Tento projekt je zameraný najmä na podporu a pomoc rodinách. V súčasnosti je väčšina rodín vo veľkej miere vyťažená a dostávajú sa tak do rôznych problémov a záťažových situácii. Dobrovoľník však nerieši ich problémy, ale zameriava sa najmä na konkrétnu pomoc v rodine s deťmi. Dobrovoľník sa po dohode s rodinou môže zamerať na rôzne činnosti napríklad na opatrovanie detí, doučovanie, sprevádzanie detí na krúžky. Frekventovanosť návštev dobrovoľníka v rodine je na dohode s rodinou maximálne však 2x do týždňa na dve až tri hodiny. Dobrovoľník môže svojou činnosťou získať cennú zručnosť a skúsenosti pre založenie si vlastnej rodiny, zlepšiť svoju komunikačné schopnosti, sociálny kontakt s ľuďmi a zvýšiť svoju zodpovednosť. Dobrovoľník však do rodiny nevstupuje bez prípravy. Preto sa uskutočňujú rôzne tréningové a vzdelávacie programy pre dobrovoľníkov, mesačné stretnutia dobrovoľníkov spojené zo supervíziou. Ak si sa v tejto dobrovoľníckej službe našiel a zaujala ťa, navštív naše Centrum pomoci pre rodinu v Trnave.

Tento projekt je zameraný najmä na podporu a pomoc seniorom. Dobrovoľnícky projekt je novým projektom Centra pomoci pre rodinu, ktorý bol spustený v roku 2016 ako potreba dobrovoľníkov pomáhať starším ľuďom. Dobrovoľnícka činnosť je zameraná najmä na pomoc seniorom pri ich každodenných činnostiach ako sú nákupy, drobné domáce práce alebo jednoducho byť pri nich a sprevádzať ich k lekárovi, do kostola či len byť pri nich a zotrvať v rozhovoroch či čítaní knihy. Dobrovoľník venuje svoj čas 2 až 3 hodiny týždenne. Centrum pomoci pre rodinu ponúka dobrovoľníkovi zažiť cennú skúsenosť a prostredníctvom vzdelávania a supervízie si dobrovoľník zvýši svoju osobnú kvalifikáciu.

Viac info o týchto projektoch nájdete na stránke Centra pomoci pre rodinu.