvy, keď sa veľká časť

P. Generál hovoril k jezuitom a spolupracovníkom2020-04-05T17:46:16+02:00

Krížová cesta od pátra Porubčana SJ

Ponúkame Vám k osobnej modlitbe Krížovú cestu s názvom Kalvárska dráma, ktorú napísal páter Jozef Porubčan SJ. Autor textu: Jozef Porubčan SJ Prednes: Jozef Šimonovič Hudba: Edward Elgar - Sospiri op. 70 Video záznam si môžete pozrieť v archíve Televízie Lux  TU Audio záznam Krížovej cesty:    

Krížová cesta od pátra Porubčana SJ2020-04-03T09:54:36+02:00

Aký rozmer cesty k Bohu nám ukazuje epidémia COVID-19?

https://www.youtube.com/watch?v=MUMzVy4DqzM Generál Spoločnosti Ježišovej, páter Arturo Sosa SJ, hovorí ako je možné prekonať súčasnú krízovú situáciu. Prepis celého video-príspevku Pátra Generála Artura Sosu SJ: Aký rozmer cesty k Bohu nám ukazuje epidémia COVID-19? Aktuálna skúsenosť z ochorenia COVID-19 nám vyjasňuje veľa vecí o nás samých a svete. Predovšetkým

Aký rozmer cesty k Bohu nám ukazuje epidémia COVID-19?2020-03-27T13:09:32+01:00

List od svätého Ignáca

Drahí ľudia na Zemi, vidím, že ťažko nachádzate správny prístup ku koronavírusu. Niet sa čo diviť. Počas posledných desaťročí urobila veda také pokroky, že ste uverili, že mihnutím oka možno nájsť riešenie každého problému. Teraz je na celom svete jasné, že to bol klam. Pre mnohých z vás je to

List od svätého Ignáca2020-03-27T13:46:58+01:00

List o modlitbe v Arche Ľvov v čase karantény

Drahí moji, náš svet tohto roku vstúpil do novej etapy svojich dejín. Po rokoch nebývalého rozvoja na jednej strane /poznanie, priemysel, technika, komunikácie.../ a zároveň "slepoty" na strane druhej /vojny, znečisťovanie, chudoba, globálne otepľovanie.../ sme sa ocitli na prahu novej skúsenosti. Dnes už celá planéta Zem je jedno veľké mesto.

List o modlitbe v Arche Ľvov v čase karantény2020-03-18T21:43:36+01:00

Čím nás obohacuje pôstne pokánie?

Celý liturgický rok má pre náš duchovný život veľký význam. Jednotlivé liturgické obdobia nás upozorňujú na rôzne aspekty duchovného života, ktorými sa môžeme obohatiť. Pôstne obdobie je obdobím pokánia. I pokáním sa človek môže duchovne obohatiť, a preto si skúsme všimnúť jeho tri základné funkcie. Ide o očistnú, oslobodzujúcu a

Čím nás obohacuje pôstne pokánie?2020-03-12T11:02:48+01:00