Januárový Posol

Čo prináša  januárové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová predstavuje Božie slovo ako základ života. Pripomína, že bijúcim srdcom Božieho slova je dobročinná láska, pretože ona nikdy nezanikne – tak nás ubezpečuje apoštol Pavol. Pápež nás vyzýva, aby sme dôležité rozhodnutia vždy robili podľa lásky, podľa

Januárový Posol2022-01-05T12:16:17+01:00

Dcembrový Posol

Čo prináša decembrové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad významom a obsahom Adventu. Pripomína ho ako čas očakávania a nádeje. „Ježiš stojí pri dverách a klope. Každý deň,“ uvažuje pápež. Boha predstavuje ako Toho, ktorý kráča po našom boku, aby nás podopieral, aby nám „vlieval odvahu

Dcembrový Posol2021-12-08T11:29:01+01:00

Novembrový Posol

Čo prináša novembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová kladie dôraz na Ježišove slová o tom, že do večného života treba vchádzať tesnou bránou. Vysvetľuje, čo to znamená v praxi. V tejto súvislosti pripomína slová apoštola Pavla o „dobrom boji viery“ (1 Tim 6,12). „Treba sa usilovať každý deň,

Novembrový Posol2021-11-03T11:57:02+01:00

Októbrový Posol

Čo prináša októbrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že Ježiš chce nasýtiť náš hlad po láske, živote a šťastí. V Ježišových očiach vidíme pozorný Boží pohľad. „A aký my máme pohľad na starých rodičov a seniorov? Kedy sme naposledy robili spoločnosť alebo zavolali staršiemu človeku?“ pýta sa

Októbrový Posol2021-10-01T10:35:49+02:00

Septembrový Posol

Čo prináša  septembrové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad darom Eucharistie. Píše o potrebe obnoviť v sebe úžas nad týmto Božím darom. „Urobme tak adorovaním Chleba života, lebo adorácia napĺňa život úžasom,“ radí nám Svätý Otec. A pripomína, že Ježiš túži po tejto dôvernosti s nami. V súvislosti

Septembrový Posol2021-09-03T22:12:43+02:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol 2021

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Často nedokážeme uskutočniť svoje plány, lebo sa objaví nepredvídaná naliehavá okolnosť. Aj vtedy máme napodobňovať Ježišovo konanie – pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Upozorňuje, že „všetci potrebujeme slovo pravdy, ktoré nás bude viesť a osvecovať nám cestu“. Priveď do neba všetky duše...

Letné dvojčíslo časopisu Posol 20212021-08-09T15:47:56+02:00

Júnový Posol

Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Sila zmluvy lásky. Pripomína, že „keď sa živíme telom a krvou Krista, pripodobňujeme sa jemu. Preniká do nás jeho láska, aby sme ju mohli dávať iným. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je školou konkrétnej, trpezlivej

Júnový Posol2021-06-03T10:40:00+02:00

Marcový Posol

Čo prináša marcové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Čas spásy. Pripomína, že kým žijeme na zemi, máme čas pracovať na svojej spáse a bojovať o ňu, pretože nie je samozrejmosťou, ale darom. Aby všetci jedno boli – o to prosil Pán Ježiš vo

Marcový Posol2021-05-19T11:24:44+02:00

Februárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša februárové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František vyzdvihuje nenahraditeľnú úlohu starých ľudí. Nabáda k medzigeneračnému zdieľaniu. Píše o proroctve starších, ktoré sa uskutočňuje vtedy, keď evanjelium naplno vstupuje do ich života. Čitatelia sa viac dozvedia z článku Požehnaná dlhovekosť. Jezuita páter Jozef Šuppa SJ sa v úvodníku

Februárové číslo mesačníka Posol2021-02-01T10:41:29+01:00

Januarové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  januárové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František do pozornosti tému lásky k Bohu a blížnemu. V úvahe nazvanej Dvojitý príkaz lásky nám pripomína: „Koľkokrát nevypočujeme druhého, lebo nás nudí, nesprevádzame ho v jeho bolestiach... Previerkou našej cesty obrátenia a svätosti je vždy láska k blížnemu.“ Skutky lásky k blížnemu,

Januarové číslo mesačníka Posol2021-01-06T11:03:58+01:00
Go to Top