Vyhlásenie Spoločnosti Ježišovej k prílivu utečencov do Európy

Spoločnosť Ježišova týmto vyhlásením vyjadruje solidaritu, ľudskú a duchovnú blízkosť a ochotu pomôcť ľuďom, ktorí z dôvodu ohrozenia životov a vážneho potláčania ich základných ľudských slobôd museli opustiť svoju vlastnú krajinu, a tak zdieľajú ťažký osud utečenca. Denne sme svedkami prehlbujúcej sa utečeneckej krízy. Ide predovšetkým o hodnotu ľudského života.

Vyhlásenie Spoločnosti Ježišovej k prílivu utečencov do Európy2018-03-26T12:05:55+02:00

Stanovisko ku knihe pátra Šebastiána Laba SJ

Prostredníctvom masmédií rozvírila hladinu verejnosti kniha pátra Šebastiána Labu SJ pod názvom: Róbert Bezák, Pravda o odvolanom arcibiskupovi, ktorá sa šíri v elektronickej podobe. Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vydáva v tejto súvislosti svoje oficiálne stanovisko: Služba zmierenia je jedným z hlavných poslaní Spoločnosti Ježišovej od jej počiatku. Toto poslanie

Stanovisko ku knihe pátra Šebastiána Laba SJ2018-03-26T12:06:24+02:00
Go to Top