V dňoch 16.-21. mája sa v exercičnom dome v Piešťanoch uskutočnila medzinárodná jezuitská konferencia zameraná na pastoračnú prácu s mladými ľuďmi a pastoráciu povolaní. Zišlo sa na nej 23 jezuitov z celej Európy a Egypta. Zástupcovia z jednotlivých jezuitských provincií, ktorí sa venujú pastorácii mladých ľudí a pastorácií povolaní, sa zišli, aby sa spoločne modlili, reflektovali nad výzvami dnešnej doby a hľadali spôsoby spolupráce.

Počas konferencie sme sa zúčastnili sa workshopov, ktoré zo Slovenska viedla psychologička Mgr. Jana Vindišová a kouč Danny Curtin z Veľkej Británie. V rámci generačnej teórie nám pani Vindišová pomohla pochopiť povahu i výzvy novej generácie mladých ľudí, ktorí oplývajú veľkým vnútorným bohatstvom. Okrem iného sa dotkla aj témy rastúceho vnútorného napätia a úzkostí, rozličných prejavov narcizmu či pálčivej témy pornografie, ktorá tak veľmi trápi dnešnú spoločnosť. Poukázala tiež aj na možnosti ako dnes prežívať ľudskú sexualitu a spôsoby, ktoré prinášajú krásu a naplnenie aj v zasvätenom živote.

Pán Danny Curtin nám predstavil projekt „Complex Catholicism“. Poukázal na rôznorodosť ľudí prítomných v našej spoločnosti. Jedny za viac zapájajú do boja proti nespravodlivosti, iný hľadajú viac útočište v duchovných hodnotách, iní v komunitnom prežívaní. Všetci však kráčame spolu za spoločným cieľom. Stále viac a viac sa ukazuje potreba sprevádzať mladých ľudí a pomáhať im objavovať ich vlastnú cestu, ktorou ich Duch sv. vedie. Prostredníctvom duchovného sprevádzania, citlivého na prítomnosť a prácu Ducha Svätého v každom jednom z nás, môžeme spoločne objavovať a nachádzať cestu, po ktorej sme pozvaní kráčať.

Počas stretnutia vládla mimoriadne bratská atmosféra. Ako priatelia, ktorých spája ten istý Pán, ktorý si každého z nás povolal, sme sa mohli navzájom rozprávať o radostiach a ale aj výzvach, ktoré naša práca prináša. S mnohými sme sa už poznali z minulosti, s inými sme sa videli po prví krát. Vzájomná otvorenosť však viedla k obohacujúcim rozhovorom, ktoré prehlbovali naše vzájomné priateľstvá. V závere stretnutia k tomu prispel aj výlet na hrad Červený kameň a tiež prehliadka mesta Trnavy, kde sme navštívili katedrálu sv. Jána Krstiteľa, bývalý jezuitský univerzitný kostol.

Toto medzinárodné stretnutie bolo pre nás veľkým posilnením, aby sme aj naďalej dokázali sprevádzať mladých ľudí pri budovaní budúcnosti naplnenej nádejou.

Info a foto: P. Martin Benko SJ