Pápež František k Jubileu

Počas modlitbovej vigílie s názvom „Putovanie s Ignácom“ pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorá sa uskutočnila 23. mája zazneli aj slová Pápeža Františka. Vo videohovore sa Svätý Otec prihovoril účastníkom modlitby týmito slovami: „Drahí priatelia, s radosťou sa pripájam k vám v tejto modlitbe Ignaciánskeho roku, slávenia obrátenia sv. Ignáca.

Pápež František k Jubileu2021-06-04T17:28:16+02:00

Otvorenie Jubilea

Vo štvrtok, 20. mája, sa začal Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý potrvá do 31. júla 2022 a ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Jubileum zahájila slávnostná svätá omša zo španielskej Pamplony, kde počas boja v máji 1521 zasiahla Ignáca guľa z kanóna a dala počiatok procesu jeho

Otvorenie Jubilea2021-06-04T17:28:59+02:00

Jubilejné plnomocné odpustky

Pri príležitosti päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly a štyristého výročia jeho svätorečenia môžu veriaci počas Ignaciánskeho jubilejného roka, od 20. mája 2021 do 31. júla 2022, získať plnomocné odpustky. Túto možnosť udelila Svätá stolica na prosbu generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej. Odpustky je možné získať návštevou kostola alebo kaplnky,

Jubilejné plnomocné odpustky2021-05-26T21:34:26+02:00

Koncert pre dve lutny

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie. Koncert sa uskutoční v sobotu, 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Z verejných zdrojov koncert podporil Fond

Koncert pre dve lutny2021-05-20T11:13:12+02:00

Prípravy na Jubileum500

Ignaciánska rodina sa v týchto mesiacoch pripravuje na slávenie Jubilejného roka, ktorý sa začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toho v roku 1521 pri vojenskej obrane pevnosti v španielskej Pamplone zasiahla delová guľa. Počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole sa

Prípravy na Jubileum5002021-05-19T11:12:45+02:00
Go to Top