Májový Posol

Čo prináša májové číslo časopisu Posol? Spolu s Máriou prežívame tento mesiac, zasvätený práve jej. „Ak sa niekto cíti sám, opustený, ona je mu nablízku, ... odpovedá na naše prosby, chráni nás,“ pripomína pápež František. Podnetné myšlienky o Božej i našej Matke si môžete prečítať v rubrike Stále aktuálne slová.

Májový Posol2024-05-20T16:18:33+02:00

Aprílový Posol

Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol? „Jeho rany nás uzdravili... Vstúp do Ježišových rán a rozjímaj o láske jeho Srdca k tebe, ku mne a ku všetkým... “ takto nás pozýva pápež František, aby sme uvažovali o význame smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Zároveň pripomína, že „radostné prejavovanie lásky tým, ktorí trpia

Aprílový Posol2024-04-22T16:45:30+02:00

Marcový Posol

Čo prináša marcové číslo časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová prináša myšlienky pápeža Františka o svätom Jozefovi a jeho významnej úlohe v dejinách spásy, ako aj o dôležitom poslaní všetkých zdanlivo skrytých ľudí. „Pozrime na drevo kríža, aby v nás vzklíčila nádej, ktorá nám pomáha kráčať ďalej... Ježiš na kríži

Marcový Posol2024-03-18T17:27:18+01:00

Februárový Posol

Čo prináša februárové číslo časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdete užitočné rady od pápeža Františka na Pôstne obdobie: venovať čas čítaniu Svätého písma, modlitbe, zbaviť sa zbytočností a pomáhať tým najslabším, osamelým a opusteným. Prijmeme Kristovo pozvanie? Pýta sa vo svojom úvodníku páter Milan Hromník. Uvažuje nad slovami

Februárový Posol2024-02-21T12:26:06+01:00

Januárový Posol

Čo prináša januárové číslo časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdete úvahu Svätého Otca Františka o Ježišovom krste a jeho význame pre nás. Úvodník januárového čísla Posla od pátra Jozef Bartkovjaka SJ má názov Rok modlitby. Prečo? V roku, do ktorého sme nedávno vstúpili, sa totiž máme pripraviť modlitbami

Januárový Posol2024-01-17T18:04:08+01:00

Decembrový Posol

Čo prináša decembrové číslo časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdete úvahu Svätého Otca Františka o betlehemskom Dieťati Ježišovi – o Bohu, ktorý si vybral cestu malosti, aby sa dotkol nášho srdca. Vianočný odkaz svätého Františka z Assisi prináša páter Juraj Mihály, františkán. Vo svojom úvodníku približuje udalosť v

Decembrový Posol2023-12-17T18:37:49+01:00

Októbrový Posol

Čo prináša októbrové číslo časopisu Posol? Viete, čo nám radí Panna Mária? Odpoveď dobre poznáme z evanjelia: „Urobte všetko, čo vám povie“, nasledujte Ježiša – o tom uvažuje Svätý Otec František v rubrike Stále aktuálne slová. Kráľovnej posvätného ruženca venuje pozornosť v októbrovom úvodníku Posla páter Bruno Donoval, dominikán. Približuje

Októbrový Posol2023-10-16T09:40:15+02:00

Septembrový Posol

Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia myšlienky, ktorými nás pápež František povzbudil v Prešove pred dvoma rokmi. Svedkovia Kristovej lásky nechýbali v našej miestnej Cirkvi v minulosti a potrební sú aj dnes, pretože „viera sa šíri múdrosťou kríža..., svedectvom“. Učme sa od Ježiša,

Septembrový Posol2023-09-18T17:14:04+02:00

Júlový Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol (č. 7-8)? V rubrike Stále aktuálne slová nám Svätý Otec ponúka Liek proti strachu – tak nazval Ducha Svätého, ktorý nám dáva pocítiť blízkosť Boha. „Jeho láska zaháňa strach, osvetľuje cestu, utešuje, podopiera v protivenstvách...“ Vierou utvárajme život lásky – tak nazval svoj úvodník páter

Júlový Posol2023-07-01T10:28:56+02:00

Júnový Posol

Čo prináša júnové číslo časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová nájdu čitatelia myšlienky Svätého Otca, ktorými nás povzbudzuje: Nasledujme Ježiša, „pretože on je cesta vedúca k pravému šťastiu... Myslime na to, že sme povolaní k večnosti, k stretnutiu s Bohom.“ Takže začíname... prihovára sa vo svojom úvodníku páter Milan

Júnový Posol2023-06-06T14:40:43+02:00
Go to Top