V týchto dňoch 4. – 8. novembra 2019 sa páter Matej Kasan SJ, riaditeľ Centra pomoci pre rodinu v Trnave, zúčastňuje Celosvetového kongresu SJES (Social Justice and Ecology Secretariat) v Ríme pri príležitosti 50. výročia Sociálneho apoštolátu Spoločnosti Ježišovej, kde sa spolu so zástupcami všetkých provincií Spoločnosti Ježišovej budú deliť aj s 10 ročnou skúsenosťou ich práce v Centre pomoci pre rodinu.

a
Viac o tomto apoštoláte si môžete pozrieť na stránke SJES.