Októbrový Posol

Čo prináša októbrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že Ježiš chce nasýtiť náš hlad po láske, živote a šťastí. V Ježišových očiach vidíme pozorný Boží pohľad. „A aký my máme pohľad na starých rodičov a seniorov? Kedy sme naposledy robili spoločnosť alebo zavolali staršiemu človeku?“ pýta sa

Októbrový Posol2021-10-01T10:35:49+02:00

Septembrový Posol

Čo prináša  septembrové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad darom Eucharistie. Píše o potrebe obnoviť v sebe úžas nad týmto Božím darom. „Urobme tak adorovaním Chleba života, lebo adorácia napĺňa život úžasom,“ radí nám Svätý Otec. A pripomína, že Ježiš túži po tejto dôvernosti s nami. V súvislosti

Septembrový Posol2021-09-03T22:12:43+02:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol 2021

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Často nedokážeme uskutočniť svoje plány, lebo sa objaví nepredvídaná naliehavá okolnosť. Aj vtedy máme napodobňovať Ježišovo konanie – pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Upozorňuje, že „všetci potrebujeme slovo pravdy, ktoré nás bude viesť a osvecovať nám cestu“. Priveď do neba všetky duše...

Letné dvojčíslo časopisu Posol 20212021-08-09T15:47:56+02:00

Júnový Posol

Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Sila zmluvy lásky. Pripomína, že „keď sa živíme telom a krvou Krista, pripodobňujeme sa jemu. Preniká do nás jeho láska, aby sme ju mohli dávať iným. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je školou konkrétnej, trpezlivej

Júnový Posol2021-06-03T10:40:00+02:00

Marcový Posol

Čo prináša marcové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Čas spásy. Pripomína, že kým žijeme na zemi, máme čas pracovať na svojej spáse a bojovať o ňu, pretože nie je samozrejmosťou, ale darom. Aby všetci jedno boli – o to prosil Pán Ježiš vo

Marcový Posol2021-05-19T11:24:44+02:00

Februárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša februárové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová pápež František vyzdvihuje nenahraditeľnú úlohu starých ľudí. Nabáda k medzigeneračnému zdieľaniu. Píše o proroctve starších, ktoré sa uskutočňuje vtedy, keď evanjelium naplno vstupuje do ich života. Čitatelia sa viac dozvedia z článku Požehnaná dlhovekosť. Jezuita páter Jozef Šuppa SJ sa v úvodníku

Februárové číslo mesačníka Posol2021-02-01T10:41:29+01:00

Januarové číslo mesačníka Posol

Čo prináša  januárové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František do pozornosti tému lásky k Bohu a blížnemu. V úvahe nazvanej Dvojitý príkaz lásky nám pripomína: „Koľkokrát nevypočujeme druhého, lebo nás nudí, nesprevádzame ho v jeho bolestiach... Previerkou našej cesty obrátenia a svätosti je vždy láska k blížnemu.“ Skutky lásky k blížnemu,

Januarové číslo mesačníka Posol2021-01-06T11:03:58+01:00

Októbrové číslo časopisu Posol

Čo prináša októbrové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František otázky: Sme pripravení byť kamkoľvek poslaní, aby sme svedčili o našej viere v milosrdného Boha Otca? Sme tak ako Ježišova Matka Mária pripravení dať sa bezvýhradne do služby Božej vôli? – „Pochopiť, čo nám dnes v časoch pandémie Boh

Októbrové číslo časopisu Posol2020-10-05T15:54:56+02:00

Septembrové číslo časopisu Posol

Čo prináša septembrové vydanie časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Sedembolestná – učeníčka a Matka. Pápež František priznáva, že keď sa večer modlí Anjel Pána, pripomína si aj sedem bolestí Panny Márie ako spomienku na Matku Cirkvi. Vysvetľuje svoj postoj k tejto hlbokej téme. Prijímať Božie slovo znamená prijímať

Septembrové číslo časopisu Posol2020-09-13T11:41:47+02:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Slúžiť Bohu a oslavovať ho podľa príkladu Panny Márie – k tomu nás vyzýva pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Svätý Otec nám radí žiť v radostnej a veľkodušnej službe bratom a sestrám, aby sme v deň vzkriesenia boli podobní Márii v zjednotení sa s Pánom. Nanebovzatá oroduje za

Letné dvojčíslo časopisu Posol2020-07-08T20:45:54+02:00
Go to Top