Posol november 2022

Čo prináša  novembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová predkladá všetkým trvalú eucharistickú výzvu: uctievať Boha, a nie seba samého. Nabáda k obráteniu od ľahostajnosti k súcitu, od plytvania k zdieľaniu, od sebectva k láske, od zdôrazňovania jednotlivca k bratstvu. Pripomína pomoc Panny Márie ako eucharistickej ženy pri pretváraní spoločenstiev na

Posol november 20222022-10-31T16:05:01+01:00

Posol október 2022

Čo prináša  októbrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína: „Starí ľudia sú živými znameniami Božej dobroty. Požehnaný dom, v ktorom býva starý človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich starých rodičov!“ Svätý Otec nás vyzýva aktívne prežívať starobu: pestovať duchovný život čítaním Božieho slova, každodennou modlitbou,

Posol október 20222022-10-04T09:06:47+02:00

Júlový Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že liturgia sviatku Navštívenia Panny Márie je plná radosti. Vyzdvihuje Máriu, ktorá sa odvážne a bez zaváhania ponáhľala poslúžiť svojej príbuznej. Odvážne ženy v Cirkvi pápež pripodobňuje k Panne Márii – tak ako ona slúžia iným ľuďom napriek

Júlový Posol2022-07-02T09:48:15+02:00

Júnový Posol

Čo prináša júnové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje pôsobeniu Ducha Svätého. Pripomína tých, ktorých Duch Svätý utváral podľa „Kristovej miery“ v modlitbe, milosrdenstve a službe. Zdôrazňuje, že prvou úlohou kresťanov je udržiavať oheň, ktorý Ježiš priniesol na zem: oheň Božej lásky, Ducha Svätého. Proste Pána

Júnový Posol2022-06-01T20:40:20+02:00

Májový Posol

Čo prináša májové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje Nanebovstúpeniu Pána. Predkladá aj tieto myšlienky na zamyslenie: „Nanebovstúpenie nám hovorí, že Ježiš je živý uprostred nás novým spôsobom. Je pri Bohu, prítomný na každom mieste a v každom čase, blízky každému. Nie sme viac sami. Máme

Májový Posol2022-05-16T10:31:11+02:00

Aprílový Posol

Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje Nedeli Božieho milosrdenstva. Radí: „Učme sa od prvotnej kresťanskej komunity opísanej v Skutkoch apoštolov. Prijala milosrdenstvo a žila s milosrdenstvom.“ Pripomína, že prví kresťania mali všetko spoločné a rozdeľovali majetky podľa toho, kto ako potreboval. „To nie je

Aprílový Posol2022-04-08T14:37:52+02:00

Marcový Posol

Čo prináša marcové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová uvažuje nad postavou svätého Jozefa ako otca nežnej lásky. Pripomína, že mnohé podobenstvá majú za hlavného hrdinu postavu otca. Svätý Otec nabáda nepozerať sa na nežnosť iba ako na citovú záležitosť, ale vnímať ju ako na skúsenosť,

Marcový Posol2022-03-02T10:56:05+01:00

Februárový Posol

Čo prináša februárové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová uvažuje nad darom zasväteného života. Pripomína, že ak je žitý správne, tak v čnostiach chudoby, čistoty a poslušnosti nevidí bremeno. „Vidí, že poslušnosť nie je disciplína, ale víťazstvo nad našou anarchiou podľa Ježišovho štýlu. Vidí, že chudoba

Februárový Posol2022-02-01T18:44:45+01:00

Januárový Posol

Čo prináša  januárové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová predstavuje Božie slovo ako základ života. Pripomína, že bijúcim srdcom Božieho slova je dobročinná láska, pretože ona nikdy nezanikne – tak nás ubezpečuje apoštol Pavol. Pápež nás vyzýva, aby sme dôležité rozhodnutia vždy robili podľa lásky, podľa

Januárový Posol2022-01-05T12:16:17+01:00

Dcembrový Posol

Čo prináša decembrové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová zamýšľa nad významom a obsahom Adventu. Pripomína ho ako čas očakávania a nádeje. „Ježiš stojí pri dverách a klope. Každý deň,“ uvažuje pápež. Boha predstavuje ako Toho, ktorý kráča po našom boku, aby nás podopieral, aby nám „vlieval odvahu

Dcembrový Posol2021-12-08T11:29:01+01:00
Go to Top