Májový Posol

Čo prináša májové číslo časopisu Posol? Pápež František nám v rubrike Stále aktuálne slová kladie na srdce prikázanie lásky, ktoré nám zanechal Ježiš. A čo znamená milovať tak ako Ježiš? „Slúžiť, čiže neuprednostňovať vlastné záujmy, deliť sa o charizmy a dary, ktoré nám Boh dal.“ Vo svojom májovom úvodníku páter

Májový Posol2023-05-16T20:09:22+02:00

Aprílový Posol

Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová ponúka cennú radu, ako zvládnuť životné skúšky, bolesť či samotu: „odovzdať sa do Božej vôle, ktorá je naším ozajstným dobrom“. Za príklad dáva Ježiša, ktorý sa pred smrťou modlil k svojmu Otcovi. „Ježiš nás učí v skúške

Aprílový Posol2023-04-17T10:05:48+02:00

Marcový Posol

Čo prináša marcové číslo časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová prináša podnetné myšlienky pápeža Františka k slávnosti Zvestovania Pána. Svätý Otec uvádza dôvod radosti Panny Márie, ktorý jej objasnil archanjel Gabriel slovami Pán je s tebou. A tieto potešujúce slová pápež vzťahuje aj na každého kresťana, ktorý prijíma Božie odpustenie.

Marcový Posol2023-03-07T21:03:35+01:00

Februárový Posol

Čo prináša februárové číslo časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová tentokrát prináša podnetné myšlienky nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI. k sviatku Obetovania Pána, ktorý je aj Dňom zasväteného života: „Uvedenie Ježiša do chrámu je výstižným obrazom úplného darovania vlastného života všetkých mužov a žien, ktorí plnením evanjeliových rád žijú charakteristické

Februárový Posol2023-02-14T15:03:49+01:00

Januárový Posol

Čo prináša januárové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová radí, ako si osvojiť prax ustavičnej modlitby. Za rovnako dôležité pokladá denne viackrát otvoriť evanjelium a prijímať z neho slová života. „Nech nás Panna Mária, verná v počúvaní, naučí umeniu modliť sa ustavične, neúnavne,“ vyzýva hlava Katolíckej cirkvi. Šťastie v našom

Januárový Posol2023-02-14T11:11:57+01:00

Posol december 2022

Čo prináša  decembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová kladie znepokojujúcu otázku: Keby Pán prišiel dnes, čo by našiel v mojom srdci? Pripomína, že Ježiš nám ponúka liek na zahriatie vychladnutej viery a ním je modlitba. Potrebujeme mať čas pre Boha, aby mohol vstúpiť do nášho času, našich

Posol december 20222022-12-08T20:12:13+01:00

Posol november 2022

Čo prináša  novembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová predkladá všetkým trvalú eucharistickú výzvu: uctievať Boha, a nie seba samého. Nabáda k obráteniu od ľahostajnosti k súcitu, od plytvania k zdieľaniu, od sebectva k láske, od zdôrazňovania jednotlivca k bratstvu. Pripomína pomoc Panny Márie ako eucharistickej ženy pri pretváraní spoločenstiev na

Posol november 20222022-10-31T16:05:01+01:00

Posol október 2022

Čo prináša  októbrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína: „Starí ľudia sú živými znameniami Božej dobroty. Požehnaný dom, v ktorom býva starý človek! Požehnaná rodina, ktorá si ctí svojich starých rodičov!“ Svätý Otec nás vyzýva aktívne prežívať starobu: pestovať duchovný život čítaním Božieho slova, každodennou modlitbou,

Posol október 20222022-10-04T09:06:47+02:00

Júlový Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že liturgia sviatku Navštívenia Panny Márie je plná radosti. Vyzdvihuje Máriu, ktorá sa odvážne a bez zaváhania ponáhľala poslúžiť svojej príbuznej. Odvážne ženy v Cirkvi pápež pripodobňuje k Panne Márii – tak ako ona slúžia iným ľuďom napriek

Júlový Posol2022-07-02T09:48:15+02:00

Júnový Posol

Čo prináša júnové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje pôsobeniu Ducha Svätého. Pripomína tých, ktorých Duch Svätý utváral podľa „Kristovej miery“ v modlitbe, milosrdenstve a službe. Zdôrazňuje, že prvou úlohou kresťanov je udržiavať oheň, ktorý Ježiš priniesol na zem: oheň Božej lásky, Ducha Svätého. Proste Pána

Júnový Posol2022-06-01T20:40:20+02:00
Go to Top