Suscipe – pieseň

Pred pár dňami bolo zverejnené video, ktoré vzniklo z príležitosti Ignaciánskeho Jubilejného roku. Na videu spolupracovalo asi 26 jezuitov z celého sveta, medzi nimi aj slovenský jezuita P. Vlastimil Dufka SJ. Ide o spev modlitby Suscipe (Vezmi Pane), modlitby sv. Ignáca naspievanej v španielčine a v angličtine. Sviatok všetkých svätých

Suscipe – pieseň2021-11-05T14:34:01+01:00

Ignaciánsky jubilejný rok

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone.

Ignaciánsky jubilejný rok2021-09-28T11:33:58+02:00

Deň ignaciánskej rodiny

V máji tohto roku sme vstúpili do jubilejných osláv päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Ten istý Duch, ktorý vtedy inšpiroval Ignáca k nasledovaniu Krista, dnes pohýna i nás, duchovných priateľov Ignáca, aby sme mu s rovnakou otvorenosťou a veľkodušnosťou dovolili pracovať aj na našom obrátení. Motto jubilejných osláv,

Deň ignaciánskej rodiny2021-08-27T10:42:38+02:00

Nový preklad Duchovných cvičení

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa SJ v septembri roku 2019 vyhlásil ignaciánsky rok, ktorý sa začal 20. mája 2021 a skončí sa 31. júla 2022. V liste adresovanom Spoločnosti Ježišovej páter generál píše: „V roku 1521, keď sa Ignác v dome svojej rodiny v Loyole liečil zo zranenia,

Nový preklad Duchovných cvičení2021-09-28T11:43:32+02:00

Modlitba Ignaciánskeho roku

Láskavý Bože, prichádzame k tebe, aby sme ťa v roku venovanom pamiatke obrátenia svätého Ignáca prosili o tvoju zvláštnu milosť. Pripomíname si bitku pri Pamplone, Ignácovu statočnosť, ale i nerozvážnosť a jeho schopnosť nadväzovať vzťahy so spoločníkmi. Pripomíname si jeho zranenie, jeho dolámané sny, jeho zdanlivé zlyhanie a zraniteľnosť, jeho návrat do Loyoly a dlhé dni

Modlitba Ignaciánskeho roku2021-09-28T11:40:59+02:00

Iskry sv. Ignáca trochu inak

Pri príležitosti Ignaciánskeho roka 2021-2022 boli na podcastových platformách uverejnené 3-minútové zamyslenia pod názvom Iskry sv. Ignáca trochu inak. Na tomto projekte spolupracujú Vlastimil Dufka SJ a sr. Lívia Marková CJ. Cieľom krátkych zamyslení je priblížiť niektoré aspekty ignaciánskej spirituality v podobe podcastov, ktoré sú pre súčasných ľudí ľahko prístupné a aj časovo prijateľné.

Iskry sv. Ignáca trochu inak2021-06-09T18:00:05+02:00

O Ignaciánskom roku v TV Lux

V relácii Doma je doma sa moderátorka Jana Trávničková rozprávala o Ignaciánskom jubilejnom roku s hosťami jezuitom Jakubom Garčárom, sestrou Agnes Jenčíkovou z Congregatio Jesu, Branislavom Novákom zo Spoločenstiev kresťanského života CVX a Jankou Májekovou za spoločenstvá Magis, ktorí okrem Jubilea predstavili aj ignaciánsku rodinu a podelili sa o svoju

O Ignaciánskom roku v TV Lux2021-06-08T15:27:29+02:00

Rana

Pre Ignaciánsky jubilejný rok čilský jezuita Cristóbal Fones zložil pieseň s názvom Rana. Text napísal španielsky jezuita José María Rodríguez Olaizola. Pri príležitosti otvorenia Ignaciánskeho roka bola pieseň urobená v troch jazykoch: španielsky, anglicky a francúzsky. Spievajú jezuiti: Cristóbal Fones, Phillip Ganir e Benoît Thevenon.   https://www.youtube.com/watch?v=aHZpW5rxFUY    

Rana2021-06-05T14:54:38+02:00

Pápež František k Jubileu

Počas modlitbovej vigílie s názvom „Putovanie s Ignácom“ pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorá sa uskutočnila 23. mája zazneli aj slová Pápeža Františka. Vo videohovore sa Svätý Otec prihovoril účastníkom modlitby týmito slovami: „Drahí priatelia, s radosťou sa pripájam k vám v tejto modlitbe Ignaciánskeho roku, slávenia obrátenia sv. Ignáca.

Pápež František k Jubileu2021-06-04T17:28:16+02:00

Otvorenie Jubilea

Vo štvrtok, 20. mája, sa začal Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý potrvá do 31. júla 2022 a ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Jubileum zahájila slávnostná svätá omša zo španielskej Pamplony, kde počas boja v máji 1521 zasiahla Ignáca guľa z kanóna a dala počiatok procesu jeho

Otvorenie Jubilea2021-06-04T17:28:59+02:00
Go to Top