Drahí priatelia v Pánovi,

Srdečne Vás pozývame na vigíliu k slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Túto vigíliu organizujú jezuiti a ignaciánska rodina.
Vigília sa uskutoční online túto sobotu, 30. mája  2020 o 20:00 hod., na tejto stránke: http://pentecost.jesuits.global
Na tejto vigílii bude participovať viac ako 100 krajín.

Medzinárodná skupina jezuitov a laických spoločníkov spolupracuje na príprave tejto udalosti. Dúfame, že sa nám podarí spojiť naše jezuitské a ignaciánske siete na celom svete, aby sme sa mohli modliť spoločne ako rodina, a reflektovať tak dary Ducha Svätého.

Pandémia COVID-19 ovplyvnila celú ľudskú spoločnosť.  Čo môže byť lepšou odpoveďou, ako modliť sa spolu?: „Príď, Duchu Svätý, a obnov tvár Zeme!“ Budeme sa modliť, aby Duch Boží zostúpil na nás počas polhodinovej vigílie 30. mája o 20:00 hod.

Ignaciánska rodina zahŕňa milióny ľudí, vo viac ako 100 krajinách. Pripojte sa k týmto svojim bratom a sestrám v duchu a modlitbe v tomto jedinečnom okamihu.

Originálny list z Generálnej kúrie Spoločnosti Ježišovej v Ríme k tejto udalosti si môžete prečítať TU